Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Electroenergetică

 
 
Electroenergetică
Contact:  
adresa:
 
Bd. Vasile Pârvan, Nr. 2
300 223 - Timişoara, Jud. Timiş, România
telefon: 0256 403413
web: https://iee.upt.ro/web/ro/departamente/electroenergetica

 

 

Scurtă descriere

 

Departamentul de Electroenergetică (DEE) coordonează activitatea didactică și de cercetare științifică din domeniul căruia îi poartă numele. Prin rezultatele obținute, prin recunoașterea acestora la nivel național și internațional, DEE al UPT poate fi considerat unul dintre pilonii de bază ai învățământului electroenergetic românesc.

DEE gestionează două programe de studii universitare, ambele în domeniul Inginerie Energetică: unul de licență, în specializarea Ingineria Sistemelor Electroenergetice și celălalt de master, în cadrul programului Conducerea Sistemelor Electroenergetice. Cele două programe de studii au menirea de a forma specialişti destinați companiilor din domeniul producerii, transportului, distribuţiei şi utilizării energiei electrice, care își desfășoară activitatea în noile condiţii create de liberalizarea pieţei de energie, de reglementare accentuată a domeniului energiei şi de funcţionare interconectată a sistemului electroenergetic al României cu cel european.

În viziunea colectivului de cadre didactice ale DEE, electroenergetica viitorului va fi domeniul de implementare a celor mai performante tehnologii, începând cu sursele regenerabile de energie și terminând cu sistemele avansate de conducere a proceselor, ce utilizează tehnici de inteligență artificială. Pentru a fi pregătiți în fața acestei adevărate avalanșe tehnologice, în cadrul ciclurilor de studii de licență, master, doctorat, studenții noștri beneficiază de programe formative compatibile cu programe europene similare, în cadrul cărora își pot dezvolta competenţe profesionale în acord cu tendinţele moderne, actuale pe plan mondial.

 
EE
 
 
Ultima actualizare: 2024-01-17
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală  UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2024 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +