Universitatea Politehnica Timişoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Candidaturi pentru obținerea atestatului de abilitare

 
 

Cornelia-Veronica MUNTEAN - Universitatea Politehnica Timisoara - Inginerie Chimică

01 Septembrie 2017, ora 11.00, Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului, b-dul Vasile Pârvan, nr. 6, sala B17.

Teza de abilitare (teza, rezumat (roen))
Lista de lucrări (ro., en.), Lucrări relevante
Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale
CV (ro., en)   

Comisia de specialitate pentru susținerea tezei de abilitare numită prin Ordinul nr. 10/26.06.2017 al Rectorului UPT:
                    Președinte: Prof.univ.dr.ing. Rodica PODE, Universitatea Politehnica Timisoara
                    Membru: Prof.univ.dr.ing. Adelina-Carmen IANCULESCU, Universitatea Politehnica din București
                    Membru: Prof.univ.dr.ing. CS I Gheorghe ILIA, Institutul de Chimie al Academiei Române, Filiala Timisoara

Susţinerea tezei de abilitare (Prezentare, Raportul comisiei de abilitare (rom, eng), Poze)


Sebastian MUNTEAN - Academia Română – Filiala Timişoara, Centrul de Cercetări Tehnice, Fundamentale
                                       şi Avansate - Inginerie Mecanică

5 Septembrie 2017, ora 11.00, Biblioteca centrala UPT, Bv. Vasile Pârvan Nr. 2b, Amfiteatru K1

Teza de abilitare (teza, rezumat (roen))
Lista de lucrări (ro., en.), Lucrări relevante
Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale
CV (ro., en)   

Comisia de specialitate pentru susținerea tezei de abilitare numită prin Ordinul nr. 11/26.06.2017 al Rectorului UPT:
                    Președinte: Prof.univ.dr.ing. Corneliu BĂLAN, Universitatea Politehnica București
                    Membru: Prof.univ.dr.ing. Adrian LUNGU, Universitatea "Dunărea de Jos" Galați
                    Membru: Prof.univ.dr.ing. Anton ANTON, Universitatea Tehnică de Construcții București, Academia de Științe Tehnice din România
                    Membru supleant: Prof.univ.dr.ing. Liviu MARSAVINA, Universitatea Politehnica Timișoara

Susţinerea tezei de abilitare (Prezentare, Raportul comisiei de abilitare (rom, eng), Poze)


Floriana-Daniela STOIAN - Universitatea Politehnica Timișoara - Inginerie mecanică

5 Septembrie 2017, ora 10.00, Facultatea de Mecanică, Str. Mihai Viteazu nr. 1, Sala 150

Teza de abilitare (teza, rezumat (roen))
Lista de lucrări (ro., en.), Lucrări relevante
Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale
CV (ro., en)   

Comisia de specialitate pentru susținerea tezei de abilitare numită prin Ordinul nr. 5/26.06.2017 al Rectorului UPT:
                    Președinte: Prof.univ.dr.ing. Alexandru MOREGA – Membru corespondent al Academiei Române, Univ. Politehnica București
                    Membru: Prof.univ.dr.ing. Ion BOLDEA – Membru titular al Academiei Române, Universitatea Politehnica Timișoara
                    Membru: Prof.univ.dr.ing. Viorel BĂDESCU, Membru corespondent al Academiei Romane, Universitatea Politehnica din Bucuresti    

Susţinerea tezei de abilitare (Prezentare, Raportul comisiei de abilitare (rom, eng), Poze)


Elvira-Mihaela CIOPEC - Universitatea Politehnica Timisoara - Inginerie Chimică

Teza de abilitare (teza, rezumat (roen))
Lista de lucrări (ro., en.), Lucrări relevante
Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale
CV (ro., en)   

Comisia de specialitate propusă pentru susținerea tezei de abilitare:
                    Președinte: Prof.univ.dr.ing. Nicolae VASZILCSIN - Universitatea Politehnica Timișoara
                    Membru: Prof.univ.dr.ing. Dănuț-Ionel VĂIREANU – Universitatea Politehnica din București
                    Membru: Prof.univ.dr. Vasile Titus VLASE – Universitatea de Vest din Timișoara

Susţinerea tezei de abilitare (Prezentare, Raportul comisiei de abilitare (rom, eng), Poze)


Andrea Rozalia KELLENBERGER - Universitatea Politehnica Timisoara - Inginerie Chimică

Teza de abilitare (teza, rezumat (roen))
Lista de lucrări (ro., en.), Lucrări relevante
Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale
CV (ro., en)   

Comisia de specialitate propusă pentru susținerea tezei de abilitare:
                    Președinte: Prof.univ.dr.ing. Petru ILEA, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca
                    Membru: Prof.univ.dr.ing. Dănuț-Ionel VĂIREANU, Universitatea Politehnica din București
                    Membru: Prof.univ.dr.ing. Florica MANEA, Universitatea Politehnica Timișoara

Susţinerea tezei de abilitare (Prezentare, Raportul comisiei de abilitare (rom, eng), Poze)


Codruța Orniana ANCUȚI - Universitatea Politehnica Timisoara - Inginerie Electronică,Telecomunicații și Tehnologii Informaționale

Teza de abilitare (teza, rezumat (roen))
Lista de lucrări (ro., en.), Lucrări relevante
Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale
CV (ro., en)   

Comisia de specialitate propusă pentru susținerea tezei de abilitare:
                    Președinte: Prof.univ.dr.ing. Radu VASIU - Universitatea Politehnica Timișoara
                    Membru: Prof.univ.dr.ing. Daniela TARNICERIU – Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași
                    Membru: Prof.univ.dr.ing. Gheorghe BREZEANU – Universitatea Politehnica din București

Susţinerea tezei de abilitare (Prezentare, Raportul comisiei de abilitare (rom, eng), Poze)


Arina-Florența MODREA - Universitatea “Petru Maior” din Tîrgu-Mureş - Inginerie Industrială

Teza de abilitare (teza, rezumat (roen))
Lista de lucrări (ro., en.), Lucrări relevante
Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale
CV (ro., en)   

Comisia de specialitate propusă pentru susținerea tezei de abilitare:
                    Președinte: Prof.univ.dr.ing. George DRĂGHICI - Universitatea Politehnica Timișoara
                    Membru: Prof.univ.dr.ing. Nicolae BÂLC – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
                    Membru: Prof.univ.dr.ing. Antoaneta ENE – Universitatea “Dunarea de Jos” din Galați

Susţinerea tezei de abilitare (Prezentare, Raportul comisiei de abilitare (rom, eng), Poze)


 

 

 
 
Ultima actualizare: 2017-07-25
 
 
ARUT Biblioteca Centrală  UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Vlog UPT
 
© Copyright 2017 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +