Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Admitere Licență 2023

 
 

 

Prezentare video UPT

Întrebări frecvente

UPT în imagini

Înscrie-te ONLINE AICI
 


Tutorial video

Vizitează târgul virtual al UPT Broșură Admitere 2023

 

 • NUMĂRUL DE LOCURI fără taxă și cu taxă repartizat pe facultăți și domenii de licență
   
 • Oferta programelor de studii, tipul concursului și formula de calcul a mediei de admitere Anexa 1
   

 • Instrucțiuni de înscriere ONLINE folosind platforma Enroll Anexa 2
   

 • Documente necesare pentru înscrierea la concursul de admitere, respectiv confirmare: Aici
   

 • Completare la documente necesare pentru confirmare, în cazul candidaților admiși pe locuri cu taxă: Link

 


 Calendarul admiterii - pentru sesiunea iulie 2023

 

CENTRE DE ADMITERE

 

 • La nivel de facultate:
Nr. crt Facultate

Adresă centru de înscriere

Telefon E-mail Adresă web
1. Arhitectură și Urbanism Timișoara, Str. Traian Lalescu nr. 2/A, et. 4, Amfiteatrul Hans Fackelmann 0256-404 021
0256-404 560
admitere.faut@upt.ro www.arh.upt.ro
2. Automatică și Calculatoare Timișoara, Bd. Vasile Pârvan nr.2, parter, holul principal, etajele 1,2,3, corp clădire A și B

0256-403 211
0256-403 298

admitere.ac@upt.ro www.ac.upt.ro
3. Chimie Industrială și Ingineria Mediului Timișoara, Bd. Vasile Pârvan nr.6, et.2, sala 18B 0256-403 063
0256-403 085
admitere.chim@upt.ro www.chim.upt.ro
4. Construcții Timișoara, Str. Traian Lalescu nr. 2A, parter, Amfiteatrul Victor Vlad (cu acces din holul principal) 0751-711 991
0751-718 306
admitere.ct@upt.ro www.ct.upt.ro
5. Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale Timișoara, Bd. Vasile Pârvan nr.2, parter, holul principal 0256-403 291
0725-890 924
admitere.etcti@upt.ro www.etcti.upt.ro
6. Inginerie Electrică și Energetică Timișoara, Bd. Vasile Pârvan nr.2, parter, holul principal 0256-403 385
0256-403 386
admitere.iee@upt.ro www.et.upt.ro
7. Inginerie din Hunedoara Hunedoara, Str. Revoluției nr. 5 0254-207 502
0254-207 506
admitere.fih@upt.ro www.fih.upt.ro/
8. Management în Producție și Transporturi Timișoara, Str. Remus nr.14, parter, sala M015 0256-404 284
0256-404 286
admitere.mpt@upt.ro www.mpt.upt.ro
9. Mecanică Timișoara, Bd. Mihai Viteazu nr.1, parter, holul principal 0256-403 533
0256-403 521
admitere.mec@upt.ro www.mec.upt.ro
10. Științe ale Comunicării Timișoara, Str. Traian Lalescu nr. 2/A, et. 3, Sala C302 0256-404 011 admitere.fsc@upt.ro www.sc.upt.ro
11. Programe ID/IFR din cadrul facultăților AC, ETcTI, SC și MEC Timișoara, Bd. Vasile Pârvan nr.2/B, Clădirea BCUPT, Corp C

  0256-403 300
  0725-890 988
  0725-890 389
 

contact@elearning.upt.ro https://elearning.upt.ro/ro/admitere/

 

Luni - Vineri:
orele 9.00 - 14.00
Sâmbătă:
orele 9.00 - 13.00
 • Zonale:

 

Nr. crt Locație

Adresă centru de înscriere

Telefon
1.      

 

Luni - Vineri:
orele 9.00 - 16.00
   

Alte categorii de candidați

 • ABSOLVENȚI DE LICEE SITUATE ÎN MEDIU RURAL, cu diplomă de bacalaureat

  • Număr de locuri:  (cf. Adresei ME nr: _________)
 • CANDIDAȚI PROVENIȚI DIN SISTEMUL DE PROTECȚIE SOCIALĂ

  • Număr de locuri: 
 • CANDIDAȚI DE ETNIE RROMĂ

  • Număr de locuri:  (cf. Adresei ME nr: ________)

Candidaţii de etnie rromă pot participa la concurs pe locuri fără taxă, separate din totalul locurilor fără taxă pe universitate. Concursul se va desfăşura centralizat, iar candidaţii declaraţi reuşiţi vor fi alocaţi facultăţilor conform opţiunilor acestora. Stabilirea candidaţilor reuşiţi se face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în limita locurilor alocate. La înscriere, candidaţii rromi vor trebui să prezinte, pe lângă actele de la Art. 25 şi o recomandare emisă de una din organizaţiile legal constituite ale rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia rromă (şi nu faptul că este membru al organizaţiei în cauză).
Candidaţii de etnie rromă care doresc să concureze doar pe locurile cu taxă vor avea acelaşi statut ca orice alt candidat.

 • CANDIDAȚI SPORTIVI DE PERFORMANȚĂ - detalii - Anexa  7 la Metodologia de Admitere

  • Număr de locuri:
 • ​Locuri alocate pentru persoane cu cerințe speciale (cf. HCA nr. _______)

  • Număr de locuri: 
 • ROMÂNI DE PRETUTINDENI - detalii
   

Legislație

OME 3102/08.02.2022 - pentru aprobarea Metodologiei cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, master și doctorat

 

 • METODOLOGIA de organizare și desfășurare a concursului de admitere la ciclul de studii universitare de licență la UPT - sesiunile iulie și septembrie 2023;

  Anexe la Metodologie:
   
  • Anexa 1 - Oferta programelor de studii, tipul concursului și formula de calcul a mediei de admitere
    
  • Anexa 2 - Instrucțiuni de înscriere ONLINE folosind platforma Enroll
    
  • Anexa 3 - Procedura de admitere pe baza de portofoliu - ”Admitere 2023 - Examen online” la Facultatea de Arhitectură și Urbanism
    
  • Anexa 4 - Derularea probei de matematică în cadrul secțiunii 6 de admitere la licență
    
  • Anexa 5 - Procedura de admitere pe bază de portofoliu - ”Examen ONLINE bazat pe portofoliu de realizări! la Facultatea de Automatică și Calculatoare (AC)
    
  • Anexa 6 - Lista concursurilor recunoscute de către UPT, pe baza cărora candidații pot fi admiși în UPT fără concurs de admitere
    
  • Anexa 7 - Criterii și condiții speciale de admitere pentru candidații care au calitatea de sportivi de performanță

 * Conținutul probei scrise a Concursului de verificare a cunoștintelor (tip grilă) la Matematică urmează programa de bacalaureat de la disciplina de Matematică aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 5151 din 30 august 2021 privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat 2023.

 • Informații Admitere Învățământ la distanță/Frecvență redusă - detalii
   

 • Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Taxe

 

 • TAXE DE ADMITERE  pentru anul universitar 2023-2024 (HCA nr._______)

Taxele de admitere (înscriere/confirmare) se pot plăti:

1. ONLINE, cu cardul, prin intermediul platformei Enroll sau

2. În următorul cont deschis la UniCredit Bank*:

Universitatea Politehnica Timișoara
Cod FISCAL: 4269282
Cont IBAN: RO90 BACX 0000 0030 1782 5061

__________________________________________________

*În situația plății în contul UniCredit, dovada plății va trebui să conțină următorul text: ”L, ADM/CONF (se alege în funcție de tipul taxei – pentru taxa de înscriere se menționează ADM, iar pentru taxa de confirmare de menționează CONF) la … (se va menționa acronimul facultății) , CNP candidat, NUME candidat (se va menționa numele complet al candidatului)”.
Exemplu: L, ADM, ARH, 2900000000000, Ionescu Flavia Ionela

 • TAXE DE STUDII pentru anul universitar 2023-2024 (HCA nr._________)

 

ARHIVĂ ADMITERE - LICENȚĂ (202220212020, 2019, 2018, 2017, 2016)

 

 

 

 
 
Ultima actualizare: 2023-01-16
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2023 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +