Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Români de pretutindeni - Admitere 2019 - Licență

 
 

 

Informații generale

 

 • OMEN nr. 3900/16.05.2017 privind aprobarea METODOLOGIEI de școlarizare a românilor de pretutindeni în învățământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, începând cu anul universitar 2017-2018 (Anexa 1an pregătitor, Anexa 2cerere de înscriere, Anexa 3declarație de apartenență, Anexa 4 confirmare loc studii, Anexa 5listă diplome)
  • În baza metodologiei de școlarizare a românilor de pretutindeni în învățământul superior de stat din România, aceștia pot opta pentru:

   • locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, cu bursă (CBFT);
   • locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, fără bursă (FBFT);
   • locuri de studii cu taxă în lei, în cuantum egal cu cel pentru cetățenii români (CPL – cont propriu lei).
     

 


 • Dosarul de înscriere va conține:
   
  • Cerere de înscriere (Anexa 2 la Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni) ;
  • Copia certificatului de naștere, însoțită de traducerea în limba română;
  • Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini;
  • Copia certificatului de căsătorie, după caz, însoțită de traducerea în limba română;
  • Copia diplomei de Bacalaureat sau echivalentă sau, după caz, adeverința (pentru absolvenți anului curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal,  însoțită de traducerea în limba română;
  • Copii ale foilor matricole pentru studiile liceale absolvite, însoțite de traducerea în limba română;
  • Declarație privind apartenența la identitatea culturală română (Anexa 3);
  • 4 fotografii color tip diplomă;
  • declarație pe proprie răspundere, în formă autentică (la notar), privind nefinanțare / finanțarea anterioară de la bugetul statului român pentru urmarea de studii superioare, în cazul candidaților care au absolvit liceul înainte de 2019, care candidează pe locurile fără taxă.
  • Adeverință medicală.
  • Acord de prelucrare a datelor personale

Românii de pretutindeni, care nu cunosc limba română, declarați admiși la studii universitare de licență, masterat și doctorat vor frecventa anul pregătitor de limba română, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.


 

Calendar de admitere

 

Înscriere candidați 08.07.2019 - 19.07.2019
Afișarea rezultatelor admiterii - Runda I : 23.07.2019, ora 10.00
Confirmări Runda I: 23.07.2019, ora 10.00 - 24.07.2019, ora 16.00
Afișarea rezultatelor admiterii - Runda II: 25.07.2019, ora 10.00
Confirmări Runda II: 25.07.2019, ora 10.00 - 26.07.2019, ora 12.00
Afișarea rezultatelor admiterii - Runda III: 26.07.2019, ora 16.00
Confirmări Runda III: 26.07.2019, orele 16.00 - 18.00
Rezultatele finale: 26.07.2019, ora 20.00

OBS.   Pentru românii de pretutindeni nu se percepe taxă de înscriere și de confirmare a locului.

 
 
 
Ultima actualizare: 2019-04-25
 
 
ARUT Biblioteca Centrală UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT AnelisPlus2020 Comunicate UPT
 
© Copyright 2019 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +