Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procedură privind recunoașterea de către IOSUD-UPT a diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe obţinut în străinătate

 
 

PROCEDURA IOSUD-UPT DE RECUNOAȘTERE A DIPLOMEI DE DOCTOR ȘI A TITLULUI DE DOCTOR

 

1. IOSUD UPT, prin Școala Doctorală, recunoaște diploma de doctor și titlul de doctor în scopul înscrierii la programe postuniversitare, a obținerii abiltării, a ocupării unei funcții didactice sau de cercetare, în cazul în care diploma de doctor și titlul de doctor au fost obținute la:


a) instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare dintr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului European și din Confederația Elvețiană;
b) instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare incluse în Lista universităților de prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice, actualizată periodic;
c) instituții acreditate de învățământ superior sau de cercetare-dezvoltare care fac obiectul unei convenții internaționale de recunoaștere reciprocă, încheiate la nivel interguvernamental sau interuniversitar.

2. În cazurile care nu se înscriu în situațiile de la Art.1, de recunoașterea diplomelor de doctor și a titlului de doctor se ocupă Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED).

 

mai multe detalii

 

OMEC 5665/30.09.2020 - privind aprobarea listei universitatilor de prestigiu din alte state si anexa la ordin continand Lista universitatilor de prestigiu din alte state

 

Procedură privind recunoașterea de către IOSUD-UPT a diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe obţinut în străinătate poate fi consultată și prin Punctul de Contact Unic Electronic.

 
 
Ultima actualizare: 2020-10-15
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală  UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2024 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +