Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investiție privată majoră în cercetarea de excelență din cadrul UPT

 
 
Investiție privată majoră în cercetarea de excelență din cadrul UPT

Investiție privată majoră în cercetarea de excelență din cadrul UPT

16 Iulie 2020

 

 

 

 

 

Universitatea Politehnica Timișoara continuă tradiția de 100 de ani de excelență în educație și cercetare, dar și de colaborare foarte bună cu mediul economic. În domeniul mașinilor hidraulice, profesorul Aurel Bărglăzan e întemeietor de școală, pe care academicianul Ioan Anton a dus-o la prestigiul internațional de care se bucură astăzi. Astfel, parteneriatul încheiat de Politehnica timișoreană cu Hidroelectrica SA nu este întâmplător, ci o recunoaștere a calității cercetării științifice și dezvoltării tehnologice în acest domeniu derulată în cadrul Centrului de Cercetări în Ingineria Sistemelor cu Fluide Complexe.

Cei doi parteneri au decis dezvoltarea unei infrastructuri strategice de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică, inclusă, de altfel, și în Strategia Investițională a SPEEH Hidroelectrica S.A. aprobată în 15.06.2020.

Proiectul constă în realizarea unui stand experimental pentru investigarea complexă a caracteristicilor energetice și cavitaționale ale turbinelor hidraulice, respectiv a regimurilor tranzitorii rapide și a secvențelor de pornire/oprire pentru obținerea de know-how în vederea fundamentării deciziilor de retehnologizare a turbinelor existente sau de realizare a noilor turbine, respectiv pentru validarea soluțiilor tehnice în conformitate cu condițiile reale de exploatare a hidroagregatelor.

Prin această investiție majoră se pun bazele unui Centru de Excelență în Hidroagregate în cadrul Universității Politehnica Timișoara – Centrul de Cercetări în Ingineria Sistemelor cu Fluide Complexe, coordonat de prof.dr.ing. Romeo Susan-Resiga, cu următoarele obiective principale:

  • construirea, punerea în funcțiune și exploatarea în comun a infrastructurii de cercetare – dezvoltare pentru turbomașini hidraulice și hidroagregrate;
  • asigurarea și identificarea de know-how pentru retehnologizare a hidroagregatelor existente și de construire a noi capacități hidroenergetice;
  • realizarea de teste standard de performanță energetică și cavitațională (conform standardului IEC60193) pe modele de turbine și turbine-pompă pentru mașini existente sau pentru validarea proiectelor/soluțiilor propuse de furnizorii de turbine;
  • realizarea de teste speciale pentru evaluarea comportării hidroagregatelor în regimuri tranzitorii rapide și în secvențele de pornire/oprire repetată, cu evaluarea duratei de viață și a intervalelor de mentenanță;
  • investigarea experimentală a comportării turbomașinilor hidraulice în regimuri departe de punctul optim de funcționare, identificarea cauzelor instabilității curgerii și evaluarea fluctuațiilor de presiune, debit și putere;
  • dezvoltarea, testarea și validarea de noi soluții tehnice pentru asigurarea flexibilității în funcționare a hidroagregatelor pe o plajă largă de regimuri, în condiții de siguranță, stabilitate și eficiență.
 
 
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală  UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2021 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +