Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Admitere 2016 - Doctorat

 
 

 

REZULTATELE FINALE ale interviului de admitere la studii universitare de doctorat,
                                   sesiunile din 14, 23 septembrie 2016

 


Legislație aplicabilă pentru admiterea la studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2016-2017


 


Informații generale


1. Domenii de doctorat și conducători

2. Procedură privind organizarea admiterii la studii universitare de doctorat - septembrie 2016

3. Conținutul dosarului de înscriere (cerere de înscriere, conținut dosar - opis, fișa de înscriere, taxe de înscriere)

NOTE:

1. Eliminarea cerinței de depunere a copiilor legalizate (cf. OUG nr. 41/2016)
În Dosarul nr.1 de înscriere la admitere, se elimina secțiunea  "1 ex. copii legalizate la Notariat"
. Candidatul va prezenta doar copii după documentele solicitate în secțiunea ”1 ex. copii nelegalizate” precum și originalele aferente”. După verificarea conformității cu originalul la Secretariatul Școlii Doctorale, documentele originale se returnează candidatului.

2. Scutiri de taxe la admitere (cf. L140/2016)
Sunt scutiți de plata taxelor la admitere și beneficiază de gratuitate la cazare, în cămine, copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat atât în activitate cât și pensionat. Candidații aflați în situația menționată vor prezenta la înscriere o adeverință care să ateste calitatea de cadru didactic sau cadru didactic auxiliar a unuia dintre părinți.

  • pentru cetățeni străini, recunoașterea diplomelor de studii se realizează conform metodologiilor prezentate în secțiunea de mai sus: Legislație aplicabilă pentru admiterea la studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2016-2017

4. Depunerea dosarului de înscriere: Rectorat, P-ța Victoriei nr. 2, et. 1, Școala Doctorală (secretariat)
                                                                      D-na Liliana Moșteoru, tel. 0256-403077, e-mail: liliana.mosteoru@upt.ro
                                                                      de luni până joi între orele 11.00 - 15.00 și vineri între orele 09.00 -12.00

5. Taxele de admitere/școlarizare

6. Posibilitatea susținerii probei de tip interviu de la distanță utilizând mijloace IT (Skype)

7. Numărul de locuri (granturi de studii) alocat de către MEN în cadrul IOSUD cf. Adresei MEN nr. 36328 /09.06.2016:

a. cu bursă: 42
    fără bursă, fără taxă: 43

    cu taxă: 40

b. pentru tinerii de origine română din Republica Moldova, țări învecinate și diaspora:
     cu bursă: 1
     fără bursă, fără taxă: 4

8. Repartizarea locurilor pe domenii

 


Sesiunea II (19.09.2016 - 27.09.2016)


9. Calendarul admiterii la studii doctorale:

Colocviu II înscriere:     19.09.2016 - 21.09.2016
  concurs:      23.09.2016
  contestații 27.09.2016

10. Oferte doctorale ale conducătorilor de doctorat (2016, 2015)

11. Programarea testelor de competență lingvistică se susțin la

       Centrul Interlingua ASPC (tel. 0256-404014) Str. Petre Râmneanțu nr.2 în:

  • zilele de:
19.09.2016 (luni)       ora 10
20.09.2016 (marți) ora 10
21.09.2016 (miercuri)  ora 10

    
 

  • Taxa este de 60 lei pentru absolventii UPT și respectiv 120 lei pentru absolvenții din afara UPT-ului și se achită în sala A204.

12.  Programarea susținerii examenului de admitere la studii universitare de doctorat - interviu -

13. Rezultatele preliminare ale interviului de admitere la studii universitare de doctorat sesiunile din 14 și 23 septembrie 2016

NOTE:

1. Repartizarea locurilor pe domenii pentru sesiunea II a concursului de admitere la studii universitare de doctorat în UPT rămâne cea anunțată înaintea sesiunii I.

2. Rezultatele candidaților din sesiunea II vor fi concatenate cu rezultatele preliminare din sesiunea I urmând ca rezultatele finale să se constituie în baza ierarhizării pentru fiecare domeniu în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute de toți candidații prezenți în sesiunea I și sesiunea II. Distribuirea locurilor cu bursă, fără bursă și cu taxă se va face în cadrul fiecărui domeniu de doctorat în conformitate cu ierarhizarea candidaților.

3. În situația în care la unele domenii vor rămâne locuri disponibile, acestea vor fi redistribuite la domenii la care în urma sesiunilor de admitere există mai mulți candidați eligibili (punctaj: >18 puncte) decât numărul de locuri alocate înainte de admitere. Ierarhizarea domeniilor eligibile pentru redistribuirea locurilor cu bursă, fără bursă se va face în ordinea descrescătoare a raportului număr candidați eligibili pentru înmatriculare / număr locuri alocate pentru fiecare domeniu.


Sesiunea I (5.09.2016 - 19.09.2016)


9. Calendarul admiterii la studii doctorale:

Colocviu I: înscriere:         05.09.2016 - 09.09.2016 
  concurs:      14.09.2016 - 15.09.2016
  contestații 19.09.2016

10. Oferte doctorale ale conducătorilor de doctorat (2016, 2015)

11. Programarea testelor de competență lingvistică se susțin la

       Centrul Interlingua ASPC (tel. 0256-404014) Str. Petre Râmneanțu nr.2 în:

  • zilele de:
05.09.2016 (luni)    orele   10 - 12
06.09.2016 (marți)  orele   10 - 12
07.09.2016 (miercuri) orele   10 - 12
08.09.2016 (joi) orele   10 - 12
09.09.2016 (vineri) orele   10 - 12

    

  • Taxa este de 60 lei pentru absolventii UPT și respectiv 120 lei pentru absolvenții din afara UPT-ului și se achită în sala A204.

12. Programarea susținerii examenului de admitere la studii universitare de doctorat - interviu -

13. Rezultatele preliminare ale interviului de admitere la studii universitare de doctorat - Sesiunea I - 14 septembrie 2016

 
 
Ultima actualizare: 2021-04-06
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală  UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2024 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +