Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabere gratuite pentru studenți

 
 
Tabere gratuite pentru studenți

 

 

 

 

 

 

Ministerul Tineretului şi Sportului (MTS), prin Direcţia Activităţi pentru Studenţi şi Tabere organizează, prin Casele de Cultură ale Studenţilor, în perioada vacanţei de vară 2018, Programul Naţional „Tabere studenţeşti". Taberele studenţeşti se desfăşoară la mare, la munte şi în Delta Dunării.

Studenţii beneficiază de locuri gratuite în tabere în limita locurilor repartizate, în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură şi de activitatea depusă în cadru organizat la diverse manifestari culturale, artistice, ştiinţifice, sportive sau de voluntariat, excepţie făcând cazurile sociale. În perioada taberelor studenţeşti, studenţii beneficiază în mod gratuit de cazare şi masă.

 

Beneficiarii de locuri gratuite în taberele studenţeşti, în perioada vacanţei de vară 2018, sunt studenţii care îndeplinesc cumulativ:

a) Sunt înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă;

b) Sunt inmatriculaţi la ciclurile de licenţă şi masterat;

c) Sunt integralişti (studenţii care au promovat la toate disciplinele de studiu din anul anterior de şcolarizare); în cazul categoriei studenţi cazuri sociale, criteriul de student-integralist nu se aplică, ierarhizarea acestora făcându-se exclusiv în baza criteriilor sociale;

d) Sunt studenţi în vârstă de până la 35 de ani.

Ministerul Tineretului și Sportului, prin Direcția Activități pentru Studenți și Tabere, a repartizat locurile de tabără pe universități, proporțional cu numărul de studenți înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, din ciclurile licență și masterat, Universității Politehnica Timișoara fiindu-i repartizate, pentru vacanța de vară 2018, 245 de locuri de tabără gratuite.

Numărul de locuri care revine fiecărei facultăți se stabilește ca raport între numărul de studenți înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, pe fiecare facultate, și numărul total de studenți ai universității.

Studenții care doresc un loc gratuit în tabără vor depune, până în 22 mai 2018, la secretariatul facultății, o cerere tip, însoțită de documente justificative care să ateste implicarea în activități extracurriculare sau încadrarea în unul din cazurile sociale.

 

Informații suplimentare aici: http://ccoc.upt.ro/anunturi/195-tabere-studentesti-2018

 
 
Ultima actualizare: 2018-05-18
 
 
ARUT Biblioteca Centrală  UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT AnelisPlus2020 Comunicate UPT
 
© Copyright 2019 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +