Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Admitere 2015 - DOCTORAT

 
 

 


Informații generale

1. Domenii de doctorat și conducători

2. Procedură privind organizarea admiterii la studii universitare de doctorat - septembrie 2015

3. Conținutul dosarului de înscriere (cerere de înscriere, conținut dosar - opis, fișa de înscriere, taxe de înscriere)

4. Depunerea dosarului de înscriere: Rectorat, P-ța Victoriei nr. 2, et. 1, Școala Doctorală (secretariat)
                                                                      D-na Liliana Moșteoru, tel. 0256-403077, e-mail: liliana.mosteoru@upt.ro
                                                                      de luni până joi între orele 11.00 - 15.00 și vineri între orele 09.00 -12.00

5. Taxele de admitere/școlarizare

6. Posibilitatea susținerii probei de tip interviu de la distanță utilizând mijloace IT (Skype)

7. Numărul de locuri (granturi de studii) alocat de către MEN în cadrul IOSUD, cf. Adresei MEN nr. 190 GP/13.05.2015:

a. cu bursă: 40
    fără bursă, fără taxă: 40 

    cu taxă: 40 (cf. HCA-UPT nr.37/30.06.2015)

b. pentru tinerii de origine română din Republica Moldova, țări învecinate și diaspora:
     cu bursă: 1
     fără bursă, fără taxă: 4

            Notă: În cazul suplimentării numărului de locuri cu bursă, respectiv fără bursă, fără taxă de către MECS, școala doctorală
                         
va redistribui locurile suplimentate funcție de punctajul obținut de candidați și alocarea pe domenii de doctorat.

8. Repartizarea locurilor disponibile pentru admiterea la studii universitare de doctorat

 

 Sesiunea III (22.10.2015 - 05.11.2015)

9. Calendarul admiterii la studii doctorale

 • înscriere:                      22.10.2015 – 29.10.2015   
 • concurs:                        02.11.2015
 • afișare rezultate:         03.11.2015
 • contestații:                    03.11.2015 - 05.11.2015 orele 10:00 - 14:00, Secretariat Școală Doctorală - Rectorat
 • rezolvare contestații:  05.11.2015

10. Numărul de locuri cu frecvență:

a. fără bursă, fără taxă: 7 - alocate suplimentar de MECS
    cu taxă: 5

Notă: 3 locuri fără bursă, fără taxă dintre cele 7 au fost atribuite domeniului de doctorat Arhitectură.

b. pentru tinerii de origine romînă din Republica Moldova, țări învecinate și diaspora:

cu bursă: 1

fără bursă, fără taxă: 4

11. Oferte doctorale ale conducătorilor de doctorat

12. Programarea testelor de competență lingvistică se susțin la

       Centrul Interlingua ASPC Str. Petre Râmneanțu nr.2 sala A204 în:

 • zilele de: 27.10.2015 - 29.10.2015  orele 10 - 12
 • Taxa este de 60 lei pentru absolventii UPT și respectiv 120 lei pentru absolvenții din afara UPT-ului și se achită în sala A204

13.Programarea susținerii examenului de admitere la studii universitare de doctorat - interviu -

14 Rezultate finale ale concursului de admitere la studii universitare de doctorat sesiunea III


 Sesiunea II (21.09.2015 - 02.10.2015)

9. Calendarul admiterii la studii doctorale

 • înscriere:                      21.09.2015 – 24.09.2015   
 • concurs:                        28.09.2015
 • contestații:                    30.09.2015 - 01.10.2015 orele 10:00 - 14:00, Secretariat Școală Doctorală - Rectorat
 • rezolvare contestații:  02.10.2015

10. Oferte doctorale ale conducătorilor de doctorat

11. Programarea testelor de competență lingvistică se susțin la

       Centrul Interlingua ASPC Str. Petre Râmneanțu nr.2 sala A204 în:

 • zilele de: 27.10.2015 - 29.10.2015  orele 10 - 12
 • Taxa este de 60 lei pentru absolventii UPT și respectiv 120 lei pentru absolvenții din afara UPT-ului și se achită în sala A204.

12. NOTE:

1. Repartizarea locurilor pe domenii pentru sesiunea 2 a concursului de admitere la studii universitare de doctorat în UPT rămâne cea anunțată înaintea sesiunii 1.

2. Rezultatele candidaților din sesiunea 2 vor fi concatenate cu rezultatele preliminare din sesiunea 1 urmând ca rezultatele finale să se constituie în baza ierarhizării pentru fiecare domeniu în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute de toți candidații prezenți în sesiunea 1 și sesiunea 2. Distribuirea locurilor cu bursă, fără bursă și cu taxă se va face în cadrul fiecărui domeniu de doctorat în conformitate cu ierarhizarea candidaților.

3. În situația în care la unele domenii vor rămâne locuri disponibile, acestea vor fi redistribuite la domenii la care în urma sesiunilor de admitere există mai mulți candidați eligibili (punctaj: 18 puncte) decât numărul de locuri alocate înainte de admitere. Ierarhizarea domeniilor eligibile pentru redistribuirea locurilor cu bursă, fără bursă se va face în ordinea descrescătoare a raportului număr candidați eligibili pentru înmatriculare / număr locuri alocate pentru fiecare domeniu.

13.  Programarea susținerii examenului de admitere la studii universitare de doctorat - interviu -

14.  Rezultate finale ale concursului de admitere la studii universitare de doctorat sesiunea I si II

 


Sesiunea I (7.09.2015 - 22.09.2015)

9. Calendarul admiterii la studii doctorale

 • înscriere:                       07.09.2015 – 11.09.2015   
 • concurs:                        16.09.2015 -  17.09.2015
 • contestații:                    21.09.2015 - 22.09.2015 orele 10:00 - 14:00, Secretariat Școală Doctorală - Rectorat
 • rezolvare contestații:  22.09.2015

10. Oferte doctorale ale conducătorilor de doctorat

11. Programarea testelor de competență lingvistică se susțin la

       Centrul Interlingua ASPC Str. Petre Râmneanțu nr.2 sala A204 în:

 • zilele de:
  • 08.09.2015 (marți)      orele 10 - 12
  • 09.09.2015 (miercuri)  orele 10 - 12
  • 11.09.2015 (vineri)      orele 10 - 12
    
 • Taxa este de 60 lei pentru absolventii UPT și respectiv 120 lei pentru absolvenții din afara UPT-ului și se achită în sala A204

12. Programarea susținerii examenului de admitere la studii universitare de doctorat - interviu -

13. Rezultatele preliminare ale concursului de admitere la studii universitare de doctorat - sesiunea I
 


 

 

 
 
Ultima actualizare: 2017-02-13
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2024 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +