Universitatea Politehnica Timişoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezentare

 
 

PREZENTARE

 

Biroul de Promovare si Consiliere a Proiectelor CDI reprezintă o structură destinată promovării, consilierii şi coordonării operative a proiectelor finanţate de Comisia Europeană în domeniul cercetării, educaţiei, formării profesionale sau dezvoltarii infrastructurii universitare şi de cercetare.
 

Misiunea

Misiunea Biroului este să faciliteze atragerea de fonduri europene prin intermediul diferitelor programe, astfel încât să contribuie la creşterea competitivităţii şi atractivităţii universităţii pe termen lung. De asemenea, Biroul are ca scop coordonarea participării universităţii la programele europene, implicit coordonarea elaborării de proiecte europene de către facultăţi, departamente şi alte unităţi din universitate.

Obiective

Principalele obiective ale Biroului sunt:

 1. Colectarea şi diseminarea informaţiilor privind fondurile europene în cadrul universităţii
 2. Informarea şi consilierea potenţialilor beneficiari şi promotori de proiecte din universitate cu privire la oportunităţile de finanţare din fonduri europene
 3. Creşterea capacităţii de absorbţie a Fondurilor Structurale, precum şi a celor provenite din alte linii de finanţare europene prin elaborarea şi implementarea de programe şi proiecte de dezvoltare instituţională.
 4. Dezvoltarea de noi parteneriate între Universitatea Politehnica Timişoara şi alţi actori socio-economici
 5. Facilitarea accesului la finanţări care pot îmbunătăţi patrimoniul universităţii
 6. Consiliere pentru atragere de fonduri pentru dezvoltarea infrastructurii necesare pentru diversele activităţi din cadrul Universităţii
 7. Supravegherea conformității punerii în aplicare a proiectelor cu reglementările europene, naționale, precum și cu reglementările specifice
Servicii oferite

Biroul oferă asistenţă de-a lungul întregului proces de dezvoltare a proiectelor, de la faza de identificare de idee de proiect până la etapa de contractare a proiectelor aprobate spre finanţare prin următoarele servicii de promovare şi consiliere:

 1. Informarea promptă şi corectă a comunităţii academice referitor la programele de finanţare relevante pentru dezvoltarea instituţională a universităţii: apeluri de  proiecte active, termene de depunere a aplicaţiilor, sesiuni de informare şi training organizate de organismele de implementare ale Programelor Operaţionle sau de alte entităţi specializate, rezultatele evaluării, etc.
 2. Identificarea programelor de finanţare relevante şi recomandarea programului potrivit
 3. Analiza fezabilităţii investiţiei
 4. Asistenţă pentru solicitarea şi colectarea documentelor (studii, avize, autorizaţii) necesare proiectului
 5. Consultanţă în elaborarea documentaţiei necesare accesării fondurilor (cererea de finanţare, studiul de piaţă, studiul de fezabilitate, planul de afaceri, strategia de marketing, realizarea şi modelarea previziunilor financiare şi pregătirea documentelor anexate în forma solicitată de finanţator)
 6. Asistenţă pentru semnarea contractului de finanţare cu instituţia finanţatoare
 7. Organizarea de evenimente de informare privind programele europene
 8. Elaborarea de propuneri de proiecte.
Proceduri de lucru

 

Contact

 

 

 

 

 

 

 
 
Ultima actualizare: 2015-03-04
 
 
ARUT Biblioteca Centrală UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Vlog UPT
 
© Copyright 2017 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +