Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semnarea ACORDULUI DE PARTENERIAT

 
 
Semnarea ACORDULUI DE PARTENERIAT

Constituirea Alianței Timișoara Universitară

19 Iunie 2020

 

 

 

 

 

În data de 19 iunie 2020, în cadrul special al Sălii Baroce din Muzeul de Artă Timișoara, a avut loc conferința de presă dedicată ceremoniei de semnare a Acordului de Parteneriat privind constituirea Alianței Timișoara Universitară (ATU), prima structură de cooperare și consolidare a centrului universitar și a platformei de cercetare, dezvoltare și inovare științifică din Timișoara, care își propune să contribuie în mod relevant, printr-o strategie comună a celor patru universități publice din orașul nostru, la devenirea Timișoarei ca pol de referință pentru Europa centrală și de Est.

La conferința de presă au participat rectorii celor patru universități semnatare: prof. univ. dr. Octavian CREȚU, rector al Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș" din Timișoara,  conf. univ. dr. Florin DRĂGAN, rector al Universității Politehnica Timișoara, prof. univ. dr. Marilen Gabriel PIRTEA, rector al Universității de Vest din Timișoara, și prof. univ. dr. Cosmin Alin POPESCU, rector al Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României".

Pozițiile publice exprimate de participanți, în preambulul ceremoniei de semnare a Acordului de Parteneriat privind constituirea Alianței Timișoara Universitară (ATU), au subliniat solidaritatea universitară timișoreană, o valoare recunoscută de cele patru universtăți membre ale ATU, dedicată efortului inovator de a fructifica rezultatele cunoașterii științifice, ale cercetării, creației artistice și performanței, pentru dezideratul public al dezvoltării orașului nostru.

Rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș" din Timișoara, prof. univ. dr. Octavian CREȚU, a declarat: „Ne bucurăm pentru realizarea unirii comunității academice timișorene într-un deziderat comun, dorința exprimată de ceva vreme, ca universități independente să poată colabora inteligent și eficient. Deși din domenii diferite, cele patru universități semnatare am găsit puncte și obiective comune, concretizabile în proiecte de cercetare și utilizarea în mod complementar a unor facilități ale fiecărei universități (biblioteci, biobaza, săli și terenuri sportive). Nu este de neglijat nici impactul pe colaborarea dintre studenți, fie de nivel licență, master sau doctoranzi și, de asemenea, între organizațiile studențești, în domeniul științific, sportiv, social sau artistic. Pentru viitorul nostru este esențială posibilitatea ca universitățile noastre asociate să răspundă mai bine cerințelor de acreditare internațională și să fim mai deschiși către autoritățile locale și județene, cărora le oferim know-how în vederea dezvoltării inteligente a orașului și regiunii noastre”.

Rectorul Universității Politehnica Timișoara, conf. univ. dr. Florin DRĂGAN, a declarat: „Astăzi, aici, nu e vorba de un rector sau altul, de un demers personal sau de imagine al cuiva. Dacă facem greșeala să venim cu această viziune finită, jocul se va transforma într-unul finit, unul dintre noi va câștiga mai mult sau mai puțin, spectatorii vor aplauda, dar peste o perioadă scurtă se va așterne tăcerea. Un joc infinit presupune de acum construirea unui hub de interconectare cu companiile în care Politehnica poate oferi o platforma solidă bazată pe inginerie, în care putem construi centre puternice de cercetare bazate pe robotică, inteligență artificială, cloud computing sau internet of things, în care putem inova în actul didactic împreună sau putem accesa importantele fonduri de dezvoltare din zona medicinei sau agriculturii”.

Rectorul Universității de Vest din Timișoara, prof.univ.dr. Marilen Pirtea, a declarat: „Sunt deosebit de onorat și mă simt cu totul angajat în acest demers public extrem de inovator, acela de a reuni forțele celor patru universități publice timișorene într-o concentrare de valori ale centrului universitar timișorean. De astăzi, noi toți, împreună, aproape 5000 de dascăli, cercetători și experți universitari, alături de 35 de mii de studenți, suntem mai conștienți de misiunea publică pe care o avem, aceea de a face realizabile cele mai bune opțiuni de dezvoltare ale Timișoarei, alături de administrație și mediul de afaceri, într-o relație consacrată în tot spațiul european, în care mediul universitar joacă un rol central. De astăzi, noi toți, suntem mai ambițioși, mai generoși față de comunitatea noastră și mai responsabili față de generațiile viitoare”.

Rectorul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României", prof. univ. dr. Cosmin Alin POPESCU, a declarat: „Evenimentul de astăzi marchează în premieră, prin semnarea acestui act de solidaritate și colaborare între cele patru universități publice din Timișoara, un simbol al unității și altruismului dedicat orașului de pe Bega, județului Timiș și întregii regiuni. În mod clar, acest proiect este susținut de întreaga comunitate academică a Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara, prin studenții și dascălii ei și în egală măsură prin alumnii acesteia. Mesajul nostru se adresează cu maturitate și profesionalism angajatorilor prezenți pe piața muncii în orașul şi județul nostru, în mod concret susținem cercetarea, inovarea - transferul tehnologic şi extensia universitară cu implicații directe în dezvoltarea sustenabilă a economiei locale și regionale. Credem în acest proiect, suntem parteneri activi în astfel de demersuri pentru întregul mediu socio-economic existent și prin mesajul transmis de noi demonstrăm CĂ NE PASĂ!”.

Organizatoric, alianța și-a structurat în mod foarte clar maniera de funcționare și conducere. Astfel, conducerea alianței este asigurată de Adunarea Generală și de Consiliul Director, iar Adunarea Generală este constituită din rectorii, președinții senatelor, prorectorii, directorii CSUD și directorii generali administrativi ai celor patru universități membre, la care se adaugă reprezentanții studenților în consiliile de administrație ale universităților. Consiliul Director este constituit din rectorii celor patru universități membre și asigură conducerea executivă a alianței. Adunarea Generală se întrunește semestrial, la convocarea președintelui în exercițiu al alianței, la această întrunire putând participa și invitați, iar Consiliul Director se întrunește lunar, la convocarea președintelui în exercițiu al alianței, la această întrunire putând participa și invitați. Ca mod de lucru, Hotărârile Consiliului Director se adoptă prin consens, iar Președintele Consiliului Director deține și funcția de președinte al alianței. Acordul ATU prevede faptul că funcția de președinte se exercită prin rotație, de către fiecare din membrii Consiliului Director, pe durata unui an calendaristic, în ordinea în care sunt înscrise universitățile membre în cadrul documentului fondator, iar secretariatul alianței este asigurat de universitatea care deține președinția alianței.

Proiectele și strategiile ATU se vor concretiza prin asumarea unei agende anuale de propuneri, dezbateri și colaborări, în care vor fi implicați și actori sociali reprezentativi pentru comunitatea locală, pe teme de interes strategic pentru comunitate, convenite prin sesiunile grupurilor de lucru integrate ce vor fi constituite.

 

 
Constituirea Alianței Timișoara Universitară
Constituirea Alianței Timișoara Universitară
Constituirea Alianței Timișoara Universitară
Constituirea Alianței Timișoara Universitară
Constituirea Alianței Timișoara Universitară
Constituirea Alianței Timișoara Universitară
Constituirea Alianței Timișoara Universitară
Constituirea Alianței Timișoara Universitară
Constituirea Alianței Timișoara Universitară
Constituirea Alianței Timișoara Universitară
Constituirea Alianței Timișoara Universitară
Constituirea Alianței Timișoara Universitară
Constituirea Alianței Timișoara Universitară
Constituirea Alianței Timișoara Universitară
 
 
 
 
ARUT Biblioteca Centrală  UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT AnelisPlus2020 Comunicate UPT
 
© Copyright 2020 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +