Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centrul de Inovare și Transfer Tehnologic / Oficiul de Inovare și Transfer Tehnologic

 
 

 

 

Oficiul de Inovare și Transfer Tehnologic, parte componentă a Biroului pentru valorificarea cercetării, este destinat dezvoltării capacității și competențelor de transfer tehnologic ale Universității Politehnica Timișoara prin:

  • consolidarea și dezvoltarea de parteneriate cu mediul economic în vederea implementării și transferului de know-how tehnico-științific, diseminării rezultatelor cercetării;
  • monitorizarea transferului rezultatelor cercetării centrelor și colectivelor de cercetare spre mediul industrial și consilierea acestora;
  • acordarea de consiliere, susținere logistică și financiară pentru protecția proprietății intelectuale a rezultatelor cercetării centrelor și colectivelor de cercetare din UPT și pentru crearea de start-up-uri sau spin-off-uri inovante.

Arii de acțiune:   

Diseminare de tehnologii, transfer de know-how

Universitatea Politehnica Timișoara este implicată activ în viața economică regională și națională prin transfer de tehnologii și know-how pe bază de contracte de asistență și dezvoltare de parteneriate științifice cu parteneri comerciali etc..

Oferta universității este cu precădere de tip politehnic:

  • Oferte de tehnologii
  • Oferte de servicii
Transferul drepturilor de proprietate intelectuală

Drepturile de proprietate intelectuală sunt drepturi care se referă atât la creațiile intelectuale cât și la soluțiile tehnice. Ele au în vedere atât protecția prin drepturi de autor cât și protecția prin brevete, modele de utilitate, mărci, desene și modele industriale. Creațiile intelectuale ale colectivelor de cercetare ale UPT acoperă o gamă largă de domenii ale ingineriei:

Dezvoltarea de spin-off-uri (start-up-uri)

UPT sprijină înființarea de spin-off-uri (start-up-uri) destinate valorificării rezultatelor activității de cercetare dezvoltate în UPT, cooperării cu întreprinderile mici și mijlocii și crearea de noi locuri de muncă pentru resursa umană pregătită în Politehnică.

Alte informații:
Link-uri utile:

 

 

 
 
Ultima actualizare: 2021-12-15
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală  UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2023 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +