Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acte de studii

 
 

 

Contact (mai multe detalii)

 

Înmânarea diplomelor - promoției 2023

 

 • Facultatea de Mecanică (mai multe detalii)

  • 16.04.2024
   • ora 09.00 – 11.45LICENȚĂ

     
  • 17.04.2024
   • ora 09.00 – 11.00MASTER

 

Înmânări încheiate:

 

 

 

Note:

 • Absolvenții cărora li s-au solicitat fotografii pt. diplomă și nu le aduc cu 7 zile înainte de înmânarea programată a diplomelor li se vor putea elibera diplomele după data înmânării.
   
 • La înmânarea diplomei, absolvenții trebuie să se prezinte cu actul de identitate (carte de identitate sau pașaport valabile) în original.
   
 • Persoanele care au împuternicire notarială, trebuie să o prezinte, împreună cu actul de identitate, în original. Aceasta va fi reținută de către universitate.
   
 • Absolvenții modulului de pregătire psihopedagogică vor primi și certificatul de absolvire a acestui modul.
   
 • Recomandarea este să aveți un pix asupra dumneavoastră.
   
 • În vederea optimizării procedurii, vă rugăm ca înainte de a vă prezenta pentru ridicarea diplomei să completați, online, “Chestionarul absolventului”. Acesta poate fi accesat la adresa: https://forms.office.com/r/Yvr2As0KNG . Timpul estimat de completare este de maxim 2 min.

Diplomele pentru absolvenții, promoției 2023, care nu au participat la înmânare, se eliberează la Rectorat - Biroul Acte de Studii, pe bază de programare prealabilă, la adresa http://actestudii.upt.ro/

 

 

 


 

 În atenția absolvenților Universității Politehnica Timișoara:

 ELIBERAREA ACTELOR DE STUDII

se face pe bază de programare prealabilă, realizată on-line, la adresa: http://actestudii.upt.ro/

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 • OMEC nr. 4156/ 27 aprilie 2020 - Regulament cadru privind regimul actelor de studii și al documentelor universitare în sistemul de învățământ superior

 


 

 • Informații privind eliberarea actelor de studii și a documentelor universitare (mai multe detalii)
   

 • Informații privind eliberarea duplicatelor (mai multe detalii)
   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Formulare:

  • pentru eliberarea actelor de studii și a documentelor universitare în original:

   • Cerere pentru eliberarea diplomei şi foii matricole / suplimentului la diplomă (Tip AS1)
   • Cerere pentru eliberarea foii matricole sau a duplicatului de foaie matricolă / supliment la diplomă (Tip AS2)
   • Cerere pentru eliberarea programei analitice (Tip AS3)
   • Cerere pentru eliberarea situaţiei şcolare (Tip AS4)
   • Cerere pentru eliberarea adeverinţei de autenticitate (Tip AS5-a)
   • Cerere pentru eliberarea adeverinţei (Tip AS5-b)
   • Cerere pentru întocmirea şi eliberarea diplomei şi suplimentului la diplomă în regim de urgenţă (Tip AS7)
   • Cerere pentru eliberarea unei noi diplome/supliment la diplomă (în cazul în care titularul constată greșeli în completarea diplomei/ suplimentului la diplomă - Tip AS10)
     
  • pentru eliberarea duplicatelor:

   • Cerere pentru întocmirea şi eliberarea duplicatului de diplomă (Tip AS6)
     
  • alte documente:

   • Cerere pentru transmiterea unor documente prin plic sigilat/e-mail 
   • Cerere pentru întocmirea și eliberarea unei noi adeverințe privind finalizarea studiilor (Tip AS11)
   • Declarație pe proprie răspundere (model recomandat)


Notă:

Timpul mediu estimat pentru completarea formularelor:
(Tip AS1 - 5 minute; Tip AS2 - 3 minute; Tip AS3 - 3 minute; Tip AS4 - 3 minute; Tip AS5-a - 3 minute; Tip AS5-b - 3 minute; Tip AS6 - 3 minute; Tip AS7 - 3 minute; Tip AS9-a - 3 minute; Tip AS9-b - 3 minute;Tip AS10 - 5 minut; Declarație pe proprie răspundere - 3 minute)

La eliberarea diplomei, absolvenții sunt rugați să completeze următorul chestionar:
Chestionarul absolventului"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formular notă de lichidare - necesară pentru eliberarea actelor personale depuse cu ocazia înscrierii


 

 

 

 

 
 
Ultima actualizare: 2024-04-08
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2024 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +