Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programe postuniversitare și de formare continuă

 
 

   
  

Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă vizează actualizarea / dezvoltarea / perfecţionarea unei / unor competenţe ori unităţi de  competenţă / competenţe din una sau mai multe calificări universitare din unul sau mai multe standarde ocupaţionale aferente unei ocupaţii care poate fi practicată doar de un absolvent de studii universitare.

(OMECTS nr. 3163-01.02.2012 privind Metodologia -cadru de organizare şi funcţionare a programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă)
 

 

 

 

  • Şcoala de studii postuniversitare

 


 

  • Reglementări aplicable studenţilor de la studii postuniversitare​ și de formare continuă

 


 

  • Legislaţie naţională:​

 

  • OMEN 4750/12.08.2019 - privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și înregistrare a programelor postuniversitare de către instituțiile de învățământ superior

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Proiect structural, cod: POSDRU/159/1.5/S/137070: Creșterea atractivității și performanței programelor de formare doctorală și  postdoctorală pentru cercetători în științe inginerești - ATRACTING
    (Documente competiție POSTDOC)

 

 
 
Ultima actualizare: 2020-06-17
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală  UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2024 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +