Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arhiva - Admitere Doctorat 2018

 
 

IOSUD-UPT anunță organizarea concursului de admitere la studiii universitare de doctorat, anul 2018, în conformitate cu:

Procedura instituţională privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la studii universitare de doctorat în Universitatea Politehnica Timişoara sesiunea 2018, aprobată de BCA-UPT din 24.04.2018


1. Calendarul admiterii  (Anexa 6)

 SESIUNEA IULIE 2018: 

 Înscriere   02 iulie 2018 – 09 iulie 2018
 Colocviu    11 iulie 2018
 Rezultate preliminarii  12 iulie 2018
 Contestații și rezultate sesiune  13 iulie 2018
   

 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018: 

 Înscriere   03 septembrie 2018 - 07 septembrie 2018
 Colocviu    11 septembrie 2018
 Rezultate preliminarii  12 septembrie 2018
 Contestații și rezultate sesiune  13 septembrie 2018
   
  REZULTATE ADMITERE  14 septembrie 2018


 


 

2. Oferta de direcții/teme de cercetare pentru concursul de admitere - conform cu Anexa2 (2018, 2017, 2016)

 

3. Locuri disponibile pentru admitere


SESIUNEA - iulie, septembrie 2018 (Anexa 1)

 • Conform adresei MEN nr.8888/03.04.2018 - 86 de  granturi de studii universitare de doctorat, pentru cetăţeni români şi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, finanțate de la bugetul de stat, după cum urmează:
  • cu frecvență, cu bursă: 43
  • cu frecvență, fără bursă: 3
  • cu frecvență redusă, fără bursă: 40
    
 • Conform HCA-UPT din 27.03.2018
  • cu taxă: 42
    
Nr. Crt. Domeniul de doctorat în IOSUD-UPT Locuri cu bursă Locuri fără bursă Locuri cu taxă
1 Chimie 1 0 1
2. Inginerie chimică 3 2 3
3. Inginerie civilă şi instalaţii 5 5 5
4. Inginerie electrică 1 1 1
5. Inginerie energetică 1 1 1
6. Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale 2 2 2
7. Calculatoare şi tehnologia informaţiei 3 3 3
8. Ingineria sistemelor 3 2 3
9. Inginerie mecanică 9 9 8
10. Inginerie industrială 4 4 4
11. Ingineria materialelor 5 7 4
12. Inginerie şi management 5 5 5
13. Arhitectură 1 2 2
TOTAL 43 43 42

 

Suplimentar - 3  granturi de studii universitare de doctorat,din care 1 grant fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă și 2 granturi fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă pentru români de pretutindeni, conform adresei MEN nr. 9232/7.05.2018

 

4. Înscrierea la admitere

 • INSCRIERE ONLINE - Candidatul se înregistrează în platforma informatică  http://admitere.upt.ro/phd/ ;  platforma este disponibilă din 12 iunie 2018. După introducerea informațiilor prevăzute în Anexa 3, platforma informatică generează automat fișa de înscriere în format PDF. Fișa de înscriere se tipărește și se semnează de către candidat.
   
 • Dosar de înscriere pentru admiterea la studii universitare de doctorat în IOSUD-UPT se constituie în conformitate cu Anexa 4 cu CV tip EUROPASS
Dosarul se depune la rectoratul UPT - P-ța Victoriei nr.2 etaj I cam. 103 - secretariatul Școlii Doctorale, tel.0256-403180,

de luni până joi , între orele 11.00 - 16.00 și vineri între orele 10.00 - 13.00

La depunerea dosarului candidatul trebuie să prezinte documentele în original în vederea certificării conformității copiilor incluse în dosar.

 

 • Testul pentru obţinerea certificatului de competenţă lingvistică pentru o limbă de circulaţie internaţională (engleză, germană, franceză - de preferat engleză) se susţine la Departamentul de Comunicare şi Limbi Străine
  Centrul Interlingua, corp ASPC, str. Petru Râmneanţu Nr. 2, etaj 2, sala A204,
  în zilele de luni - vineri, ora 10:00, în perioadele de înscriere
   
 • Taxe pentru admitere - Anexa 5 (taxă de înscriere - 150 lei, conform HCA nr.11/06.03.2018; taxă certificat competență lingvistică - 120 lei, respectiv - 60 lei pentru absolvenții UPT)

Taxa de admitere se achită
la Caseria Rectoratului, P-ța Victoriei nr. 2,
de luni până joi , între orele 12.00 - 15.00 și vineri între orele 12.00 - 13.00

Taxa pentru certificatul de competență lingvistică se achită
la Departamentul de Comunicare și Limbi Străine, Corp ASPC, Str. Petru Râmneanțu nr.2, etaj 2, sala A204
de luni până vineri între orele 9.30 - 10.00


 


5. Colocvii de admitere

 • Candidatul va prezenta în fața comisiei un memoriu de activitate în format PowerPoint timp de 10 minute, memoriu care va conține următoarele elemente principale:
  • Direcțiile și intențiile de studiu avute în vedere pentru programul doctoral,
  • Concordanța dintre domeniul de doctorat și pregătirea anterioară,
  • Gradul de inițiere în activități de cercetare și/sau practice,
  • Lucrări științifice publicate sau comunicate cu tematică asociată domeniului de doctorat,
  • Premii la fazele naționale ale unor concursuri profesionale în domeniul de specialitate.
   La memoriul de activitate aflat în dosarul de înscriere se anexează documente justificative (lucrări științifice, diplome, premii)

    
 • Evaluarea candidaților se face conform criterilor din Anexa 7
  • Programarea susţinerii examenului de admitere la studii universitare de doctorat - interviu - 11 iulie 2018 ( link )
    
  • Programarea susţinerii examenului de admitere la studii universitare de doctorat - interviu - 11 septembrie 2018 ( link )

6. Rezultatele examenului de admitere la studii universitare de doctorat - INTERVIU

LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI la STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT în IOSUD UPT în anul universitar 2018-2019 ( link )
           Numărul granturilor de studii universitare de doctorat alocate de MEN pentru IOSUD UPT conform adreselor nr. 8888/03.04.2018 și
           nr. 9232/07.05.2018 a fost suplimentat conform adreselor nr. 188/F/DGIU/17.09.2018 și nr. 8888F/24.09.2018Rezultate finale - admitere la studii universitare de doctorat 2018 ( link )

Notă:

1. Candidații din lista de rezervă sunt eligibili pentru înmatriculare – student doctorand fără bursă. Solicitarea Universității
     Politehnica Timișoara către Ministerul Educației Naționale pentru suplimentarea locurilor la studii doctorale pentru
    admiterea 2018, este în curs de aprobare.
2. Candidații propuși pentru bursa UPT sunt admiși pe locurile alocate de Ministerul Educației Naționale fără bursă și vor
    primi burse din fonduri UPT, conform hotărârii Consiliului de Administrație.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 • REZULTATELE la Colocviu de admitere la studii universitare de doctorat - Sesiunea II, 11 septembrie 2018 ( link )
   
 • REZULTATELE PRELIMINARE la Colocviu de admitere la studii univ. de doctorat - Sesiunea II, 11 septembrie 2018 ( link )
   
 • REZULTATELE PRELIMINARE la Colocviu de admitere la studii universitare de doctorat - Sesiunea I, 11 iulie 2018 ( link )
   
 • REZULTATELE la Colocviu de admitere la studii universitare de doctorat - Sesiunea I, 11 iulie 2018 ( link )

 


Legislație aplicabilă pentru admiterea la studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2018-2019

 

  

 

 

 
 
Ultima actualizare: 2021-04-06
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2024 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +