Universitatea Politehnica Timişoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arhivă - apeluri programe

 
 

ARHIVĂ  - APELURI PROGRAME DE FINANȚARE

Lansare apel  depuneri proiecte în cadrul Programului Transfrontalier România - Serbia

În data de 15 septembrie 2015 s-a lansat oficial Programul Interreg IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia care continuă finanțarea cooperării transfrontaliere în zona de graniță româno-sârbă pentru perioada de programare 2014-2020. Bugetul total al programului este de 88.124.999 de euro, din care 74.906.248 de euro reprezintă finanțare nerambursabilă din fondurile Uniunii Europene. În perioada 2014-2020, vor putea fi finanțate proiecte pe 4 axe prioritare:

1.      Promovarea ocupării forței de muncă și serviciilor pentru o creștere favorabilă incluziunii - 18 milioane de euro
2.      Protecția mediului și managementului riscurilor - 21 milioane de euro
3.      Mobilitate şi accesibilitate sustenabile - 21 milioane de euro
4.      Atractivitate pentru turism sustenabil - 18 milioane de euro.

Totodată, în data de 15 septembrie 2015 s-a lansat oficial și primul apel pentru depunerea de proiecte  în cadrul Programului Interreg IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia. Bugetul apelului este de 50 milioane Euro, iar termenul limită pentru depunerea proiectelor este 15 ianuarie 2016. Din bugetul acestui apel, 22 milioane Euro vor fi dedicate proiectelor strategice pentru care termenul limită de depunere este 15 martie 2016. Ghidurile aplicantului pot fi consultate pe site-ul programului.

Aria eligibilă a Programului este constituită din județele Timiș, Caraș Severin și Mehedinți (din România) și districtele Severno Banatski, Srednje Banatski, Južno Banatski, Braničevski, Borski, Podunavski (din Republica Serbia).

Toți cei interesați de cooperarea transfrontalieră româno-sârbă în cadrul Programului Interreg IPA de Cooperare Transfrontalieră România - Serbia pot obține mai multe informații de la Biroul de Consiliere Promovare a Proiectelor din cadrul Universității Politehnica Timișoara, responsabil proiecte transfrontaliere - Roxana SÎRBU, telefon 0256 40 3112, e-mail: roxana.sirbu@upt.ro.

 


ULTIMELE APELURI ORIZONT 2020

PILONUL I EXCELENŢĂ ŞTIINŢIFICĂ

Apel: ERC Starting Grant
Cod apel: ERC-2016-STG
Data deschiderii apelului: 29/07/2015
Termen limită: 17/11/2015

Obiective
ERC Granturile Start sunt concepute pentru a sprijini Cercetători Principali de excelenţă aflați în etapa carierei la care demarează propria lor echipă independentă de cercetare sau program. Solicitantul trebuie să demonstreze natura deosebită, ambiția și fezabilitatea propunerii lor științifice.
Dimensiunea Granturilor Start ERC
Valoarea maximă a granturilor va fi de 1 500 000 EUR pentru o perioadă de 5 ani.
Cercetătorul Principal trebuie să fi obținut doctoratul cu cel puțin 2 ani și cel mult 7 ani înainte de 01.01.2016.
Detalii pe site-ul apelulului: ERC Starting Grant

 

PILONUL II POZIŢIA DE LIDER ÎN SECTORUL INDUSTRIAL

Apel: Horizon Prize – Breaking the optical transmission barriers
Cod apel: H2020-OpticalPrize-2015

Data deschiderii apelului: 28/05/2015
Termen limită: 15/03/2016

Obiective

 • Depășirea limitărilor actuale la sistemele optice de transmisie la mare distanță
 • Satisfacerea cererii de lățime de bandă de explozie
 • Asigurarea resurselor pentru aplicații viitoare
 • Abordarea aspectelor legate de eficiența energetică și viabilitatea economică a unor astfel de sisteme inovatoare optice

Dimensiunea premiului : Premiul Horizon pentru spargerea barierelor de transmisie optice este de 500 000 EUR. Acesta va fi acordat la o soluție care maximizează capacitatea de fibre per canal, gama de spectru și / sau eficiență spectrală și să ajungă.
Detalii pe site-ul apelului: Horizon Prize – Breaking the optical transmission barriers


Apel: Horizon Prize – Collaborative Sharing of Spectrum
Cod apel: H2020-SpectrumPrize-2015

Data deschiderii apelului: 28/05/2015
Termen limită: 17/12/2015

Obiective

 • Rezolvarea problemelor de capacitate critică așteptată a rețelelor fără fir care se confruntă cu un trafic în plină expansiune și utilizare.
 • Oferirea de soluții inovatoare și implementabile care permit o îmbunătățire semnificativă a eficienței în utilizarea resurselor de spectru limitate
 • Recompensarea excelenței în demonstrarea uneia sau mai multor metode inovatoare axate pe furnizarea de capabilitate comunităților de utilizatori locale cu capacități descentralizate de gestionare a spectrului
 • Rezolvarea problemei lipsei de capacități de sistem demonstrabile de acces perturbator la spectrul radio și de partajare a metodelor, care depășesc evoluția tradițională celulară și a bazelor de date
 • Încurajarea C & D experimentală și dezvoltarea timpurie a proof-of-concept pentru a încuraja inovarea, afacerile, și reglementarea în domeniul schimbului de colaborare a spectrului.

Dimensiunea premiului : Premiul Horizon este de 500 000 EUR.
Detalii pe site-ul apelului: Horizon Prize – Collaborative Sharing of Spectrum
 

PILONUL III PROVOCĂRI SOCIETALE

Apel: Societal Challenges BIO BASED INDUSTRIES JOINT UNDERTAKING
Cod apel: H2020-BBI-PPP-2015-2-1

Data deschiderii apelului: 25/08/2015
Termen limită: 03/12/2015

Apelul include 19 tematici separate legate de tematica principală, Abordarea industriilor de tip bio
Detalii pe site-ul apelului: Societal Challenges BIO BASED INDUSTRIES JOINT UNDERTAKING


Apel: Clean Sky 2 Call for Proposals 02
Cod apel: H2020-CS2-CFP02-2015-01

Data deschiderii apelului: 23/07/2015
Termen limită: 18/11/2015

Apelul include 63 tematici separate legate de tematica principală, Cer Curat
Detalii pe site-ul apelului: Clean Sky 2 Call for Proposals 02


Apel: H2020-JTI-IMI2-2015-05-two-stage
Cod apel:
H2020-JTI-IMI2-2015-05-two-stage-Master-1
Data deschiderii apelului: 09/07/2015
Termen limită: 13/10/2015

Apelul include 6 tematici separate legate de tematica principală, Inițiative Medicale Inovative
Detalii pe site-ul apelului: H2020-JTI-IMI2-2015-05-two-stage


Apel: INNOVATION CAPITAL PRIZE
Cod apel: H2020-European-i-capital-2015-1
Data deschiderii apelului: 01/07/2015
Termen limită: 18/11/2015

Comisia intenționează să acorde premiul Capitala Europeană de Inovare 2016 în urma unui concurs la nivel european. Noua Capitală de Inovare va folosi banii care constituie premiul pentru a intensifica activitățile sale de inovare. Acest lucru ar trebui să încurajeze și să contribuie la întărirea capacității orașului de a dezvolta noi activități de inovare prin atragerea de investitori, industrie, cercetători de top, precum și persoane talentate și cu calități antreprenoriale. Orașele clasate pe poziția a doua și a treia vor primi, de asemenea, premii în bani.

Concursul deschis pentru orașe care:

 • Sunt localizate în statele membre UE sau într-o țară asociată programului H2020
 • Au peste 100 000 de locuitori într-o țară în care nu există alte orașe cu mai multe de 100 000 locuitori
 • Desfășoară activități inovative care nu au fost demarate înainte de 01.01.2012
 • Nu au primit premii în bani de la vreo instituție din UE pentru inițiativele descrise în aplicațiile depuse în cadrul acestui apel.

Detalii pe site-ul apelului: INNOVATION CAPITAL PRIZESesiune de informări privind Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România “HU-RO”

Luni, 3 August 2015, Info Point Oradea în colaborare cu Autoritățile de Management din România și Ungaria ale Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România  (HU-RO) organizează un eveniment de promovare și informare cu privire la Programul HU-RO 2014-2020, totodată, fiind și o bună ocazie de căutare a partenerilor pentru proiecte.

Agenda evenimentului cuprinde prezentări ale programului HU-RO 2014-2020, axe prioritare, posibilități de finanțare, prezentarea unor idei potențiale de proiecte, prezentarea unor proiecte din perioada de finanțare anterioară ca exemple de bune practici. Locația evenimentului va fi făcută publică pe website-ul Programului Hu-RO și va fi transmisă pe e-mail tuturor participanților înregistrați.

Cei interesați să participe la eveniment trebuie să transmită formularul completat pe adresa infopoint@brecoradea.ro până la data de 27 Iulie 2015, ora 10:00 a.m.

 


 

Seminar cu tema: Cum sa scrii o propunere competitiva pentru HORIZON 2020 (11 iulie 2014, București)

 

Asociatia Managerilor si Administratorilor de Cercetare din Romania (RARMA) organizeaza, in data de 11 iulie, Seminarul cu tema "Cum sa scrii o propunere competitiva pentru Programul HORIZON 2020".

Scopul seminarului consta in pregatirea cercetatorilor, managerilor de cercetare si a altor persoane interesate din ONG-uri, in vederea elaborarii de propuneri profesionale si competitive pentru Programul European de Cercetare, HORIZON 2020.

[detalii]

 


 


Emitere ordonanţă de urgenţă privind atribuirea contractelor de achiziţii
 
 • OUG nr. 51/28 iunie 2014 pentru modificarea si completarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicată în M. Of. nr. 486 - 30.VI.2014
 
 
Ultima actualizare: 2016-03-02
 
 
ARUT Biblioteca Centrală UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Vlog UPT
 
© Copyright 2017 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +