Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Școala timișoreană de sudură, la ceas aniversar

 
 
Școala timișoreană de sudură, la ceas aniversar

Școala timișoreană de sudură, la ceas aniversar

17 Iunie 2023

 

 

 

 

 

Facultatea de Mecanică a Universității Politehnica Timișoara a organizat vineri, 16 iunie 2023, aniversarea a 70 de ani de învățământ superior în domeniul Ingineriei Sudării la UPT, ca un omagiu adus celor care au făurit, au dezvoltat și susținut această scoală de inginerie emblematică în România.

În deschiderea evenimentului, rectorul Universității Politehnica Timișoara, conf.univ.dr.ing. Florin Drăgan, a salutat aniversarea acestui domeniu de tradiție al universității, care și în ziua de azi este de mare interes pentru companii, mai ales că sunt și foarte puține școli care pregătesc specialiști în domeniul sudării, asigurând totodată conducerea facultății de întreaga susținere pentru dezvoltarea și în continuare a acestei specializări, precum și aducerea unor mari companii din zonă care să o susțină, în spiritul bunelor relații pe care UT le-a construit cu mediul economic.

În continuare, decanul Facultății de Mecanică din cadrul Politehnicii timișorene, conf.univ.dr.ing. Virgil Stoica, a vorbit despre tradiția Școlii timișorene de sudură care trebuie dusă mai departe, dar și despre necesitatea motivării studenților, precum și a stabilirii priorităților domeniului.

Invitat special al evenimentului, ing. Sorin Keller, absolvent al Facultății de Mecanică a UPT și în prezent președinte al Institutului Internațional de Sudură, a oferit o diplomă aniversară rectorului Universității Politehnica Timișoara și a vorbit despre rolul de pionierat al Timișoarei și al Școlii Politehnice de aici în domeniul sudurii, despre perspectivele domeniului, despre nevoia de specialiști în sudură pe plan mondial, despre rolul ISIM și al Asociației Sudorilor din România în revigorarea specializării.

În continuare, fostul rector al Universității Politehnica Timișoara, prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel Șerban, absolvent al Facultății de Mecanică, a prezentat un istoric al Școlii timișorene de sudură, prima de acest fel din țară, precum și al tradiției bănățene în domeniul sudării.

Evenimentul a mai inclus mesaje ale absolvenților specializării de sudură de la Facultatea de Mecanică din UPT, o expoziție de manuscrise și cărți dedicate domeniului, precum și lansarea monografiei „70 de ani de învățământ superior în domeniul Ingineriei Sudării la Universitatea Politehnica Timișoara”.

* * *

Sudarea se aplică in România de peste 100 ani, la început pentru operații de reparare a unor piese defecte ca, de exemplu, șine de tramvai.

Primele ateliere specializate în sudură din zona Banatului s-au dezvoltat la Uzinele și domeniile din Reșița (UDR), la Bocșa, la Atelierele CFR și la Întreprinderea de Tramvaie din Timișoara. Printre primele aplicații ale sudării se menționează realizarea unor forme și cadre pentru construcții metalice, a unor stâlpi pentru conductori electrici, fabricația şi remanierea mașinilor electrice (1927), a șinelor şi aparatelor de cale pentru tramvaie (1925) etc.

În anul 1937 a fost construit primul pod sudat, la Reșița, peste râul Bârzava, considerat astăzi a fi al doilea pod sudat din Europa.

Înființarea ȋn anul 1920 a Școlii Politehnice din Timișoara a reprezentat o oportunitate pentru dezvoltarea sudării. Aici s-a creat un bazin de specialiști de înaltă valoare cu preocupări și rezultate deosebite în domenii tehnice legate de sudare – studiul metalelor, încercări de materiale, mașini electrice etc., și, în același timp, o bază materială remarcabilă pentru susținerea unor activități experimentale în aceste domenii.

Un alt factor favorizant al dezvoltării la Timișoara a domeniului sudării a fost existența și activitatea Atelierelor de Tramvaie. Aici, sub conducerea directorului C. Mikloși, s-au realizat instalații originale pentru sudarea șinelor de tramvai și mașini pentru încercarea materialelor, s-a aplicat sudarea la realizarea unor produse noi și s-au organizat cursuri de sudură. In 1928 dr. C. Mikloși proiectează şi realizează prima mașină de încercat materiale fabricată în țară și, treptat, își utilează laboratorul cu mașini și aparate de concepție originală. A inaugurat astfel o activitate care a devenit o tradiție în Timișoara.

Este remarcabilă colaborarea strânsă dintre specialiștii celor două instituții menționate, în frunte cu conducătorii acestora – prof. C. C. Teodorescu, directorul Școlii Politehnica și dr. ing. C. Mikloși, directorul Atelierelor de Tramvaie și a Uzinei Electrice, unite în Întreprinderile Electromecanice Timișoara.

Această colaborare a condus la crearea în anul 1937 a Cercului pentru Încurajarea Sudurii, o asociație profesională având nucleele principale la Școala Politehnică și Atelierele de Tramvaie.

Dimensiunea implicării profesorilor de la Școala Politehnica în Cercul pentru Încurajarea Sudurii este exprimată în mod evident de numărul și valoarea personalităților universitare prezente in Comitetul de Direcțiune al Cercului : ing. C.C. Teodorescu – directorul Școlii Politehnice Timișoara, dr. ing. R. Răduleț – subdirectorul Școlii Politehnice Timișoara, dr. P. Andronescu – profesor, ing. L. Stoicescu – conferențiar, dr. ing. Șt. Nădășan - șef lucrări, Ing. M. Kielburger (viitorul profesor M. Brașovan) – asistent.

În perioada 1938-1945 Cercul a tipărit revista proprie „Sudura” cu apariție trimestrială și un tiraj de 650 exemplare, în cadrul căreia au fost publicate articole științifice elaborate de membrii Cercului, recenzii și traduceri ale unor lucrări de valoare apărute în domeniul sudării în străinătate, informații privind activitatea Cercului.

Anul de început al învățământului superior în domeniul sudării în România este anul universitar 1952-53, la Facultatea de Mecanică a Institutului Politehnic Timișoara, specializarea fiind unică în țară până în anul 1976.

Specializarea în domeniul sudării a fost coordonată inițial de catedra de Mașini unelte, pentru ca în anul 1953 să se înființeze catedra de Tehnica sudării, catedra de sine stătătoare cu atribuții în coordonarea nou înființatei specializări.

În decursul timpului, Catedra, care din anul 1964 și-a schimbat denumirea în „Utilajul și tehnica sudării”, a fost condusă de Acad. Cornel Mikloși (1953-1961), conf. Ovidiu Centea (1961-1964) , prof. Vladimir Popovici (1964-1980), prof. Voicu Safta (1980-2000), și prof Livius Miloș (2000 -2005).

O serie de alți profesori ai Politehnicii au desfășurat activități legate de sudare. Se remarcă dintre aceștia, cu titlul de exemplu, acad. T. Dordea care a conceput și realizat un convertizor tri-monofazat utilizat ca generator pentru sudarea cu arc electric, prof. A. Nanu, cu activitate prodigioasă în dezvoltarea unor tehnologii neconvenționale de sudare și conducere de doctorate în domeniul sudării, prof. I. Șora, autor al unor cercetări valoroase în domeniul surselor de sudare, cercetări finalizate cu teze de doctorat remarcabile, acad. D. Mateescu, creatorul Școlii timișorene de construcții metalice, acad. D. Dubină și prof. R. Băncilă, promotori ai dezvoltării construcțiilor sudate, prof. W. Kovacs, inițiator al unor preocupări privind robotizarea proceselor de sudare, Prof. I. Mitelea, autor al unor studii de comportare la sudare a materialelor, Prof. V. A. Serban, activ ȋn domeniul pulverizării termice.

La Politehnică au fost susținute peste 100 teze de doctorat susținute cu conducători de la catedra UTS.

Catedra de sudură a colaborat strâns cu Centrul de Cercetări Tehnice al Academiei din Timișoara, în mod concret cu Secția de Sudură și Secția de Oboseală (până în anul 1970), cu Institutul de Sudură și Încercări de Materiale Timișoara (după 1970), respectiv cu Asociația de Sudură din România (după 1990).

În prezent, la Politehnica timișoreană domeniu sudării este tratat la cele 3 niveluri de școlarizare și anume:

  • specializarea „Ingineria sudării” la nivelul studiilor de licență
  • masteratul  „Procedee productive de sudare în mediu de gaze protectoare”  la nivelul studiilor de masterat
  • doctoratul ȋn cadrul domeniul ingineresc „Inginerie industrială”.
 
Școala timișoreană de sudură, la ceas aniversar
Școala timișoreană de sudură, la ceas aniversar
Școala timișoreană de sudură, la ceas aniversar
Școala timișoreană de sudură, la ceas aniversar
Școala timișoreană de sudură, la ceas aniversar
Școala timișoreană de sudură, la ceas aniversar
Școala timișoreană de sudură, la ceas aniversar
Școala timișoreană de sudură, la ceas aniversar
Școala timișoreană de sudură, la ceas aniversar
Școala timișoreană de sudură, la ceas aniversar
Școala timișoreană de sudură, la ceas aniversar
 
 
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală  UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2023 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +