Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rețea de excelență pentru tinerii cercetători

 
 
Rețea de excelență pentru tinerii cercetători

prelegere susținută de academicianul Ion Boldea despre Doctoratul în inginerie: provocări, oportunități și valori

17 Iunie 2023

 

 

 

 

 

Tinerii doctoranzi și cercetători aflați la studii post-doctorale au luat parte vineri, 16 iunie 2023, la o prelegere susținută, în Sala Mică a Senatului Universității Politehnica Timișoara, de academicianul Ion Boldea despre Doctoratul în inginerie: provocări, oportunități și valori. La eveniment au participat, online, și colegii lor din Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași.

Evenimentul a fost o parte a proiectului POCU/993/6/13/153437, ce vizează crearea unei rețele de excelență în cercetare și inovare aplicativă pentru programe de studii doctorale și post-doctorale și care are o perioada de implementare de 18 luni.

Obiectivul general al proiectului este atragerea și menținerea doctoranzilor și post-doctoranzilor în programe educaționale de înalta calitate, inclusiv prin asigurarea unui nivel adecvat al finanțării și prin promovarea relațiilor de parteneriat dintre instituții și mediul de afaceri, a oportunităților de formare pedagogică prin susținerea, dezvoltarea și furnizarea de module de cursuri complementare, cu o componentă aplicativă, de formare a competențelor transversale/antreprenoriale în sprijinul cercetării și inovării, în special în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă, adresate studenților din programe de studii doctoralelor și cercetătorilor post-doctorat, pe o perioada de 12 de luni, din Universitatea Politehnica Timișoara, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași.

Dintre obiectivele specifice ale proiectului menționăm:

  • Creșterea atractivității și îmbunătățirea participării la ciclul de studii universitare de doctorat și post-doctorat în condiții de susținere financiară adecvată a doctoranzilor și cercetătorilor post-doctorat în domenii prioritare ale SNCDI, inclusiv prin asigurarea unui nivel adecvat al finanțării și prin promovarea relațiilor/încheierea de parteneriate între instituții și mediul de afaceri;
  • Diversificarea formelor de pregătire a doctoranzilor și cercetătorilor post-doctorat prin îmbunătățirea accesului la formare profesională, la resurse naționale și europene de cercetare și învățare;
  • Îmbunătățirea programelor doctorale prin includerea unor sesiuni menite să dezvolte capitalul uman, dezvoltarea și furnizarea de cursuri complementare, cu componentă aplicativă și de formare a competențelor.

În proiect, grupul țintă este reprezentat de 93 de doctoranzi aflați în ciclul de studii universitare de doctorat (câte 31 din fiecare universitate parteneră) și 24 de cercetători post-doctorali (câte 8 din fiecare universitate parteneră).

Managerul proiectului de prof.univ.dr.ing. Liviu Marșavina, membru corespondent al Academiei Române, prorector al Universității Politehnica Timișoara, responsabil cu activitatea de cercetare.

 
Rețea de excelență pentru tinerii cercetători
Rețea de excelență pentru tinerii cercetători
Rețea de excelență pentru tinerii cercetători
 
 
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală  UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2023 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +