Universitatea Politehnica Timişoara

Programe postuniversitare și de formare continuă

 
 

   
  

Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă vizează actualizarea / dezvoltarea / perfecţionarea unei / unor competenţe ori unităţi de  competenţă / competenţe din una sau mai multe calificări universitare din unul sau mai multe standarde ocupaţionale aferente unei ocupaţii care poate fi practicată doar de un absolvent de studii universitare.

(OMECTS nr. 3163-01.02.2012 privind Metodologia -cadru de organizare şi funcţionare a programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă)
 

 

  • Şcoala de studii postuniversitare

 


 

 


 

  • Legislaţie naţională:​

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Proiect structural, cod: POSDRU/159/1.5/S/137070: Creșterea atractivității și performanței programelor de formare doctorală și  postdoctorală pentru cercetători în științe inginerești - ATRACTING
    (Documente competiție POSTDOC)
 
 
Ultima actualizare: 2016-03-02
 
 
Biblioteca Centrală  UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara Sindicatul UPT Tele Universitatea AS Politehnica DCI Avizier UPT CCOC UPosT
 
© Copyright 2016 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +