Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Membri CNATDCU din UPT

 
 
Membri CNATDCU din UPT

   

 

 

 

 

 


Membrii Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare sunt personalității de prestigiu academic și științific, cultural și moral, recunoscute pe plan național/internațional, numite prin ordin al Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice  pentru un mandat de maximum 4 ani (2020-2024).

  • OMEC nr. 4621/2020 - Regulament privind organizarea și funcționarea CNATDCU
  • OMEC nr. 4676/07.07.2020 - Componența nominală a CNATDCU pentru mandatul 2020-2024
     
  • Structura CNATDCU
  • Anexa 1 - Componența nominală a Consiliului general al CNATDCU
  • Anexa 2 - Componența nominală a panelurilor pe domenii fundamentale ale CNATDCU
  • Anexa 3 - Componența nominală a comisiilor de specialitate ale CNATDCU

 

            Conducătorii de doctorat din IOSUD-UPT, numiți prin OMEC nr. 4676/07.07.2020 apărut în
MO nr. 609/10.07.2020, în structurile CNATDCU


Consiliul general

Prof.univ.dr.ing. Dan DUBINĂ -  membru – Universitatea Politehnica Timișoara

 

Panel de științe inginerești

Prof.univ.dr.ing. Dan DUBINĂ - președinte – Universitatea Politehnica Timișoara
Prof.univ.dr.ing. Liviu MARȘAVINA - membru – Universitatea Politehnica Timișoara
 

Reprezentanți IOSUD-UPT în comisii de specialitate CNATDCU

Comisia Inginerie civilă și managementul lucrărilor de construcții (Comisia 6)

Prof.univ.dr.ing. Liviu Adrian CIUTINA  - membru – Universitatea Politehnica Timișoara

Prof.univ.dr.ing. Daniel DAN – membru – Universitatea Politehnica Timișoara

Prof.univ.dr.ing. Marius MOȘOARCĂ – membru – Universitatea Politehnica Timișoara

Prof.univ.dr.ing. Daniel-Viorel UNGUREANU – membru – Universitatea Politehnica Timișoara

 

Comisia Ingineria și știința materialelor (Comisia 7)

Prof.univ.dr.ing. Corneliu CRĂCIUNESCU – membru – Universitatea Politehnica Timișoara

Prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ȘERBAN – membru – Universitatea Politehnica Timișoara

 

Comisia Inginerie electrică (Comisia 9)

Prof.univ.dr.ing. Sorin MUȘUROI – membru – Universitatea Politehnica Timișoara
 

Comisia Ingineria energetică (Comisia 10)

Prof.univ.dr.ing. Ștefan KILYENI – membru – Universitatea Politehnica Timișoara
 

Comisia Inginerie Electronică și telecomunicaţii (Comisia 11)

Prof.univ.dr.ing. Cosmin ANCUȚI – membru – Universitatea Politehnica Timișoara
 

Comisia Inginerie geologică, inginerie geodezică, mine, petrol și gaze (Comisia 12)

Prof.univ.dr.ing. Ioan Sorin HERBAN – membru – Universitatea Politehnica Timișoara
 

Comisia Calculatoare, tehnologia informației și ingineria sistemelor (Comisia 15)

Prof.univ.dr.ing. Gheorghe-Daniel ANDREESCU – membru – Universitatea Politehnica Timișoara

Prof.univ.dr.ing. Horia CIOCÂRLIE – membru – Universitatea Politehnica Timișoara

Prof.univ.dr.ing. Mihai Victor MICEA – membru – Universitatea Politehnica Timișoara

Prof.univ.dr.ing. Radu-Emil PRECUP – membru – Universitatea Politehnica Timișoara
 

Comisia Ingineria și managementul producției (Comisia 16)

Prof.univ.dr.ing. Anca DRĂGHICI – vicepreședinte – Universitatea Politehnica Timișoara

Prof.univ.dr.ing. George CĂRUȚAȘU – membru – Universitatea Româno-Americană din Bucureşti
 

Comisia Inginerie mecanică, mecatronică și robotică și inginerie genistică și de armamant (Comisia 17)

Prof.univ.dr.ing. Ilare BORDEAȘU – membru – Universitatea Politehnica Timișoara

Prof.univ.dr.ing. Virgil Florin DUMA - membru  – Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad

Prof.univ.dr.ing. Gilbert – Rainer GILLICH – membru - Universitatea "Eftimie Murgu" din Reşiţa

Prof.univ.dr.ing. Nicolae HERIȘANU – membru – Universitatea Politehnica Timișoara

Prof.univ.dr.ing. Dorin LELEA – membru – Universitatea Politehnica Timișoara

Prof.univ.dr.ing. Romeo Florin SUSAN – RESIGA – membru – Universitatea Politehnica Timișoara

 

Comisia de Arhitectură și urbanism (Comisia 33)

Conf.univ.dr.arh. Ileana Maria Kisilewicz – vicepreședinte – Universitatea Politehnica Timișoara


 

Arhivă  ( 2016-2020)
 

 
 
Ultima actualizare: 2020-07-28
 
 
ARUT Biblioteca Centrală  UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT AnelisPlus2020 Comunicate UPT
 
© Copyright 2020 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +