Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Politehnica Timișoara – Universitate a Viitorului

 
 

 

Universitatea Politehnica Timișoara este implicată în proiectul European E3UDRES2 - Universități Europene (https://eudres.eu/ ), desfășurat în consorțiu cu alte 5 universități din Austria, Belgia, Portugalia, Ungaria și Letonia. Unul dintre obiectivele pe termen lung ale consorțiului este acela de a defini rolul, locul și strategia unei „Universități a Viitorului”, în context local, regional și euroregional.

Pe componenta academică, proiectul își propune dezvoltarea de laboratoare interactive pe domenii interdisciplinare, cu o componentă de antreprenoriat, desfășurate în colaborare cu parteneri socio-economici, de tip proiect transversal cu durata posibilă de până la 1 semestru. Acest tipuri de laboratoare sunt cunoscute sub denumirea de I-Labs sau Living-Labs.

Pe componenta de cercetare, proiectul își propune dezvoltarea preponderentă a unor teme sustenabile pe plan național și euro-regional, în special în domeniile: Economie circulară (Circular Economy), Contribuții umane la Inteligența Artificială (Human Contribution to AI), Bunăstare și îmbătrânire activă (Well-being & Active Ageing). Cele 3 domenii sunt definite în proiect ca fiind prioritare și pentru dezvoltarea unor cursuri sau living-labs, în colaborare inter-universitară și cu partenerii socio-economici.

Primul workshop dedicat consultării pe tema „Universitatea Viitorului” s-a desfășurat în videoconferință online, pe data de 26 martie 2021, propunându-și să realizeze o analiză din partea partenerilor strategici ai universității pentru a defini o viziune privind Universitatea Politehnica Timișoara în perspectiva anului 2030 și privind conceptul general de Future Universities.

Dezbaterea, la care au participat peste 30 de reprezentanți ai mediului de afaceri, antreprenori și lideri de referință ai regiunii, dar și din guvernanța locală și regională și a comunității regionale, a pornit de la elementele strategice pentru alianța E3UDRES2 a Universităților Europene, propunându-și să identifice în ce măsură sunt acestea adecvate realităților locale și regionale, precum și să definească alte domenii prioritare pentru regiunea noastră.

Pe baza prezentărilor, metodelor de planificare strategică și a discuțiilor purtate atât în plen cât și pe 3 secțiuni au fost identificate principalele priorități și direcții de acțiune în domeniile educației, cercetării și dezvoltării sustenabile, care să creeze:

  • viziunea de a asigura transformarea digitală și sustenabilă;
  • viziunea de dezvoltare a capacităților educaționale ale universității;
  • viziunea de dezvoltare a capacităților de cercetare și inovare ale universității;
  • viziunea privind rolul UPT în mediul socio-economic, în implicarea civică, pe plan local, regional și euroregional.

Exercițiul de consultare, unul continuu, va continua cu alte workshop-uri, care vor implica experții din interiorul universității, studenții universității, precum și reprezentanții mediului socio-economic și ai societății civile.

La aniversarea a 100 de ani, Universitatea Politehnica din Timișoara își propune să definească principiile de dezvoltare strategică într-o viziune de Universitate a Viitorului. În contextul ultimului an, care a ridicat provocări întregii societății, precum și a proiectului E3UDRES2 - Universități Europene, dorim să implicăm în acest proces partenerii universității, pe lângă studenții și profesorii noștri”, a declarat conf.univ.dr.ing. Florin Drăgan, rectorul universității.

 
 
Ultima actualizare: 2021-03-30
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală  UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2021 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +