Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procedură pentru recunoașterea în IOSUD-UPT a calității de conducător de doctorat

 
 

PROCEDURA INSTITUȚIONALĂ PENTRU RECUNOAȘTEREA ÎN INSTITUȚIA ORGANIZATOARE DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIȘOARA A CALITĂȚII DE CONDUCĂTOR DE DOCTORAT OBȚINUTĂ ÎN INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT UNIVERSITAR ACREDITATE DIN STRĂINĂTATE

                                              

DOMENIU DE APLICARE

Art. 1.
Prezenta procedură se aplică în Universitatea Politehnica Timișoara (UPT) pentru recunoașterea calității de conducător de doctorat obținută în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate, în domeniile de studii universitare de doctorat acreditate în IOSUD-UPT.
UPT recunoaște calitatea de conducător de doctorat cetăţenilor români, cetăţenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, din Confederația Elvețiană și cetățenilor din state terțe, care au obținut această calificare după cum urmează:

  1. în instituții acreditate de învățământ universitar din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, din Confederația Elvețiană și în universități de prestigiu din alte state prevăzute în Lista universităţilor de prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării științifice și actualizată periodic
  2. Calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea obţinută la alte instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate decât cele menţionate la lit. a) se recunoaşte numai în baza unei convenţii internaţionale de recunoaştere reciprocă, încheiată la nivel interguvernamental sau interuniversitar.

UPT consultă, dacă este cazul, Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (denumit în continuare CNRED) şi Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare.

Art. 2.
Recunoaşterea calității de conducător de doctorat sau a abilitării de către UPT, conform prezentei proceduri, este valabilă şi produce efecte juridice la nivelul UPT. Exercitarea drepturilor conferite de calitatea de conducător de doctorat şi ocuparea unei funcţii didactice în sistemul românesc de învăţământ superior se realizează conform normelor legale în vigoare.

În situația în care recunoaşterea calităţii de conducător de doctorat sau a abilitării s-a efectuat de către CNRED, aceasta este valabilă şi produce efecte juridice pe întreg teritoriul României.

 

mai multe detalii

Procedura instituțională pentru recunoașterea în IOSUD-UPT a calității de conducător de doctorat obținută în instituții de învățământ universitar acreditate
 din străinătate
(HCA nr.89/26.11.2019).

 

Procedura instituțională pentru recunoașterea în IOSUD-UPT a calității de conducător de doctorat obținută în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate poate fi consultată și prin Punctul de Contact Unic Electronic.

 

OMEC 5665/30.09.2020 - privind aprobarea listei universitatilor de prestigiu din alte state si anexa la ordin continand Lista universitatilor de prestigiu din alte state

 
 
Ultima actualizare: 2020-10-15
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală  UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2024 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +