Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat / Şcoala Doctorală

 
 

Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD)

Director:     Prof.univ.dr.ing. Radu-Emil PRECUP  (cf. Deciziei nr. 1840/112/C din 20.10.2020)            

                    

Membri *: Prof.univ.dr.ing. Ștefan PREITL
  Prof.univ.dr.ing. Anca DRĂGHICI
  Prof.univ.dr.ing. Ion BOLDEA
  Prof.univ.dr.ing. Aldo DE SABATA
  Prof.univ.dr.ing. Francisc PETER
  C.S.I.dr.ing. Sebastian MUNTEAN
  drd.ing. Ion PANFILII


Notă: * cf. Deciziei nr.1171/112/C/ din 23.07.2021 
           Membrii aleși cf. Raportului Comisiei electorale pentru alegerea membrilor CSUD/CȘD


Arhivă
Şcoala Doctorală


Director:                     Prof.univ.dr.ing. Dorin LELEA (cf. Deciziei nr. 1494/112/C din 19.10.2017)

                                      
Membri *:                  Prof.univ.dr.ing. Adina Georgeta NEGREA
                                    
Prof.univ.dr.ing. Florea DINU
                                  
  drd.ing. Dominiq Ludovic Alexander JAKAB


Notă: * cf. Deciziei nr.1172/112/C din 23.07.2021 
           Membrii aleși cf. Raportului Comisiei electorale pentru alegerea membrilor CSUD/CȘD


Arhivă


 Rapoarte de evaluare internă a domeniilor de doctorat

 

 • Arhitectură (ro, en)
 • Inginerie geodezică (ro, en)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OME 5981/29.12.2021 - privind menținerea acreditării Universității Politehnica Timișoara în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Raport de evaluare internă a IOSUD - UPT (ro, en)

Rapoarte de evaluare internă a domeniilor de doctorat

 • Calculatoare și tehnologia informației (ro, en)
 • Ingineria materialelor (ro, en)
 • Ingineria sistemelor (ro, en)
 • Inginerie chimică (ro, en)
 • Inginerie civilă și instalații (ro, en)
 • Inginerie electrică (ro, en)
 • Inginerie energetică (ro, en)
 • Inginerie electronică telecomunicații și tehnologii informaționale (ro, en)
 • Inginerie industrială (ro, en)
 • Inginerie și management (ro, en)
 • Inginerie mecanică (ro, en)


Notă:
       În conformitate cu normele GDPR, anexele aferente rapoartelor de evaluare se regăsesc la sediul Școlii doctorale și pot fi consultate la cerere.


 

 


 

Membri CNATDCU din UPT (detalii)

 


Abilitare

 


Contact

 
 
Ultima actualizare: 2023-06-08
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2024 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +