Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Premiu al Academiei Române pentru un absolvent UPT

 
 
Premiu al Academiei Române pentru un absolvent UPT

Premiu al Academiei Române pentru un absolvent UPT

2 Iulie 2018

 

 

 

 

 

Un absolvent al Universității Politehnica Timișoara a obținut un important premiu al Academiei Române și al Comitetului Național Român al Consiliului Mondial al Energiei pentru rezultatele cercetărilor sale în domeniul valorificării deșeurilor.

Astfel, în urma analizării dosarelor de candidatură depuse la nivel național, în vederea acordării premiilor „Mircea Dimitrie Cazacu” pentru cea mai bună teză de doctorat în domeniul surselor regenerabile de energie, Academia Română, prin Comisia de Energie Regenerabilă a Secției de Științe Tehnice, și Comitetul Național Român al Consiliului Mondial al Energiei au decis să atribuie premiul al doilea lui dr. ing. Mihail Reinhold Wächter pentru teza „Cercetări teoretice și experimentale privind metode de valorificare energetică a deșeurilor menajere”, elaborată sub conducerea prof.dr.ing. habil Ioana Ionel și validată cu calificativul excelent, respectiv distincţia Summa cum laude. De menționat că locul întâi nu a fost acordat.

La nivel european, în ultimele decenii, s-au făcut eforturi considerabile pentru găsirea unor soluții cât mai eficiente și sustenabile, pentru gestionarea deșeurilor menajere și implicit a reziduurilor rezultate în urma incinerării lor, într-o manieră ecologică, cu impact minim asupra mediului ambiant.


Rezultatele cercetării dlui dr. ing. Mihail Reinhold Wächter sunt cuantificate, în colaborare, și prin două cereri de brevet depuse la OSIM, având Universitatea Politehnica din Timișoara drept titular:

  1. M.R. Wächter, I.Ionel, A. Negrea, „Procedeu de tratare a reziduurilor provenite din incinerarea deşeurilor menajere prin solidificare – stabilizare în roca de cenuşă”, cerere de brevet înregistrată la OSIM cu nr. RO 131486 A0.
     
  2. M.R. Wächter, I.Ionel, P.Negrea, „Procedeu de integrare a subprodusului din desulfurarea uscată in reţeta de şlam dens pentru transportul hidraulic prin sisteme de conducte”, cerere de brevet înregistrată la OSIM cu nr. RO 131485 A0.

Cea de-a doua cerere de brevet este în curs de implementare la scară industrială la centrala termoelectrică pe lignit CET Sud Timișoara..


Dl dr. ing. Mihail Reinhold Wächter este absolvent al secției de Mașini și Echipamente Termice și al masterului Energoecologie în Domeniul Termic și al Vehiculelor de Transport din cadrul Facultății de Mecanică a Universității Politehnica din Timișoara, având în prezent o experienţă profesională de 10 ani în proiectare (ISPE Timișoara) și producție (SC COLTERM SA Timișoara) și astfel o capacitate deosebită de punere în practică a cunoştinţelor inginereşti, dobândite pe parcursul carierei sale. Este activ și în cadrul UPT, fiind director în cadrul unui proiect câștigat la nivel național, tot în domeniul cercetării de soluții ecologice de protejare a mediului: „Metoda inovatoare de depozitare în haldă a reziduurilor provenite din incinerarea deșeurilor municipale solide prin stabilizaresolidificare în matricea rocii de cenușă prin metoda șlamului dens”, Acronim: WIR-STAB-01, Cod proiect: PN-III-P1-1.1-PD-2016-1093, Contract nr.93/2018.

 
Premiu al Academiei Române pentru un absolvent UPT
Premiu al Academiei Române pentru un absolvent UPT
 
 
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală  UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2024 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +