Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Români de pretutindeni - Admitere Iulie 2019 - Master

 
 

 

Rezultatele FINALE ale concursului de admitere (detalii)

 

 

Informații generale

 

 • OMEN nr. 3900/16.05.2017 privind aprobarea METODOLOGIEI de școlarizare a românilor de pretutindeni în învățământul superior de stat din România, pe locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, respectiv, fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, începând cu anul universitar 2017-2018 (Anexa 1an pregătitor, Anexa 2 cerere de înscriere, Anexa 3declarație de apartenență, Anexa 4 confirmare loc studii, Anexa 5listă diplome)
  • În baza metodologiei de școlarizare a românilor de pretutindeni în învățământul superior de stat din România, aceștia pot opta pentru:

   • locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, cu bursă (CBFT);
   • locuri de studii fără plata taxelor de școlarizare, fără bursă (FBFT);
   • locuri de studii cu taxă în lei, în cuantum egal cu cel pentru cetățenii români (CPL – cont propriu lei).

 

Calendarul admiterii - pentru sesiunea iulie 2019

 • Valabil pentru toate facultăţile (domeniile):

Înscriere candidaţi:

01.07.2019 -  06.07.2019 sau
01.07.2019 – 18.07.2019

Concurs de admitere (interviu):

08.07.2019 – 09.07.2019 sau
19.07.2019

Rezultatele concursului:

22.07.2019, ora 10.00

Definitivarea rezultatelor:
(runde de confirmări)

22.07.2019, ora 10.00 – 24.07.2019, ora 16.00

 


Înscrierea la concurs

 

 • OFERTA DE ȘCOLARIZARE pentru românii de pretutindeni conform adresei MEN nr. 2375/06.06.2019 :

  • Locuri fără plata taxelor de școlarizare, cu bursă: 5

  • Locuri fără plata taxelor de școlarizare, fără bursă: 4
    

 • DOSARUL DE CONCURS pe care candidații îl vor depune la înscriere, va conține următoarele documente depuse în dosar plic:

  • Cerere de înscriere (ANEXA 2 la Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni) ;
  • Copia certificatului de naștere, însoțită de traducerea în limba română;
  • Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul - copie după primele 3 pagini;
  • Copia certificatului de căsătorie, după caz, însoțită de traducerea în limba română;
  • Copia diplomei de licență sau, după caz, adeverința (pentru absolvenți anului curent),  însoțită de traducerea în limba română;
  • Copia foii matricole de la licență, însoțită de traducerea în limba română;
  • Copia diplomei de Bacalaureat sau echivalentă sau, după caz, adeverința (pentru absolvenți anului curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal,  însoțită de traducerea în limba română;
  • Copii ale foilor matricole pentru studiile liceale absolvite, însoțite de traducerea în limba română;
  • Declarație privind apartenența la identitatea culturală română (ANEXA 3);
  • 4 fotografii color tip diplomă;
  • declarație pe proprie răspundere, în formă autentică (la notar), privind nefinanțare / finanțarea anterioară de la bugetul statului român pentru urmarea de studii superioare, în cazul candidaților care au absolvit liceul înainte de 2019, care candidează pe locurile fără taxă.
  • Adeverință medicală.
  • Acord de prelucrare a datelor personale
    
 • DOSARUL DE CONCURS se depune:

 • direct la sediul DRI (Piața Victoriei, nr. 2, etaj 1, sala 108), de luni până sâmbătă, în intervalul orar 9:00 – 14:00.
 • prin e-mail la adresa: romanidepretutindeni@upt.ro . În termen de 48 ore de la primire, DRI va confirma verificarea conținutului dosarului de înscriere.

Fiecare candidat declarat admis va confirma locul prin completarea dosarului de înscriere cu anexa 4, respectiv cu diploma de bacalaureat și foaia matricolă în original.

OBS. Pentru românii de pretutindeni nu se percepe taxă de înscriere și de confirmare a locului.

Persoană de contact:

Diana BALŞ-DIACONESCU

Tel: +40-256-403034

Fax: +40-256-403134
 

 

 

 

 

 
 
Ultima actualizare: 2020-02-21
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2021 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +