Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Departamentul de Comunicare şi Imagine

 
 

      

Departamentul de Comunicare și Imagine este structura creată în cadrul Universităţii Politehnica Timișoara în vederea gestionării fluxului de informaţii în interiorul UPT, dar şi între UPT şi publicul larg. Departamentul de Comunicare și Imagine este responsabil cu crearea şi consolidarea unei imagini pozitive a UPT în societate, atât pe plan local cât şi pe plan internaţional, facilitând comunicarea în mediul academic şi cel societal. DCI asigură vizibilitatea Universităţii Politehnica Timişoara în calitatea ei de instituţie de învăţământ superior performantă (categoria A conform clasificării realizate de EUA) şi angajată în societate, stimulând totodată dezbaterea publică privind teme-cheie precum: dezvoltare, solidaritate, progres ştiinţific/societal, formare continuă de competenţe şi abilităţi (profesionale), egalitate de şanse.

 

MISIUNEA DCI este să informeze şi să formeze o percepţie pozitivă asupra activităţilor organizate şi derulate în cadrul UPT, mediind comunicarea bidirecţională dintre aceasta şi mediul socio-economic în vederea asigurării unei corespondenţe cât mai ridicate între nevoile identificate la nivelul societăţii şi capacitatea universităţii de a răspunde prompt şi eficient la acestea.

 

OBIECTIVE
  • Menţinerea unei imagini pozitive a instituției prin strategii eficiente de comunicare;
  • Diseminarea informaţiilor cu privire la activităţile UPT;
  • Asigurarea transparenţei cu privire la deciziile UPT;
  • Promovarea rezultatelor cercetării ştiinţifice şi performanţelor academice;
  • Facilitarea interacţiunii cu mediul economic în vederea transpunerii în practică a rezultatelor cercetării;
  • Familiarizarea publicului şi, prin aceasta, educarea receptorilor cu privire la rolul universităţii în societate;
  • Branding instituţional prin gestionarea elementelor de identitate vizuală, organizare de evenimente şi comunicare permanentă cu actorii interesaţi.

În vederea îndeplinirii obiectivelor asumate, Departamentul de Comunicare și Imagine cooperează permanent cu facultăţile, departamentele, institutele şi centrele din cadrul UPT, dar şi cu personalul şi studenţii universităţii.  
 

STRUCTURĂ

 

IDENTITATE VIZUALĂ


Regulamente

Proceduri


Template-uri

 

 

 

MATERIALE DE PREZENTARE A UPT

 

 
 
 
Template prezentare UPT (pptx - ro, eng)   Sigla UPT (jpg)
 
 

 
     
  Sigla scurta UPT (png)   Template Carte de vizită (indd)
   
Sigla UPT editabil 1 (ai) Sigla UPT editabil 2 (eps)
     
   

 

     
  Sigla aniversară UPT (jpg, pdf)   Sigla aniversara UPT - evenimente (jpg, pdf)
           

 

 

 
 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

CONTACT:

Piața Victoriei nr. 2, cam. 332
Tel: 0256 40 31 78
Email: dci@upt.ro

 
 
Ultima actualizare: 2022-06-16
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală  UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2023 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +