Studiile universitare de masterat asigura fie  aprofundarea în domeniul studiilor de licenta  sau într-un domeniu apropiat, fie obţinerea de competente complementare în alte domenii, precum şi dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică.

(HG 404/2006 privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de masterat)

• Legislatie Nationala
• OMEdCT nr. 4666/2009 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de ARACIS (OMEdCT, Anexa 1 - extras, Anexa 2)
• OMEdCT 3955/2008 privind aprobarea Cadrului general de organizare a stagiilor de practica in cadrul programelor de studii universitare (OMEdCT 3955/2008, Anexe)
• OMEdCT 4316/2008 privind aprobarea programului de studii psihopedagogice in vederea certificarii pentru profesia didactica prin Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic (Anexele 1_2_3_4; OMEdCT 4872/2008)

Legenda:
 HG - Hotarare a Guvernului Romaniei
 L - Lege a Parlamentului Romaniei
 OMEdC sau OMEdCT-Ordin al Ministrului Educatiei
 OUG - Ordonanta de urgenta a Guvernului Romaniei
• Reglementari internePagina actualizata la data de: 28.11.2011 - 18:54:52.