Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lista programelor de studii/specializărilor la ciclul LICENŢĂ 2018

 
 

Anexa 2

                                                                                                            

                                                                                                                                                                                       

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de studii

Programul de studii

Tip concurs

Criterii de admitere/ Media de admitere

1

AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE Calculatoare şi tehnologia informaţiei Calculatoare Concurs cu probă tip grilă - Matematică
Calculatoare - lb. engleză
Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată Concurs cu probă tip grilă - Matematică
Informatică Informatică Concurs de dosare m=b
Informatică ID Concurs de dosare m=b
 
2 ARHITECTURĂ ȘI URBANISM Arhitectură Arhitectură Concurs cu probă - Desen tehnic şi liber
Mobilier şi amenajări interioare
Concurs cu probă - Desen tehnic şi liber
 
3 CHIMIE INDUSTRIALĂ ȘI INGINERIA MEDIULUI Inginerie chimică Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie Concurs de dosare m=b
Ingineria substanţelor anorganice şi ingineria mediului Concurs de dosare m=b
Ingineria mediului Ingineria şi protecţia mediului în industrie Concurs de dosare m=b
Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare Concurs de dosare m=b
 
4 CONSTRUCȚII Inginerie civilă Inginerie sanitară şi protecţia mediului Concurs de dosare m=b
Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală Concurs de dosare m=b
Amenajări şi construcţii hidrotehnice Concurs de dosare m=b
Căi ferate, drumuri şi poduri Concurs de dosare m=b
Construcţii civile, industriale şi agricole Concurs de dosare m=b
Inginerie civilă - lb. engleză Concurs de dosare m=b
Inginerie civilă - lb. germană Concurs de dosare m=b
Ingineria instalaţiilor Instalaţii pentru construcţii Concurs de dosare m=b
Inginerie geodezică Măsurători terestre şi cadastru Concurs de dosare m=b
 
5 ELECTROTEHNICĂ ȘI ELECTROENERGETICĂ Inginerie electrică Electrotehnică Concurs de dosare m=b
Inginerie energetică Ingineria sistemelor electroenergetice Concurs de dosare m=b
 
6 ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAȚII ȘI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE Inginerie electronică,  telecomunicații și tehnologii informaționale Electronică aplicată Concurs cu probă tip grilă - Matematică
Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii Concurs cu probă tip grilă - Matematică
Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii - lb. engleză Concurs cu probă tip grilă - Matematică

Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii ID

Concurs de dosare m=b
 
7 INGINERIE HUNEDOARA Ştiinţe inginereşti aplicate Informatică industrială Concurs de dosare m=b
Inginerie electrică Inginerie electrică şi calculatoare Concurs de dosare m=b
Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere Concurs de dosare m=b
Ingineria mediului Ingineria valorificării deşeurilor Concurs de dosare m=b
Inginerie şi management Inginerie economică în industria chimică şi de materiale Concurs de dosare m=b
Inginerie economică în domeniul mecanic Concurs de dosare m=b
 
8 MANAGEMENT ÎN PRODUCȚIE ȘI TRANSPORTURI Inginerie şi management Inginerie economică în domeniul electric, electronic si energetic Concurs de dosare m=b
Inginerie economică în industria chimică si de materiale Concurs de dosare m=b
Inginerie economică în construcţii Concurs de dosare m=b
Inginerie economică industrială Concurs de dosare m=b
Ştiinţe administrative Administraţie publică Concurs de dosare m=b
 
9 MECANICĂ
 
Ingineria materialelor Ştiinţa materialelor Concurs de dosare m=b
Inginerie industrială Ingineria sudării Concurs de dosare m=b
Tehnologia construcţiilor de maşini Concurs de dosare m=b
Tehnologia construcţiilor de maşini - IFR Concurs de dosare m=b
Inginerie mecanică Inginerie mecanică Concurs de dosare m=b
Sisteme şi echipamente termice Concurs de dosare m=b
Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară Concurs de dosare m=b
Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice Concurs de dosare m=b
Vehicule pentru transportul feroviar Concurs de dosare m=b
Ştiinţe inginereşti aplicate Inginerie medicală Concurs de dosare m=b
Ingineria transporturilor Ingineria transporturilor şi  a  traficului Concurs de dosare m=b
Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere Concurs de dosare m=b
Mecatronică şi robotică Mecatronică Concurs de dosare m=b
  Robotică Concurs de dosare m=b
 
10 ŞTIINȚE ALE COMUNICĂRII Știinţe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice Concurs de dosare m=b
Comunicare şi relaţii publice - ID Concurs de dosare m=b
Limbi moderne aplicate Traducere şi interpretare Concurs de dosare m=b
 

 

Notă:
     m= media de admitere
     n1= nota la proba de concurs
     b = media la bacalaureat

 
 
Ultima actualizare: 2018-07-06
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală  UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2024 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +