UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA
DEPARTAMENTUL RELATII INTERNATIONALE
 
 
 
 

CENTRUL DE RESURSE PENTRU INFORMARE SI DOCUMENTARE AL UPT (CRID)

Ordin privind aprobarea Metodologiei de recunoaştere şi echivalare a diplomelor şi certificatelor obţinute la absolvirea studiilor universitare de nivel licenţă, master sau postuniversitare la instituţii acreditate de învăţământ superior din străinătate nr. 5269 / 21.09.2015

Ordin pentru aprobarea metodologiei de recunoaştere a perioadelor de studii efectuate în străinătate nr. 3223 / 8.02.2012

OMENCS nr. 3098/27.01.2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație

Hotărâre a Consiliului de Administraţie al UPT nr. 9 / 21.05.2012 cu privire la constituirea CRID

Hotărârea Senatului Universităţii "Politehnica" din Timişoara nr. 37/20.09.2012 

Procedura privind reclasificarea studentilor Erasmus

Regulament privind reclasificarea studentilor Erasmus

Procedurile de reclasificare a studenţilor Erasmus elaborate la nivel de facultate:

  1. Facultatea de Arhitectură
  2. Facultatea de Automatică şi Calculatoare
  3. Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului
  4. Facultatea de Construcţii
  5. Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică
  6. Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii
  7. Facultatea de Inginerie din Hunedoara
  8. Facultatea de Management în Producţie şi Transporturi
  9. Facultatea de Mecanică
  10. Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării

Resurse utile:

Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED)

ALTE INFORMATII

 
 
 
 
 
Piata Victoriei, Nr.2, 300006,
Timisoara, Romania
Tel. +40 256 403034, Fax. +40 256 403033
© Copyright 2020