Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Admitere 2021 - Doctorat

 
 

IOSUD-UPT anunță organizarea concursului de admitere la studiii universitare de doctorat, anul 2021, în conformitate cu:

Procedura instituţională privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la studii universitare de doctorat în UPT - sesiunea 2021 (HCA nr.67/25.05.2021)

 
Notă: Selecția și distribuirea candidaților declarați admiși pe locurile cu bursă/fără bursă/cu taxă, se realizează printr-o singură sesiune de examinare
                   organizată conform calendarului din Anexa 6
. Doar în cazul în care rămân locuri libere după prima sesiune de examinare, se va organiza o a doua
                   sesiune de admitere în luna septembrie 2021.

 

 HCA nr. 94/13.07.2021 - aprobare admitere doctorat sesiunea septembrie 2021

 HCA nr. 154/12.10.2021 - aprobare admitere doctorat sesiunea octombrie 2021
 

1. Calendarul admiterii  (Anexa 6)

 

SESIUNEA OCTOMBRIE 2021: 

 Înscriere  14 – 15 octombrie 2021 până la ora 15
 Colocviu   18 octombrie 2021
 Rezultate preliminarii 18 octombrie 2021
 Contestații 19 octombrie 2021 orele 9 - 12
 Rezultate sesiune 19 octombrie 2021 orele 15
   

SESIUNEA SEPTEMBRIE:

 
 Înscriere 13 – 15 septembrie 2021 până la ora 15
Colocviu  17 septembrie 2021
Rezultate preliminare 17 septembrie 2021
Contestații 20 septembrie 2021, orele 8 - 12
Rezultate finale 20 septembrie 2021
   

 SESIUNEA IULIE: 

 
 Înscriere   28 iunie 2021 – 02 iulie 2021
 Colocviu    07 - 08 iulie 2021
 Rezultate preliminarii  09 iulie 2021
 Contestații  09 iulie 2021
 Rezultate sesiune  12 iulie 2021
   

2. Oferta de direcții/teme de cercetare pentru concursul de admitere - conform cu:
        HCSUD - procedură de analiză și aprobare a propunerilor privind tematica programelor de studii univ. de doctorat
        Anexa 2HCSUD - aprobare tematici(2021)

 

 

3. Locuri disponibile pentru admitere

 • Locuri disponibile pentru admitere - sesiunea octombrie

 

Nr. Crt.

Domeniul de doctorat în IOSUD-UPT

Locuri fără bursă

Locuri cu taxă

1 Calculatoare şi tehnologia informaţiei - -
2 Ingineria materialelor - -
3 Ingineria sistemelor - -
4 Inginerie chimică - -
5 Inginerie civilă şi instalaţii - -
6 Inginerie electrică - -
7 Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale - -
8 Inginerie energetică 1 1
9 Inginerie industrială - -
10 Inginerie mecanică - -
11 Inginerie şi management - -

 


 • Locuri disponibile pentru admitere - sesiunea septembrie

 


Nr. Crt.
 

Domeniul de doctorat în IOSUD-UPT

Locuri fără bursă

Locuri cu taxă

1 Calculatoare şi tehnologia informaţiei   3
2 Ingineria materialelor   3
3 Ingineria sistemelor   3
4 Inginerie chimică 1 3
5 Inginerie civilă şi instalaţii 1 3
6 Inginerie electrică   2
7 Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale 1 1
8 Inginerie energetică 1 1
9 Inginerie industrială 1 4
10 Inginerie mecanică 1 5
11 Inginerie şi management 1 4
         

Suplimentar - 1 loc pentru românii de pretutindeni, conform adresei  MEC nr. 7938/13.05.2021


Nr. Crt.

Domeniul de doctorat în IOSUD-UPT

Locuri cu bursă

Locuri fără bursă

Locuri cu taxă

1 Calculatoare şi tehnologia informaţiei 4 5 3
2 Ingineria materialelor 4 5 4
3 Ingineria sistemelor 3 4 3
4 Inginerie chimică 3 4 3
5 Inginerie civilă şi instalaţii 6 6 5
6 Inginerie electrică 2 1 2
7 Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale 4 4 2
8 Inginerie energetică 2 1 2
9 Inginerie industrială 2 1 4
10 Inginerie mecanică 8 7 6
11 Inginerie şi management 4 5 4
   TOTAL 42 43 38

 

conform adresei MEN nr.11290/05.05.2021


 

4. Înscrierea la admitere

 

 INSCRIERE ONLINE - Înscrierea candidaților în platforma informatică ENROLL/PHD  https://admitere.upt.ro/phd/


Documentele dosarului de înscriere, încărcate în platforma ENROLL-PHD

Nr. Crt. Denumirea documentului Descrierea documentului  Observații/Tip document
1. Fișa de înscriere Fișa de înscriere, conform Anexei 3, tipărită după înregistrarea în platforma informatică ENROLL-PHD și semnată de candidat fișier PDF
2. Curriculum Vitae Curriculum Vitae în format EUROPASS, semnat de candidat fișier PDF

3.

 

 

 

 

 

 

 

Memoriul de activitate

 

 

 

 

 

 

 

Memoriul de activitate, semnat de candidat, care să conțină cel puțin următoarele elemente:

 • Direcțiile și intențiile de studiu avute în vedere pentru programul doctoral,
 • Concordanța dintre domeniul de doctorat și pregătirea anterioară,
 • Gradul de inițiere în activități de cercetare și/sau practice,
 • Lucrări științifice publicate sau comunicate cu tematică asociată domeniului de doctorat,
 • Premii la fazele naționale ale unor concursuri profesionale în domeniul de specialitate.

La memoriul de activitate se anexează documente justificative ( lucrări științifice, diplome, premii).

Memoriul de activitate se încarcă cu toate documentele atașate într-o

arhivă ZIP

 

4. Certificat de competență lingvistică

Certificat de competență lingvistică

fișier PDF

Certificatului de competență lingvistică obținut de la Centrul INTERLINGUA al UPT.

5. Dovada  taxei de înscriere

Chitanța de achitare a taxei de înscriere sau extras cont plată taxă de înscriere

fișier PDF
În cuantum conform
Anexei 5.
Taxa se poate achita on-line.

6. Diplomă de Bacalaureat Diplomă de Bacalaureat – copie xerox nelegalizată fișier PDF
7. Diplomă de Licență Diplomă de Licență – copie xerox nelegalizată fișier PDF
8. Suplimentul Diplomei Licență Suplimentul Diplomei Licență – copie xerox nelegalizată fișier PDF
9. Diplomă de Master Diplomă de Master – copie xerox nelegalizată

fișier PDF
Se acceptă pentru înscriere și adeverința de absolvire master.

10. Suplimentul Diplomei de Master Suplimentul diplomei de master – copie xerox nelegalizată

fișier PDF
Se acceptă pentru înscriere și adeverința de absolvire master.

11. Diplomă de Studii Aprofundate Diplomă de Studii Aprofundate (dacă este cazul) – copie xerox nelegalizată fișier PDF
12. Certificat de naștere Certificat de naștere – copie xerox nelegalizată

fișier PDF

13. Certificat de căsătorie Certificat de căsătorie (dacă este cazul) – copie xerox nelegalizată fișier PDF
(dacă este cazul)
14. Carte de identitate Carte de identitate – copie xerox nelegalizată fișier PDF

 

Notă:

 • Pentru obținerea certificatului de competență lingvistică de la Centrul INTERLINGUA al UPT, candidații vor transmite formularul de înscriere la adresa interlingua@upt.ro, până cel târziu 10 septembrie 2021, ora 12.00 în vederea programării testului on-line. În vederea eliberării certificatului, candidatul transmite și dovada achitării taxei de testare (detalii în formularul de înscriere).

 


TAXE

 • Taxe pentru admitere - Anexa 5 (taxă de înscriere - 150 lei, conform (HCA nr.44/14.04.2021),  taxă certificat competență lingvistică - 120 lei, respectiv - 60 lei pentru absolvenții UPT))
   
 • Taxe de studii pentru anul universitar 2021-2020 (HCA nr.43/14.04.2021)


Notă:
Plata taxei de înscriere și a taxei pentru testul de obținere a certificatului de competență lingvistică se poate achita on-line în contul UPT deschis la Uni Credit Bank. La detalii plată, vă rugam să menționați, după caz, "taxă înscriere doctorat'', respectiv "taxă testare lingvistică''. :

Cod FISCAL: 4269282
Cont IBAN: RO90 BACX 0000 0030 1782 5061. În platformă se încarcă extrasul de cont cu evidențierea taxelor achitate.

 


5. Colocvii de admitere

 • Candidatul va prezenta în fața comisiei un memoriu de activitate în format PowerPoint timp de 10 minute, memoriu care va conține următoarele elemente principale:
  • Direcțiile și intențiile de studiu avute în vedere pentru programul doctoral,
  • Concordanța dintre domeniul de doctorat și pregătirea anterioară,
  • Gradul de inițiere în activități de cercetare și/sau practice,
  • Lucrări științifice publicate sau comunicate cu tematică asociată domeniului de doctorat,
  • Premii la fazele naționale ale unor concursuri profesionale în domeniul de specialitate.
   La memoriul de activitate aflat în dosarul de înscriere se anexează documente justificative (lucrări științifice, diplome, premii)

    
 • Evaluarea candidaților se face conform criterilor din ( Anexa 7)

 • sesiunea octombrie - Programările susţinerii examenului de admitere la studii universitare de doctorat - interviu (link)

 •  sesiunea septembrie - Comisiile și programările susţinerii examenului de admitere la studii universitare de doctorat -  comisiile (link), interviu (link)
   

 • sesiunea iulie - Comisiile și programările susţinerii examenului de admitere la studii universitare de doctorat -  comisiile (link), interviu (link)

 

6. Rezultatele examenului de admitere la studii universitare de doctorat - INTERVIU


REZULTATELE FINALE la Colocviu de admitere la studii universitare de doctorat - Sesiunea octombrie 2021 ( link )
 

REZULTATELE PRELIMINARE la Colocviu de admitere la studii universitare de doctorat - Sesiunea octombrie 2021 ( link )
 

REZULTATELE FINALE la Colocviu de admitere la studii universitare de doctorat - Sesiunea septembrie 2021 ( link )
 

REZULTATELE PRELIMINARE la Colocviu de admitere la studii universitare de doctorat - Sesiunea septembrie 2021 ( link )
 

REZULTATELE FINALE la Colocviu de admitere la studii universitare de doctorat - Sesiunea iulie 2021 ( link )
 

REZULTATELE PRELIMINARE la Colocviu de admitere la studii universitare de doctorat - Sesiunea iulie 2021 ( link )

 

Legislație aplicabilă pentru admiterea la studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2020-2021

 • OME 3199/28.01.2021 - pentru modificarea și completarea Metodologiei cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, master și doctorat aprobata prin OMENCS 6102/15.12.2016 - cu modificările și completările ulterioare

 

Contact:
e-mail: scoaladoctorala@upt.ro


 

 
 
Ultima actualizare: 2023-06-08
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2024 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +