UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA
DEPARTAMENTUL RELATII INTERNATIONALE
 
 
 
 

CETATENI DIN STATE NON-UE

 

PROCEDURĂ de organizare şi desfășurare a concursului de admitere a cetățenilor din state terțe UE la ciclurile de studii universitare de licență și master în cadrul Universității Politehnica Timişoara

Persoană de contact: 

Loredana MUSTĂȚEA
incoming@upt.ro

Informații utile: 

  • Inspectoratul General pentru Imigrări a inițiat o campanie de informare online a cetățenilor străini aflați la studii care doresc să defășoare activități lucrative și a angajatorilor cu privire la condițiile în care pot angaja/detașa cetățeni străini pe teritoriul României. Campania are ca scop creșterea gradului de informare cu privire la oportunitățile oferite pe acest sector și conștientizarea riscurilor la care se expun în situația nerespectării prevederilor legale. Materialele informative sunt disponibile atât în limba română, cât și în limba engleză. Cadrul normativ și condițiile în care cetățenii străini proveniți din state terțe, non-UE, pot derula activități lucrative pe teritoriul statului român sunt stabilite de O.G. nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României, respectiv de O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
  • Prevederi legale referitoare la angajarea cetăţenilor străini
  • Drepturile studenţilor internaţionali
  • Procedura de obţinere a vizei de studii

ALTE INFORMATII

 
 
   Admiterea la UPT a cetatenilor din state membre UE, state SEE si Confederatia Elvetia.
 
 
   Documente utile pentru candidatii din Republica Moldova, Albania, Bulgaria, Macedonia de Nord, Serbia, Ungaria, Ucraina şi diasporă.
 
 
 
 
 
Piata Victoriei, Nr.2, 300006,
Timisoara, Romania
Tel. +40 256 403034, Fax. +40 256 403033
© Copyright 2021