Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doctorat - Legislaţie naţională

 
 
 • Ministerul educației naționale - Studii universitare de doctorat ( link util )


Legea Educației Naționale nr. 1/2011 (actualizata la 01.04.2021)

 • OUG nr. 99/10.09.2021 privind modificarea unor acte normative din domeniul învătământului, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
   
 • OUG 22/31.03.2021privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației
   
 • LEGEA nr. 184_185 și 187/20.08.2020 - pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
   
 • OUG 141/19.08.2020 - privind instituirea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
   
 • LEGEA nr. 80/12.06.2020 - pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
   
 • OUG 79/21.05.2020 - pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
   
 • HG nr.681/2011 - Codul studiilor universitare de doctorat în forma consolidată

   

2023

 • HG 118/08.02.2023 - privind acordarea burselor în străunătate pentru stagii de studii universitare de master și de doctorat, pentru stagii postdoctorale și de cercetare

 


2021

 • HG 403/31.03.2021 - privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor programelor de studii universitare  si a structurii institutiilor de invatamant superior pentru anul universitar 2021-2022 - Anexa 1
   
 • OME 3199/28.01.2021 - pentru modificarea și completarea Metodologiei cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, master și doctorat aprobata prin OMENCS 6102/15.12.2016 - cu modificările și completările ulterioare

 


2020

 • OMEC nr. 6152 din 10.12.2020 și OMAE nr. 2276privind acordarea burselor "Eugen Ionescu" în anul universitar 2020-2021
   
 • HG nr. 739/31.08.2020 - pentru modificarea anexelor nr. 1-6 la Hotararea Guvernului nr. 299/2020 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor programelor de studii universitare  si a structurii institutiilor de invatamant superior pentru anul universitar 2020-2021, precum si Anexele nr. 1-6
   
 • OMEC nr. 5229/17.08.2020 - pentru aprobarea metodologiilor referitoare la acordarea atestatului de abilitare, acordarea titlului de doctor, precum și la soluționarea sesizărilor cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existența plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat
   
 • OMEC nr. 4621/2020 - Regulament privind organizarea și funcționarea CNATDCU
 • OMEC_nr. 3200/19.02.2020 - privind aprobarea Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat și a sistemului de criterii, standarde și indicatori de performanță utilizați în evaluare


2019

 • OMEN nr. 3200/21.02.2019 - privind "Metodologia de evaluare a studiilor universitare de doctorat și sistemele de criterii, standarde și indicatori de performanță" MO partea I nr. 176/5.III.2019
   


2018

 • OMEN 5403/01.11.2018 (Anexa 2, Anexa 3) - privind stabilirea Metodologiei de evaluare a studilor universitare de doctorat și a sistemelor de criterii, standarde și indicatori de performanță utilizați în evaluare
   
 • OMENCS nr. 4106/2016 în forma consolidata la data de 10.10.2018 - privind comisii CNATDCU, domenii de doctorat arondate, componență nominală a comisiilor
   
 • OMEN nr. 5110/17.09.2018 - privind aprobarea standardelor naționale minimale pentru acordarea titlului de doctor
   
 • OMEN 4019/27.06.2018 și Anexa (extras)  - privind acordarea burselor "Eugen Ionescu" în anul universitar 2018-2019
   
 • L 95/20.04.2018 - privind adoptarea unor măsuri în domeniul finanțării învățământului
   
 • HG 158/29.03.2018 - privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii institutelor de învățământ superior pentru anul universitar 2018-2019
   
 • OMEN 3353/20.03.2018 - privind aprobarea de noi domenii în cadrul școlilor doctorale organizate în instituțiile organizatoare de studii universitare de doctorat acreditate
   
 • OMEN 3329/14.03.2018 - privind stabilirea cuantumului burselor pentru studenții doctoranzi înmatriculați cu frecvență în instituțiile de învățământ superior de stat
   
 • ORDIN nr. 3.131/30.01.2018 - privind includerea în planurile de învăţământ, pentru toate programele de studii universitare organizate în instituţiile de învăţământ superior din sistemul naţional de învăţământ, a cursurilor de etică şi integritate academică
   
 • OMEN 3062/16.01.2018 privind modificarea art.13 din anexa la OMENCS nr. 6102/15.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat

 


2017

 • OMEN 5376/19.10.2017 - privind aprobarea domeniilor și specializărilor/programelor de studii universitare corelate cu sectoarele economice cu potențial de creștere în Romănia
   
 • OMEN 5076/28.09.2017 pentru completarea anexei la OMEN 3392/27.02.2017 - privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanții din învățămâtul superior de stat, învățământ cu frecvență
   
 • OMEN 3991/6.06.2017 - pentru modificarea și completarea anexelor 2 și 3 la OMENCS nr. 4106/2016 privind componența nominală a CNATDCU
   
 • HG 140/16.03.2017 - privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii institutelor de învățământ superior pentru anul universitar 2017-2018
   
 • OMEN nr. 3475/17.03.2017 - pentru aprobarea Metodologiei de înscriere și înregistrare a calificărilor din învățământul superior în RNCIS
   
 • OMEN nr.3392/27.02.2017 - privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanții din învățămâtul superior de stat, învățământ cu frecvență
   

2016


2015


2011-2012


1999-2007


Legenda:
 HG - Hotărâre a Guvernului României
 L - Lege a Parlamentului României
 OMECI - Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării
 OMECTS - Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
 OMEdC sau OMEdCT-Ordin al Ministrului Educaţiei
 OUG - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României
 OMEN - Ordin al Ministrului Educaţiei Naţionale
 
 
Ultima actualizare: 2023-02-13
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2023 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +