Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procedură pentru recunoașterea în UPT a funcțiilor didactice din învățământul universitar

 
 

PROCEDURA INSTITUȚIONALĂ PENTRU RECUNOAȘTEREA ÎN UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIȘOARA A FUNCŢIILOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL UNIVERSITAR OBȚINUTE ÎN INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT UNIVERSITAR ACREDITATE DIN STRĂINĂTATE

 

1. DOMENIU DE APLICARE

Art. 1.

Prezenta procedură se aplică în Universitatea Politehnica Timișoara (UPT) pentru recunoașterea funcţiilor didactice din învăţământul universitar obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate.
În conformitate cu prevederile legale și ale prezentei proceduri, UPT recunoaște funcțiile didactice a cetăţenilor români, cetăţenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, din Confederaţia Elveţiană şi cetăţenilor din state terţe, după cum urmează:

  1. Funcțiile didactice obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, din Confederaţia Elveţiană şi în universităţi de prestigiu din alte state incluse în Lista universităţilor de prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice şi actualizată periodic, se recunosc automat de către UPT.
  2. Funcţiile didactice obţinute la alte instituţii de învăţământ universitar acreditate decât cele menţionate la lit. a) se recunosc numai în baza unei convenţii internaţionale de recunoaştere reciprocă, încheiată la nivel interguvernamental sau interuniversitar.

UPT consultă, dacă este cazul, Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (denumit în continuare CNRED) şi Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare.
Ocuparea unui post didactic în Universitatea Politehnica Timișoara se realizează conform normelor legale în vigoare.

Art. 2.

Recunoaşterea funcțiilor didactice de către UPT, conform prezentei proceduri, este valabilă şi produce efecte juridice la nivelul UPT.  În situația în care recunoaşterea funcției didactice s-a efectuat de către CNRED, aceasta este valabilă şi produce efecte juridice pe întreg teritoriul României.

 


 Procedura instituțională pentru recunoașterea în UPT a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate
 din străinătate
(HCA nr.90/26.11.2019).


 

Procedura poate fi consultată și prin Punctul de Contact Unic Electronic.

 
 
Ultima actualizare: 2019-11-27
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală  UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2024 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +