Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acte de studii

 
 

 

Contact

 

 

Eliberarea actelor de studii, se face pe bază de programare prealabilă la nr. de telefon 0256-403162.

Pentru ridicarea actelor de studii de către titular sau împuternicit vă rugăm să respectaţi procedura prevăzută în cadrul
rubricii ”Informații privind eliberarea actelor de studii” prezentată mai jos.

ACTUL DE IDENTITATE TREBUIE PREZENTAT ÎN ORIGINAL !!!

Eliberarea actelor de studii, în perioada stării de alertă, se va face cu respectarea regulilor de protecţie socială
(verificarea temperaturii la intrarea în instituţie, purtarea măştii, dezinfectarea mâinilor la intrare în birou).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • OMEC nr. 4156/ 27 aprilie 2020 - Regulament cadru privind regimul actelor de studii și al documentelor universitare în sistemul de învățământ superior

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Formulare:

  • pentru eliberarea actelor de studii în original:

   • Cerere pentru eliberarea diplomei şi foii matricole / suplimentului la diplomă (Tip AS1)
   • Cerere pentru eliberarea foii matricole sau a duplicatului de foaie matricolă / supliment la diplomă (Tip AS2)
   • Cerere pentru eliberarea programei analitice (Tip AS3)
   • Cerere pentru eliberarea situaţiei şcolare (Tip AS4)
   • Cerere pentru eliberarea adeverinţei (Tip AS5)
   • Cerere pentru întocmirea şi eliberarea diplomei şi suplimentului la diplomă în regim de urgenţă (Tip AS7)
   • Cerere pentru eliberarea unei noi diplome (în cazul în care titularul constată greșeli în completarea diplomei - Tip AS10)
     
  • pentru eliberarea duplicatelor:

   • Cerere pentru întocmirea şi eliberarea duplicatului de diplomă (Tip AS6)
     
  • alte documente:

   • Cerere pentru întocmire plic sigilat cu acte de studii în copii (Tip AS9)
   • Declarație pe proprie răspundere (model recomandat)


Notă:

Timpul mediu estimat pentru completarea formularelor:
(Tip AS1 - 5 minute; Tip AS2 - 3 minute; Tip AS3 - 3 minute; Tip AS4 - 3 minute; Tip AS5 - 3 minute; Tip AS6 - 3 minute; Tip AS7 - 3 minute; Tip AS9 - 3 minute; Tip AS10 - 5 minut; Declarație pe proprie răspundere - 3 minute)

La eliberarea diplomei, absolvenții sunt rugați să completeze:
”Chestionarul privind ocuparea/satisfacția profesională a absolvenților UPT” ;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formular notă de lichidare - necesară pentru eliberarea actelor personale depuse cu ocazia înscrierii


 

 

 

 

 
 
Ultima actualizare: 2021-10-08
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2021 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +