Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concurs de ocupare a posturilor didactice - sem. II 2021/2022

 
 

  

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE DE
PROFESOR UNIVERSITAR, CONFERENTIAR UNIVERSITAR, ŞEF de LUCRĂRI / LECTOR UNIVERSITAR, ASISTENT UNIVERSITAR

PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ

În semestrul II al anului universitar 2021 / 2022


Publicaţia de concursMonitorul Oficial al Romaniei nr.  391 din  27.04.2022 (extras)
 

      1. Lista posturilor scoase la concurs

     2. Salariile de încadrare

     3. Condiţii minimale de participare la concurs (profesorconferențiarșef de lucrări/lectorasistent)

     4. Actele necesare la dosarul de înscriere la concurs

     5. Probele concursului

  • Informaţii referitoare la prelegerile publice
     
  • Comisii de concurs

    6. CALENDARUL CONCURSULUI

    7. Notă privind aplicarea şi rezolvarea incompatibilităţilor prevăzute de Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011

    8. Lista candidaţilor reuşiţi la concursul pentru ocuparea posturilor didactice

 
 
Ultima actualizare: 2022-05-25
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală  UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2022 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +