Universitatea Politehnica Timişoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doctorat - Legislaţie naţională

 
 

2017

 • OMEN 5076/28.09.2017 pentru completarea anexei la OMEN 3392/27.02.2017 - privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanții din învățămâtul superior de stat, învățământ cu frecvență
   
 • OMEN 3991/6.06.2017 - pentru modificarea și completarea anexelor 2 și 3 la OMENCS nr. 4106/2016 privind componența nominală a CNATDCU
   
 • OMEN 3990/6.06.2017 - privind componența nominală a comisiilor de contestații ale CNATDCU
   
 • HG 140/16.03.2017 - privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii institutelor de învățământ superior pentru anul universitar 2017-2018
   
 • OMEN nr. 3475/17.03.2017 - pentru aprobarea Metodologiei de înscriere și înregistrare a calificărilor din învățământul superior în RNCIS
   
 • OMEN nr.3392/27.02.2017 - privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanții din învățămâtul superior de stat, învățământ cu frecvență

2016

 


2015


2011-2012


1999-2007


Legenda:
 HG - Hotărâre a Guvernului României
 L - Lege a Parlamentului României
 OMECI - Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării
 OMECTS - Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
 OMEdC sau OMEdCT-Ordin al Ministrului Educaţiei
 OUG - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României
 OMEN - Ordin al Ministrului Educaţiei Naţionale
 
 
Ultima actualizare: 2017-10-13
 
 
ARUT Biblioteca Centrală UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Vlog UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2018 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +