UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA
DEPARTAMENTUL RELATII INTERNATIONALE
 
 
 
 

CETATENI DE ETNIE ROMANA (REPUBLICA MOLDOVA, ALBANIA, BULGARIA, MACEDONIA DE NORD, SERBIA, UNGARIA, UCRAINA, DIASPORA)

 

ATENȚIE!

Pentru a preveni eventuala răspândire a infecției cu COVID-19 studenții internaționali sunt rugați să limiteze călătoriile în afara orașului, să evite spațiile aglomerate și să păstreze legătura cu Departamentul Relații Internaționale prin e-mail. Mai multe informații privind acest subiect vor fi publicate aici

 

Această secţiune se adresează candidaților de etnie română din Republica Moldova, Republica Albania, Republica Bulgaria, Republica Elenă, Republica Macedonia de Nord, Republica Serbia, Republica Croația, Republica Ucraina, Republica Ungară, precum și celor din Diaspora.

Din categoria românilor de pretutindeni fac parte, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 689/1994, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

  • persoanele care îşi asumă în mod liber identitatea culturală română - persoanele de origine română, cele aparţinând filonului lingvistic şi cultural românesc, care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de modul în care aceştia sunt apelaţi (armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cuţovlahi, daco-români, fărşeroţi, herţeni, istro-români, latini dunăreni, macedoromâni, macedo-români, maramureşeni, megleniţi, megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji, precum şi toate celelalte forme lexicale înrudite semantic cu cele de mai sus), denumite în continuare români de pretutindeni;
  • românii emigranţi, fie că au păstrat sau nu cetăţenia română, descendenţii acestora;
  • cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate.

Bursierii statului român pot urma doar programe predate în limba română.

Candidaţii care nu cunosc suficient de bine limba română pot urma anul pregătitor de română (anul pregătitor se urmează în aceleaşi condiţii financiare ca şi programul de studii pentru care candidaţii au fost acceptaţi).

Există două categorii de bursieri:

  • fără plata taxelor de şcolarizare, cu bursă
  • fără plata taxelor de şcolarizare, fără bursă

Guvernul României aprobă anual prin Hotărâre de Guvern cifra de şcolarizare şi stabilește numărul de locuri cu finanțare totală sau parțială din bugetul ministerului pentru românii de pretutindeni, la propunerea Ministerului Educației Naționale (MEN). Locurile cu bursă și cu scutire de taxe școlare subvenționate de statul român, prin MEN, sunt acordate românilor de pretutindeni, care optează pentru înscrierea în unitățile de învățământ cuprinse în cadrul sistemului național de învățământ preuniversitar și superior de stat.

Românii de pretutindeni pot candida şi pe locuri de studii cu taxă în lei, în cuantum egal cu cel pentru cetățenii români, în învățământul de stat/particular acreditat, la specializările acreditate din România, în condiţiile prevăzute de lege pentru cetăţenii români din ţară, conform metodologiei proprii de admitere a instituţiilor de învăţământ superior, și a Regulamentului de organizare și funcționare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din România.

Persoană de contact:

Loredana MUSTĂȚEA
romanidepretutindeni@upt.ro

Documente utile:

Arhivă:

 

ALTE INFORMATII

 
 
   Admiterea la UPT a cetatenilor din state membre UE, state SEE si Confederatia Elvetia.
 
 
   Documente utile pentru candidaţii la studii complete de licenţă, masterat sau doctorat din state terţe UE.
 
 
 
 
 
Piata Victoriei, Nr.2, 300006,
Timisoara, Romania
Tel. +40 256 403034, Fax. +40 256 403033
© Copyright 2021