Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Departamentul de Comunicare şi Imagine

 
 

      

Departamentul de Comunicare și Imagine este structura creată în cadrul Universităţii Politehnica Timișoara în vederea gestionării fluxului de informaţii în interiorul UPT, dar şi între UPT şi publicul larg. Departamentul de Comunicare și Imagine este responsabil cu crearea şi consolidarea unei imagini pozitive a UPT în societate, atât pe plan local cât şi pe plan internaţional, facilitând comunicarea în mediul academic şi cel societal. DCI asigură vizibilitatea Universităţii Politehnica Timişoara în calitatea ei de instituţie de învăţământ superior performantă (categoria A conform clasificării realizate de EUA) şi angajată în societate, stimulând totodată dezbaterea publică privind teme-cheie precum: dezvoltare, solidaritate, progres ştiinţific/societal, formare continuă de competenţe şi abilităţi (profesionale), egalitate de şanse.

Misiunea DCI este să informeze şi să formeze o percepţie pozitivă asupra activităţilor organizate şi derulate în cadrul UPT, mediind comunicarea bidirecţională dintre aceasta şi mediul socio-economic în vederea asigurării unei corespondenţe cât mai ridicate între nevoile identificate la nivelul societăţii şi capacitatea universităţii de a răspunde prompt şi eficient la acestea.

Obiectivele

 • Menţinerea unei imagini pozitive a instituției prin strategii eficiente de comunicare;
 • Diseminarea informaţiilor cu privire la activităţile UPT;
 • Asigurarea transparenţei cu privire la deciziile UPT;
 • Promovarea rezultatelor cercetării ştiinţifice şi performanţelor academice;
 • Facilitarea interacţiunii cu mediul economic în vederea transpunerii în practică a rezultatelor cercetării;
 • Familiarizarea publicului şi, prin aceasta, educarea receptorilor cu privire la rolul universităţii în societate;
 • Branding instituţional prin gestionarea elementelor de identitate vizuală, organizare de evenimente şi comunicare permanentă cu actorii interesaţi.

În vederea îndeplinirii obiectivelor asumate, Departamentul de Comunicare și Imagine cooperează permanent cu facultăţile, departamentele, institutele şi centrele din cadrul UPT, dar şi cu personalul şi studenţii universităţii.  


Misiune

Structură

 • Biroul de Comunicare şi Relaţii Publice
 • Biroul de Imagine
 • TeleU

 

 Identitate vizuală


Regulamente

Proceduri

Template-uri

 

Evenimente

 

Materiale de prezentare a UPT
     
 
 
Template prezentare UPT (pptx - ro, eng)
 
 
Sigla UPT (jpg)
 
  Sigla scurta UPT (png)
   
Sigla UPT editabil 1 (ai) Sigla UPT editabil 2 (eps)
 
Template Carte de vizită (indd)

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


                                    

 

 

Revista presei

 

Avizier electronic

 

Contact

 

 
 
Ultima actualizare: 2018-02-22
 
 
ARUT Biblioteca Centrală UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT AnelisPlus2020 Comunicate UPT
 
© Copyright 2019 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +