Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doctorat - Legislaţie naţională

 
 
 • Ministerul educației naționale - Studii universitare de doctorat ( link util )


2020

 

 • OMEC nr. 4621/2020 - Regulament privind organizarea și funcționarea CNATDCU
 • OMEC_3200/19.02.2020 - privind aprobarea Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat și a sistemului de criterii, standarde și indicatori de performanță utilizați în evaluare


2019

 • HG 326/23.05.2019 - privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii institutelor de învățământ superior pentru anul universitar 2019-2020

 • OMEN 3200/21.02.2019 - privind "Metodologia de evaluare a studiilor universitare de doctorat și sistemele de criterii, standarde și indicatori de performanță" MO partea I nr. 176/5.III.2019
   


2018

 • OMEN 5403/01.11.2018 (Anexa 2, Anexa 3) - privind stabilirea Metodologiei de evaluare a studilor universitare de doctorat și a sistemelor de criterii, standarde și indicatori de performanță utilizați în evaluare
   
 • OMENCS nr. 4106/2016 în forma consolidata la data de 10.10.2018 - privind comisii CNATDCU, domenii de doctorat arondate, componență nominală a comisiilor
   
 • OMEN nr. 5110/17.09.2018 - privind aprobarea standardelor naționale minimale pentru acordarea titlului de doctor
   
 • OMEN 4019/27.06.2018 și Anexa (extras)  - privind acordarea burselor "Eugen Ionescu" în anul universitar 2018-2019
   
 • L 95/20.04.2018 - privind adoptarea unor măsuri în domeniul finanțării învățământului
   
 • HG 158/29.03.2018 - privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii institutelor de învățământ superior pentru anul universitar 2018-2019
   
 • OMEN 3353/20.03.2018 - privind aprobarea de noi domenii în cadrul școlilor doctorale organizate în instituțiile organizatoare de studii universitare de doctorat acreditate
   
 • OMEN 3329/14.03.2018 - privind stabilirea cuantumului burselor pentru studenții doctoranzi înmatriculați cu frecvență în instituțiile de învățământ superior de stat
   
 • ORDIN nr. 3.131/30.01.2018 - privind includerea în planurile de învăţământ, pentru toate programele de studii universitare organizate în instituţiile de învăţământ superior din sistemul naţional de învăţământ, a cursurilor de etică şi integritate academică
   
 • OMEN 3062/16.01.2018 privind modificarea art.13 din anexa la OMENCS nr. 6102/15.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat

 


2017

 • OMEN 5376/19.10.2017 - privind aprobarea domeniilor și specializărilor/programelor de studii universitare corelate cu sectoarele economice cu potențial de creștere în Romănia
   
 • OMEN 5076/28.09.2017 pentru completarea anexei la OMEN 3392/27.02.2017 - privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanții din învățămâtul superior de stat, învățământ cu frecvență
   
 • OMEN 3991/6.06.2017 - pentru modificarea și completarea anexelor 2 și 3 la OMENCS nr. 4106/2016 privind componența nominală a CNATDCU
   
 • HG 140/16.03.2017 - privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii institutelor de învățământ superior pentru anul universitar 2017-2018
   
 • OMEN nr. 3475/17.03.2017 - pentru aprobarea Metodologiei de înscriere și înregistrare a calificărilor din învățământul superior în RNCIS
   
 • OMEN nr.3392/27.02.2017 - privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanții din învățămâtul superior de stat, învățământ cu frecvență
   

2016


2015


2011-2012


1999-2007


Legenda:
 HG - Hotărâre a Guvernului României
 L - Lege a Parlamentului României
 OMECI - Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării
 OMECTS - Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
 OMEdC sau OMEdCT-Ordin al Ministrului Educaţiei
 OUG - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României
 OMEN - Ordin al Ministrului Educaţiei Naţionale
 
 
Ultima actualizare: 2020-07-01
 
 
ARUT Biblioteca Centrală UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT AnelisPlus2020 Comunicate UPT
 
© Copyright 2020 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +