Universitatea Politehnica Timişoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noutăți

 
 
 • Apeluri deschise ORIZONT 2020 (detalii)


 • POCU: S-a lansat apelul de proiecte dedicat stagiilor de practică pentru elevi și studenți în sectorul agroalimentar, industrie și servicii!

Apelul de proiecte vizează rata crescută de participare a studenţilor (ISCED 5-7) la programele de învăţare la locul de muncă (ex. stagii de practică, internship-uri) din cadrul parteneriatelor nou înființate/dezvoltate care să faciliteze inserția pe piața muncii a absolvenților de studii terțiare.

Valoarea unui proiect poate fi între 75.000 Euro - 500.000 Euro.

Dată închidere apel: 09 decembrie 2016, ora 16:00.
 


 • Apel deschis pentru proiecte din Fondul de Relaţii Bilaterale al Programului "Cercetare în Sectoare Prioritare" finanţat prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014

  Principalul obiectiv al Apelului este de a întări relaţiile bilaterale în domeniul cercetării indiferent de aria tematică, prin reţele, schimb, acces la/şi transfer de cunoştinţe, tehnologie, experienţă şi bune practici.
  Sprijinul financiar va fi oferit proiectelor dezvoltate în parteneriat între organizaţii de cercetare din România ca stat beneficiar şi Norvegia, Islanda şi Liechtenstein ca state donatoare.

  Data închiderii apelului: 28 aprilie 2017 (ora 16:00 CET) sau la o altă dată mai devreme în situaţia în care bugetul alocat este contractat.

  Bugetul apelului: 200.000 euro

  Mai multe detalii despre apel găsiți aici.
   


 • Ghiduri solicitant aflate în consultare publică:

- Programul Operațional Capital Uman – POCU

Ministerul Fondurilor Europene a lansat în consultare publică Ghidul Solicitantului Stagii de practică pentru elevi şi studenţi, în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii.
Propunerile și recomandările pe marginea ghidului sunt așteptate până la data de 30 septembrie 2016 la adresa: stagii.practica@fonduri-ue.ro.
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Programul Interreg V-A România-Ungaria – RO-HU

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Interreg V-A România – Ungaria, a lansat în consultare publică naţională, în România, Ghidul solicitantului (draft) aferent primului Apel deschis pentru propuneri de proiecte din cadrul Programului Interreg V-A România – Ungaria.

În cadrul acestui Apel vor putea fi finanţate proiecte, în cadrul a 3 axe prioritare ale Programului, în domeniile protejării în comun şi utilizării eficiente a valorilor comune şi resurselor (cooperare în domeniul valorilor comune şi resurselor), îmbunătăţirii prevenirii riscurilor şi gestionării dezastrelor (cooperare în domeniul prevenirii riscurilor şi gestionării dezastrelor) şi promovării cooperării transfrontaliere între instituţii şi cetăţeni (cooperarea instituţiilor şi comunităţilor).

Părţile interesate sunt invitate să se implice în procesul de consultare a ghidului, iar opiniile şi contribuţiile sunt aşteptate până cel târziu la data de 20 octombrie 2016, pe adresele de e-mail: rohu@mdrap.ro şi joint.secretariat@brecoradea.ro
  • Modificarea OUG nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

Ministerul Fondurilor Europene a publicat un proiect de Ordonanță privind modificarea și completarea OUG nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

Conform proiectului, bugetul aferent tuturor programelor finanţate din fonduri externe nerambursabile va fi gestionat de Ministerul Finanţelor Publice – buget unic – ce va putea fi dimensionat anual în baza previziunilor estimative transmise de către toate autoritățile de management. Acest buget va fi debitat de autorităţile de management prin delegare.

Proiectul de Ordonanță a fost în consultare publică până la data de 20.08.2016.

Descarcă Nota de fundamentare și Proiectul de Ordonanță
 


 • OI CNDIPT trece în structura OI MENCS. Toată alocarea POCU destinată educației, adică aproape 1,5 miliarde euro, va fi gestionată de către OI MENCS

Conform Hotărârii nr. 44/03.02.2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, pentru gestionarea POCU, OI MENCS preia din structura CNDIPT 50 de posturi aferente activităţii de organism intermediar a acestei organizații (detalii).
 


 • MDRAP, desemnat Autoritate de Management pentru Programul INTERREG IPA de Cooperare Transfrontaliera România – Serbia 2014-2020

  Programul INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România- Serbia este primul program IPA de cooperare teritorială europeană care a finalizat procesul de desemnare, urmând ca în continuare toate resursele și eforturile să fie dedicate implementării proiectelor (detalii).

 


Contact

 
 
Ultima actualizare: 2016-10-21
 
 
ARUT Biblioteca Centrală UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Vlog UPT
 
© Copyright 2017 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +