Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Români de pretutindeni - Lista programelor de studii

 
 

ANEXA 1


la Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere la ciclul de studii universitare de licență la

Universitatea Politehnica Timișoara
- sesiunea iulie și septembrie 2019 -

                  

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de studii

Programul de studii

1

AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE Calculatoare şi tehnologia informaţiei Calculatoare
Calculatoare - lb. engleză
Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată
Informatică Informatică
Informatică ID
 
2 ARHITECTURĂ ȘI URBANISM Arhitectură Arhitectură
Mobilier şi amenajări interioare
 
3 CHIMIE INDUSTRIALĂ ȘI INGINERIA MEDIULUI Inginerie chimică Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie
Ingineria substanţelor anorganice şi protecția mediului
Ingineria mediului Ingineria şi protecţia mediului în industrie
Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare
 
4 CONSTRUCȚII Inginerie civilă

Amenajări şi construcţii hidrotehnice

Căi ferate, drumuri şi poduri
Construcţii civile, industriale şi agricole
Inginerie civilă - lb. engleză
Inginerie civilă - lb. germană
Inginerie sanitară şi protecţia mediului
Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală
Ingineria instalaţiilor Instalaţii pentru construcţii
Inginerie geodezică Măsurători terestre şi cadastru
 
5 ELECTROTEHNICĂ ȘI ELECTROENERGETICĂ Inginerie electrică Electrotehnică
Inginerie energetică Ingineria sistemelor electroenergetice
 
6 ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAȚII ȘI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE Inginerie electronică,  telecomunicații și tehnologii informaționale Electronică aplicată
Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii
Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii - lb. engleză

Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii ID

 
7 INGINERIE HUNEDOARA Ştiinţe inginereşti aplicate Informatică industrială
Inginerie electrică Inginerie electrică şi calculatoare
Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere
Ingineria mediului Ingineria valorificării deşeurilor
Inginerie şi management Inginerie economică în industria chimică şi de materiale
Inginerie economică în domeniul mecanic
 
8 MANAGEMENT ÎN PRODUCȚIE ȘI TRANSPORTURI Inginerie şi management Inginerie economică în domeniul electric, electronic si energetic
Inginerie economică în industria chimică si de materiale
Inginerie economică în construcţii
Inginerie economică industrială
Ştiinţe administrative Administraţie publică
 
9 MECANICĂ
 
Ingineria materialelor Ştiinţa materialelor
Inginerie industrială Ingineria sudării
Tehnologia construcţiilor de maşini
Tehnologia construcţiilor de maşini - IFR
Inginerie mecanică Inginerie mecanică
Sisteme şi echipamente termice
Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară
Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice
Sisteme și echipamente termice
Vehicule pentru transportul feroviar
Ştiinţe inginereşti aplicate Inginerie medicală
Ingineria transporturilor Ingineria transporturilor şi  a  traficului
Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere
Mecatronică şi robotică Mecatronică
  Robotică
 
10 ŞTIINȚE ALE COMUNICĂRII Știinţe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice
Comunicare şi relaţii publice - ID
Limbi moderne aplicate Traducere şi interpretare
 

 

 

 
 
Ultima actualizare: 2019-04-25
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală  UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2023 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +