Universitatea Politehnica Timişoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Candidaturi pentru obținerea atestatului de abilitare

 
 

 Floriana-Daniela STOIAN - Universitatea Politehnica Timișoara - Inginerie mecanică

Teza de abilitare (teza, rezumat (roen))
Lista de lucrări (ro., en.), Lucrări relevante
Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale
CV (ro., en)   

Comisia de specialitate propusă pentru susținerea tezei de abilitare:
                    Președinte: Prof.univ.dr.ing. Alexandru MOREGA – Membru corespondent al Academiei Române, Univ. Politehnica București
                    Membru: Prof.univ.dr.ing. Ion BOLDEA – Membru titular al Academiei Române, Universitatea Politehnica Timișoara
                    Membru: Prof.univ.dr.ing. Viorel BĂDESCU, Membru corespondent al Academiei Romane, Universitatea Politehnica din Bucuresti     Alexandru GACSÁDI - Universitatea din Oradea - Inginerie Electronica,Telecomunicatii si Tehnologii
                                                                                Informationale 

Teza de abilitare (teza, rezumat (roen))
Lista de lucrări (ro., en.), Lucrări relevante
Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale
CV (ro., en)   

Comisia de specialitate propusă pentru susținerea tezei de abilitare:
                    Președinte: Prof.univ.dr.ing. Radu VASIU – Universitatea Politehnica Timișoara
                    Membru: Prof.univ.dr.ing. Radu DOGARU – Universitatea Politehnica din Bucuresti 
                    Membru: Prof.univ.dr.ing. Liviu GORAS -  Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași


 
Sorin DAN - Universitatea Politehnica Timișoara - Inginerie civilă și instalații

Teza de abilitare (teza, rezumat (roen))
Lista de lucrări (ro., en.), Lucrări relevante
Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale
CV (ro., en)   


Comisia de specialitate propusă pentru susținerea tezei de abilitare:
                    Președinte: Prof.univ.dr.ing. NicolaeȚĂRANU – Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași
                    Membru: Prof.univ.dr.ing. Zoltan KISS – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
                    Membru: Prof.univ.dr.ing. Daniel DAN -  Universitatea Politehnica TimișoaraSandor Ianos BERNAD - Academia Română – Filiala Timişoara, Centrul de Cercetări Tehnice, Fundamentale şi
                                           Avansate - Inginerie Mecanică


Teza de abilitare (teza, rezumat (roen))
Lista de lucrări (ro., en.), Lucrări relevante
Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale
CV (ro., en)   
Comisia de specialitate propusă pentru susținerea tezei de abilitare:
                    Președinte: Prof.univ.dr.ing. Corneliu BĂLAN - Universitatea Politehnica din București
                    Membru: Prof.univ.dr.ing. Alexandru MOREGA - Membru corespondent al Academiei Române, Universitatea Politehnica din
                                                                                                   București
                    Membru: Prof.univ.dr.ing. Romeo-Florin SUSAN-RESIGA - Universitatea Politehnica Timișoara
 Mihai-Alexandru UDRESCU-MILOSAV - Universitatea Politehnica Timisoara - Calculatoare și Tehnologia
                                                                   Informatiei


Teza de abilitare (teza, rezumat (roen))
Lista de lucrări (ro., en.), Lucrări relevante
Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale
CV (ro., en)   


Comisia de specialitate propusă pentru susținerea tezei de abilitare:
                    Președinte: Prof.univ.dr.ing. Liviu MICLEA - Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
                    Membru: Prof.univ.dr.ing. Lucian VINȚAN - Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
                    Membru: Prof.univ.dr.ing. Mircea VLĂDUȚIU - Universitatea Politehnica Timisoara
                    Membru supleant: Prof.univ.dr.ing. Vladimir-Ioan CREȚU - Universitatea Politehnica TimisoaraElvira-Mihaela CIOPEC - Universitatea Politehnica Timisoara - Inginerie Chimică

Teza de abilitare (teza, rezumat (roen))
Lista de lucrări (ro., en.), Lucrări relevante
Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale
CV (ro., en)   


Comisia de specialitate propusă pentru susținerea tezei de abilitare:
                    Președinte: Prof.univ.dr.ing. Nicolae VASZILCSIN - Universitatea Politehnica Timișoara
                    Membru: Prof.univ.dr.ing. Dănuț-Ionel VĂIREANU – Universitatea Politehnica din București
                    Membru: Prof.univ.dr. Vasile Titus VLASE – Universitatea de Vest din Timișoara
 


Gabriela-Alina DUMITREL - Universitatea Politehnica Timisoara - Inginerie Chimică

Teza de abilitare (teza, rezumat (roen))
Lista de lucrări (ro., en.), Lucrări relevante
Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale
CV (ro., en)   

Comisia de specialitate propusă pentru susținerea tezei de abilitare:
                    Președinte: Prof.univ.dr.ing. Nicolae VASZILCSIN - Universitatea Politehnica Timișoara
                    Membru: Prof.univ.dr.ing. Vasile-Mircea CRISTEA, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca
                    Membru: Prof.univ.dr.ing. Adrian RIVIȘ, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al
                                                                                            României” Timișoara


Cornelia-Veronica MUNTEAN - Universitatea Politehnica Timisoara - Inginerie Chimică

Teza de abilitare (teza, rezumat (roen))
Lista de lucrări (ro., en.), Lucrări relevante
Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale
CV (ro., en)   

Comisia de specialitate propusă pentru susținerea tezei de abilitare:
                    Președinte: Prof.univ.dr.ing. Rodica PODE, Universitatea Politehnica Timisoara
                    Membru: Prof.univ.dr.ing. Adelina-Carmen IANCULESCU, Universitatea Politehnica București
                    Membru: Prof.univ.dr.ing. CS I Gheorghe ILIA, Institutul de Chimie al Academiei Române, Filiala Timisoara


Andrea Rozalia KELLENBERGER - Universitatea Politehnica Timisoara - Inginerie Chimică

Teza de abilitare (teza, rezumat (roen))
Lista de lucrări (ro., en.), Lucrări relevante
Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale
CV (ro., en)   

Comisia de specialitate propusă pentru susținerea tezei de abilitare:
                    Președinte: Prof.univ.dr.ing. Petru ILEA, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca
                    Membru: Prof.univ.dr.ing. Dănuț-Ionel VĂIREANU, Universitatea Politehnica București
                    Membru: Prof.univ.dr.ing. Florica MANEA, Universitatea Politehnica Timișoara


Sebastian MUNTEAN - Academia Română – Filiala Timişoara, Centrul de Cercetări Tehnice, Fundamentale
                                       şi Avansate - Inginerie Mecanică


Teza de abilitare (teza, rezumat (roen))
Lista de lucrări (ro., en.), Lucrări relevante
Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale
CV (ro., en)   

Comisia de specialitate propusă pentru susținerea tezei de abilitare:
                    Președinte: Prof.univ.dr.ing. Corneliu BĂLAN, Universitatea Politehnica București
                    Membru: Prof.univ.dr.ing. Adrian LUNGU, Universitatea "Dunărea de Jos" Galați
                    Membru: Prof.univ.dr.ing. Anton ANTON, Universitatea Tehnică de Construcții București, Academia de Științe Tehnice din România
                    Membru supleant: Prof.univ.dr.ing. Liviu MARSAVINA, Universitatea Politehnica Timișoara
 

 

 

 

 

 
 
Ultima actualizare: 2017-06-07
 
 
ARUT Biblioteca Centrală  UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Vlog UPT
 
© Copyright 2017 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +