UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA
DEPARTAMENTUL RELATII INTERNATIONALE
 
 
 
 

MOBILITATI NON-ERASMUS

Studenţii care doresc să efectueze pe parcursul studiilor la UPT mobilităţi de studii prin intermediul diferitelor programe de burse sau schimburi universitare (non-Erasmus) trebuie să prezinte la Departamentul Relaţii Internaţionale documentele menţionate mai jos.

ÎNAINTE DE PLECAREA ÎN MOBILITATE

- Scrisoare de accept din partea instituţiei gazdă sau scrisoare prin care se confirmă bursa/grantul primit

- Acord de studii (learning agreement) - aprobat de către facultatea de origine (în cazul mobilităţilor de studii). Mobilitatea de studii trebuie să se poată echivala cu minim 20 ECTS / semestru pentru a fi acceptată. 

- Acord de practică (training agreement) - aprobat de către facultatea de origine (în cazul mobilităţilor de practică)

- Cerere pentru emiterea ordinului de deplasare - aprobată de către decanul/prodecanul facultăţii de origine

LA REVENIREA DIN MOBILITATE

- Atestat de prezenţă - originalul va rămâne la facultate, o copie sau un scan la DRI

- Foaie matricolă (transcript of records) eliberată de instituţia gazdă cu rezultatele obţinute (în cazul mobilităţilor de studii) - originalul va rămâne la facultate, o copie sau un scan la DRI

- Evaluare stagiu de practică (transcript of work) eliberată de instituţia gazdă (în cazul mobilităţilor de practică) - originalul va rămâne la facultate, o copie sau un scan la DRI

- Proces-verbal de echivalare a mobilităţilor de studii non-Erasmus - se va completa la decanat în baza atestatului de prezenţă, acordului de studii/practică, foii matricole primite de la instituţia parteneră sau evalării stagiului de practică. Un exemplar al procesului-verbal se va transmite la DRI, celălalt va rămâne la decanat.

RESURSE UTILE

- NOU! Drepturile studenţilor internaţionali

- Lista persoanelor autorizate să semneze acordul de studii/practică în funcţie de facultatea de origine

- Grilă de echivalare a notelor

- Decizie a Biroului Executiv al Senatului privind studenţii selectaţi pentru programe de studii în cadrul acordurilor de dublă-diplomă

- Oportunităţi de studii şi practică în străinătate

ALTE INFORMATII

 
 
 
 
 
Piata Victoriei, Nr.2, 300006,
Timisoara, Romania
Tel. +40 256 403034, Fax. +40 256 403033
© Copyright 2019