Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Români de pretutindeni - Admitere iulie 2019 - Licență

 
 

 

Rezultatele FINALE ale concursului de admitere (detalii)

 

Rezultatele concursului de admitere - Runda 3 de confirmări (detalii)

Rezultatele concursului de admitere - Runda 2 de confirmări (detalii)

Rezultatele concursului de admitere - Runda 1 de confirmări (detalii)


Foarte important !!

Fiecare candidat declarat admis va confirma locul prin completarea Anexei 4 și transmiterea acesteia în perioada 23 iulie 2019, ora 10.00 – 24 iulie 2019, ora 16.00 (runda 1) prin e-mail (romanidepretutindeni@upt.ro) sau prin depunere fizică la dosarul de înscriere.

Cei care nu confirma în acest mod vor fi eliminati din concurs, rezultatele rundei 2 fiind afișate în data de 25 iulie 2019, ora 10.00Noii admisi vor trebui sa confirme în același mod în perioada 25 iulie 2019, ora 10.00 – 26 iulie 2019, ora 12.00.

Rezultatele rundei 3 vor fi afișate în data de 26 iulie 2019, ora 16.00, noii admisi putând confirma în aceeași zi, în intervalul orar 16.00 – 18.00. 

Pentru emiterea ordinului de înmatriculare a studenților confirmați este necesară depunerea la dosarul de înscriere a documentelor în original până în data de 2 august 2019, ora 12.00 (cf. Adresei MEN). În caz contrar, confirmarea este anulată, iar locurile eliberate vor fi scoase la concurs în sesiunea septembrie 2019.

Depunerea documentelor în original se va face la sediul DRI (Departamentul Relații Internaționale), Piața Victoriei, nr. 2, etaj 1, sala 108, de luni până joi, în intervalul orar 10:00 – 15:00, iar vinerea în intervalul 10:00 – 12:00.

Persoană de contact: Diana BALŞ-DIACONESCU, Tel: +40-256-403034

 

Informații generale


 

Calendarul de admitere

 

Înscriere candidați 08.07.2019 - 19.07.2019
Afișarea rezultatelor admiterii - Runda I : 23.07.2019, ora 10.00
Confirmări Runda I: 23.07.2019, ora 10.00 - 24.07.2019, ora 16.00
Afișarea rezultatelor admiterii - Runda II: 25.07.2019, ora 10.00
Confirmări Runda II: 25.07.2019, ora 10.00 - 26.07.2019, ora 12.00
Afișarea rezultatelor admiterii - Runda III: 26.07.2019, ora 16.00
Confirmări Runda III: 26.07.2019, orele 16.00 - 18.00
Rezultatele finale: 26.07.2019, ora 20.00

 


Înscrierea la concurs

 

 • OFERTA DE ȘCOLARIZARE pentru românii de pretutindeni conform adresei MEN nr. 2375/06.06.2019:

  • Locuri fără plata taxelor de școlarizare, cu bursă: 48

  • Locuri fără plata taxelor de școlarizare, fără bursă: 26

 • DOSARUL DE CONCURS pe care candidații îl vor depune la înscriere, va conține următoarele documente depuse în dosar plic:
   
  • Cerere de înscriere (ANEXA 2 la Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni) ;
  • Copia certificatului de naștere, însoțită de traducerea în limba română;
  • Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini;
  • Copia certificatului de căsătorie, după caz, însoțită de traducerea în limba română;
  • Copia diplomei de Bacalaureat sau echivalentă sau, după caz, adeverința (pentru absolvenți anului curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal,  însoțită de traducerea în limba română;
  • Copii ale foilor matricole pentru studiile liceale absolvite, însoțite de traducerea în limba română;
  • Declarație privind apartenența la identitatea culturală română (ANEXA 3);
  • 4 fotografii color tip diplomă;
  • declarație pe proprie răspundere, în formă autentică (la notar), privind nefinanțare / finanțarea anterioară de la bugetul statului român pentru urmarea de studii superioare, în cazul candidaților care au absolvit liceul înainte de 2019, care candidează pe locurile fără taxă.
  • Adeverință medicală.
  • Acord de prelucrare a datelor personale

DOSARUL DE CONCURS se depune:

 • direct la sediul DRI (Departamentul Relații Internaționale), Piața Victoriei, nr. 2, etaj 1, sala 108, de luni până sâmbătă, în intervalul orar 9:00 – 14:00.
   
 • prin e-mail la adresa: romanidepretutindeni@upt.ro . În termen de 48 ore de la primire, DRI va confirma verificarea conținutului dosarului de înscriere.

Fiecare candidat declarat admis va confirma locul prin completarea dosarului de înscriere cu Anexa 4, respectiv cu diploma de bacalaureat și foaia matricolă în original.

Persoană de contact:

Diana BALŞ-DIACONESCU

Tel: +40-256-403034

Fax: +40-256-403134

Românii de pretutindeni, care nu cunosc limba română, declarați admiși la studii universitare de licență, masterat și doctorat vor frecventa anul pregătitor de limba română, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Pentru anul universitar 2019-2020, instituțiile de învățământ superior organizatoare a anului pregătitor de limba română, sunt cuprinse în Anexa 1.


OBS.   Pentru românii de pretutindeni nu se percepe taxă de înscriere și de confirmare a locului.


 

 
 
 
Ultima actualizare: 2020-02-20
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2024 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +