Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Admitere 2022- Doctorat

 
 

IOSUD-UPT anunță organizarea concursului de admitere la studiii universitare de doctorat, anul 2022, în conformitate cu:

Procedura instituţională privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la studii universitare de doctorat în UPT - sesiunea 2022 (HCA 114/24.05.2022)

1. Calendarul admiterii  (Anexa 6 - iulie, septembrie)

   

SESIUNEA SEPTEMBRIE: 

 
Înscriere  12 septembrie 2022 - 14 septembrie 2022, ora 15
Colocviu   16 septembrie 2022
Rezultate preliminarii 16 septembrie 2022
Contestații 19 septembrie 2022, între orele 9:00 - 12:00
Rezultate sesiune 19 septembrie 2022, ora 15
   

 SESIUNEA IULIE: 

 
 Înscriere   27 iunie 2022 - 01 iulie 2022
 Colocviu    06 -07 iulie 2022
 Rezultate preliminarii  08 iulie 2022
 Contestații  08 iulie 2022, între orele 9:00 - 12:00
 Rezultate sesiune  11 iulie 2022
   

2. Oferta de direcții/teme de cercetare pentru concursul de admitere - conform cu:
        HCSUD - procedură de analiză și aprobare a propunerilor privind tematica programelor de studii univ. de doctorat
        Anexa 2HCSUD - aprobare tematici(2022)

 

 

3. Locuri disponibile pentru admitere

Nr. Crt.

Domeniul de doctorat în IOSUD-UPT

Locuri cu bursă

Locuri fără bursă

Locuri cu taxă

1 Calculatoare şi tehnologia informaţiei   1 3
2 Ingineria materialelor     3
3 Ingineria sistemelor     3
4 Inginerie chimică   1 3
5 Inginerie civilă şi instalaţii     3
6 Inginerie electrică     3
7 Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale     3
8 Inginerie energetică   1 3
9 Inginerie industrială     3
10 Inginerie mecanică   1 3
11 Inginerie şi management   1 3
   TOTAL (conform adresei ME nr. 10363/16.05.2022)   5 33

 

 

Nr. Crt.

Domeniul de doctorat în IOSUD-UPT

Locuri cu bursă

Locuri fără bursă

Locuri cu taxă

1 Calculatoare şi tehnologia informaţiei 7 6 5
2 Ingineria materialelor 2 3 4
3 Ingineria sistemelor 2 2 3
4 Inginerie chimică 4 3 3
5 Inginerie civilă şi instalaţii 5 8 5
6 Inginerie electrică 2 1 2
7 Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale 4 3 2
8 Inginerie energetică 2 1 2
9 Inginerie industrială 1 2 4
10 Inginerie mecanică 7 7 6
11 Inginerie şi management 4 4 4
   TOTAL (conform adresei ME nr. 1063/15.05.2022) 40 40  

 

Suplimentar - 2 locuri pentru românii de pretutindeni, conform adresei  ME nr. 1002/18.05.2022


 

4. Înscrierea la admitere

 

 INSCRIERE ONLINE - Înscrierea candidaților în platforma informatică ENROLL/PHD  http://admitere.upt.ro/phd/


Documentele dosarului de înscriere (Anexa 4), încărcate în platforma ENROLL-PHD

Nr. Crt. Denumirea documentului Descrierea documentului  Observații/Tip document
1. Fișa de înscriere Fișa de înscriere, conform Anexei 3, tipărită după înregistrarea în platforma informatică ENROLL-PHD și semnată de candidat fișier PDF
2. Curriculum Vitae Curriculum Vitae în format EUROPASS, semnat de candidat fișier PDF

3.

 

 

 

 

 

 

 

Memoriul de activitate

 

 

 

 

 

 

 

Memoriul de activitate, semnat de candidat, care să conțină cel puțin următoarele elemente:

 • Direcțiile și intențiile de studiu avute în vedere pentru programul doctoral,
 • Concordanța dintre domeniul de doctorat și pregătirea anterioară,
 • Gradul de inițiere în activități de cercetare și/sau practice,
 • Lucrări științifice publicate sau comunicate cu tematică asociată domeniului de doctorat,
 • Premii la fazele naționale ale unor concursuri profesionale în domeniul de specialitate.

La memoriul de activitate se anexează documente justificative ( lucrări științifice, diplome, premii).

Memoriul de activitate se încarcă cu toate documentele atașate într-o

arhivă ZIP

 

4. Certificat de competență lingvistică

Certificat de competență lingvistică

fișier PDF

Certificatului de competență lingvistică obținut de la Centrul INTERLINGUA al UPT.

5. Dovada  taxei de înscriere

Chitanța de achitare a taxei de înscriere sau extras cont plată taxă de înscriere

fișier PDF
În cuantum conform
Anexei 5.
Taxa se poate achita on-line.

6. Diplomă de Bacalaureat Diplomă de Bacalaureat – copie xerox nelegalizată fișier PDF
7. Diplomă de Licență Diplomă de Licență – copie xerox nelegalizată fișier PDF
8. Suplimentul Diplomei Licență Suplimentul Diplomei Licență – copie xerox nelegalizată fișier PDF
9. Diplomă de Master Diplomă de Master – copie xerox nelegalizată

fișier PDF
Se acceptă pentru înscriere și adeverința de absolvire master.

10. Suplimentul Diplomei de Master Suplimentul diplomei de master – copie xerox nelegalizată

fișier PDF
Se acceptă pentru înscriere și adeverința de absolvire master.

11. Diplomă de Studii Aprofundate Diplomă de Studii Aprofundate (dacă este cazul) – copie xerox nelegalizată fișier PDF
12. Certificat de naștere Certificat de naștere – copie xerox nelegalizată

fișier PDF

13. Certificat de căsătorie Certificat de căsătorie (dacă este cazul) – copie xerox nelegalizată fișier PDF
(dacă este cazul)
14. Carte de identitate Carte de identitate – copie xerox nelegalizată fișier PDF

 

Notă:

 •  Instrucțiuni de completare a dosarului de admitere în platforma ENROLL PhD
  Înscrierea candidaților se poate realiza până în 14 septembrie 2022, ora 15.00

   

 • După încărcarea documentelor în platforma ENROLL, candidatul notifică Școala Doctorală UPT cu privire la finalizarea dosarului de înscriere, la e-mail scoaladoctorala@upt.ro.
   

 • Candidatul va primi o notificare de la scoaladoctorala@upt.ro cu numărul de înregistrare al dosarului, sau cu observații referitoare la documentele încărcate.
   

 • Pentru obținerea certificatului de competență lingvistică de la Centrul INTERLINGUA al UPT, candidații vor transmite formularul de înscriere la adresa interlingua@upt.ro, până cel târziu 05 septembrie 2022, ora 12.00 în vederea programării testului on-line. În vederea eliberării certificatului, candidatul transmite și dovada achitării taxei de testare (detalii în formularul de înscriere).

 

 


TAXE

 • Taxe pentru admitere - Anexa 5 (taxă de înscriere - 150 lei, conform (HCA nr.50/01.03.2022),  taxă certificat competență lingvistică - 200 lei, respectiv - 100 lei pentru absolvenții UPT, taxă echivalare certificat existent 100 lei pentru toți absolvenții))
   
 • Taxe de studii pentru anul universitar 2022-2023 (HCA nr.49/01.03.2022)


Notă:
Plata taxei de înscriere și a taxei pentru testul de obținere a certificatului de competență lingvistică se poate achita on-line în contul UPT deschis la Uni Credit Bank. La detalii plată, vă rugam să menționați, după caz, "taxă înscriere doctorat'', respectiv "taxă testare lingvistică''. :

Cod FISCAL: 4269282
Cont IBAN: RO90 BACX 0000 0030 1782 5061.

În platformă se încarcă extrasul de cont cu evidențierea taxelor achitate.

 


5. Colocvii de admitere

 • Candidatul va prezenta în fața comisiei un memoriu de activitate în format PowerPoint timp de 10 minute, memoriu care va conține următoarele elemente principale:
  • Direcțiile și intențiile de studiu avute în vedere pentru programul doctoral,
  • Concordanța dintre domeniul de doctorat și pregătirea anterioară,
  • Gradul de inițiere în activități de cercetare și/sau practice,
  • Lucrări științifice publicate sau comunicate cu tematică asociată domeniului de doctorat,
  • Premii la fazele naționale ale unor concursuri profesionale în domeniul de specialitate.
   La memoriul de activitate aflat în dosarul de înscriere se anexează documente justificative (lucrări științifice, diplome, premii)

    
 • Evaluarea candidaților se face conform criterilor din (Anexa 7)

 • sesiunea septembrie - Comisiile și programările susţinerii examenului de admitere la studii universitare de doctorat -  comisiile (link), interviu (link)
 • sesiunea iulie - Comisiile și programările susţinerii examenului de admitere la studii universitare de doctorat -  comisiile (link), interviu (link)

 

6. Rezultatele examenului de admitere la studii universitare de doctorat - INTERVIU

 • REZULTATELE FINALE la Colocviu de admitere la studii universitare de doctorat - Sesiunea septembrie 2022 ( link )
   

 • REZULTATELE PRELIMINARE la Colocviu de admitere la studii universitare de doctorat - Sesiunea septembrie 2022 ( link )
   

 • REZULTATELE FINALE la Colocviu de admitere la studii universitare de doctorat - Sesiunea iulie 2022 ( link )
   

 • REZULTATELE PRELIMINARE la Colocviu de admitere la studii universitare de doctorat - Sesiunea iulie 2022 ( link )
   

Legislație aplicabilă pentru admiterea la studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2020-2021


 

Contact:
e-mail: scoaladoctorala@upt.ro

 
 
Ultima actualizare: 2023-05-04
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2024 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +