UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA
DEPARTAMENTUL RELATII INTERNATIONALE
 
 
 
 

PROGRAMUL DE FINANTARE ISI

PROGRAMUL ISI V

NOU! Procedură de lucru privind obținerea de grant suport pentru participarea la manifestări științifice indexabile Web of Science/Clarivate Analytics (ISI) a asistenților universitari și doctoranzilor

Procedură de lucru privind obținerea de grant suport pentru publicări de lucrări în reviste cotate Web of Science/Clarivate Analytics (ISI) cu factor de impact

  • Solicitanții de granturi suport ISI înmatriculați la studii de doctorat vor transmite cererea și documentele justificative grupate într-un singur fișier pdf pe adresa andreea.rotaru@upt.ro pentru a putea fi încărcate în platforma Registraturii Electronice. Se va respecta întocmai ordinea documentelor din Cererea grant-suport.
  • Asistenții universitari vor transmite documentele (în original sau scanate) secretariatului departamentului de care aparțin pentru a fi încărcate pe registratura electronică și direcționate către Andreea Rotaru.
 
  • Solicitanții de granturi suport ISI vor încărca pe registratura electronică cererea împreună cu documentele justificative grupate într-un singur fișier .pdf.
  • Solicitanții care nu au acces direct la registratura electronică vor transmite documentele (în original sau scanate) secretariatului departamentului de care aparțin pentru a fi încărcate pe registratura electronică și direcționate către Andreea Rotaru. 

Cerere privind anularea aprobării/confirmării grant-suport suport tip 2 - în vederea publicării unei lucrări în reviste cotate ISI cu factor de impact, grant-suport tip 3 - pentru cercetare și grant suport tip 4 - stimulativ suplimentar

Pentru informaţii suplimentare privind acest program:

Andreea Rotaru
DRI - Oficiul Mobilități Internaționale
Tel: 256-403135
E-mail: andreea.rotaru@upt.ro


ARHIVĂ PROGRAM ISI

PROGRAMUL ISI V

 
 

PROGRAMUL ISI IV - PROGRAM ACTIV ÎN PERIOADA 01.06.2015 - 28.02.2021

Cerere pentru grant-suport în vederea participării la manifestări ştiinţifice indexate ISI (art. 1) - formular valabil din 16.03.2020 - doar pentru doctoranzi şi asistenţi universitari care au calitatea de primi autori ai lucrării şi participă la conferinţa pentru care se solicită finanţarea. Pentru detalii consultaţi articolul 1 din Hotărârea Consiliului de Administraţie al UPT nr. 28/18.05.2015.

CERERE TIP 2 - TAXĂ DE PUBLICARE ÎN REVISTE SAU PREMIERE ARTICOLE REVISTE: 
Cerere de grant-suport în vederea publicării unei lucrări în reviste cotate ISI cu factor de impact (art. 2) sau pentru grant-suport pentru cercetare (art. 3) - formular valabil din 16.03.2020
 - pentru cadre didactice, cercetători şi doctoranzi. Pentru detalii consultaţi articolul 2 (taxa de publicare în reviste), respectiv articolul 3 (premiere) din Hotărârea Consiliului de Administraţie al UPT nr. 28/18.05.2015.
  • FORMULARELE DE MAI JOS AU FOST VALABILE ÎN PERIOADA 01.06.2015 - 15.03.2020.
    VĂ RUGĂM SĂ FOLOSIȚI FORMULARELE ACTUALIZATE DIN PARTEA DE SUS A PAGINII!

CERERE TIP 1 - CONFERINŢE: Cerere pentru grant-suport în vederea participării la manifestări ştiinţifice indexate ISI (art. 1)  - doar pentru doctoranzi şi asistenţi universitari care au calitatea de primi autori ai lucrării şi participă la conferinţa pentru care se solicită finanţarea. Pentru detalii consultaţi articolul 1 din Hotărârea Consiliului de Administraţie al UPT nr. 28/ 18.05.2015.

CERERE TIP 2A - TAXĂ DE PUBLICARE ÎN REVISTE ŞI 2B - PREMIERE ARTICOLE REVISTE:
Cerere de grant-suport în vederea publicării unei lucrări în reviste cotate ISI cu factor de impact (art. 2) sau pentru grant-suport pentru cercetare (art. 3
) - formular valabil 11.03.2019 - 15.03.2020
pentru cadre didactice, cercetători, postdoci şi doctoranzi. Pentru detalii consultaţi articolul 2 (taxa de publicare în reviste), respectiv articolul 3 (premiere) din Hotărârea Consiliului de Administraţie al UPT nr. 28/ 18.05.2015.

CERERE TIP 2A - TAXĂ DE PUBLICARE ÎN REVISTE ŞI 2B - PREMIERE ARTICOLE REVISTE:
Cerere de grant-suport în vederea publicării unei lucrări în reviste cotate ISI cu factor de impact (art. 2) sau pentru grant-suport pentru cercetare (art. 3)
- formular valabil 01.06.2015 - 10.03.2019
pentru cadre didactice, cercetători, postdoci şi doctoranzi. Pentru detalii consultaţi articolul 2 (taxa de publicare în reviste), respectiv articolul 3 (premiere) din Hotărârea Consiliului de Administraţie al UPT nr. 28/ 18.05.2015.

PROGRAMUL ISI III - NU SE MAI ACCEPTĂ CERERI DE PREMIERE ÎN CADRUL ACESTUI PROGRAM (PROGRAM ACTIV ÎN PERIOADA 03.12.2013 - 31.05.2015)

Hotărârea Consiliului de Administraţie al Universităţii "Politehnica" din Timişoara nr. 40/ 4.12.2013 privind creşterea calităţii cercetării ştiinţifice avansate în UPT - înlocuită de hotărârea 28 / 18.05.2015 pentru lucrările acceptate / publicate după data de 1 iunie 2015.

Cerere pentru grant-suport în vederea participării la manifestări ştiinţifice indexate ISI (tip 1) - doar pentru doctoranzi şi asistenţi universitari care au calitatea de primi autori ai lucrării şi participă la conferinţa pentru care se solicită finanţarea. Pentru detalii consultaţi articolul 1 din Hotărârea Consiliului de Administraţie al UPT nr. 40 / 4.12.2013.

Cerere pentru grant-suport în vederea publicării unei lucrări în reviste cotate ISI cu factor de impact (tip 2A şi 2B) - pentru cadre didactice, cercetători, postdoc şi doctoranzi. Pentru detalii consultaţi articolul 2 (taxa de publicare în reviste), respectiv articolul 3 (premiere) din Hotărârea Consiliului de Administraţie al UPT nr. 40 / 4.12.2013.

PROGRAMUL ISI II - NU SE MAI ACCEPTĂ CERERI DE PREMIERE ÎN CADRUL ACESTUI PROGRAM (PROGRAM ACTIV ÎN PERIOADA 07.11.2012 - 30.11.2013)

Hotărârea Consiliului de Administraţie al Universităţii "Politehnica" din Timişoara nr. 32/ 7.11.2012 privind creşterea calităţii cercetării ştiinţifice avansate în UPT - inlocuită de hotărârea 40 / 04.12.2013

Procedura pentru obţinerea grantului-suport în vederea participării la manifestări ştiinţifice indexate ISI a asistenţilor universitari şi doctoranzilor

Procedura pentru obţinerea de grant-suport în vederea publicării de lucrări în reviste cotate ISI cu factor de impact

 

ALTE INFORMATII

 
 
 
 
 
Piata Victoriei, Nr.2, 300006,
Timisoara, Romania
Tel. +40 256 403034, Fax. +40 256 403033
© Copyright 2021