Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Master - Legislaţie naţională

 
 

 

Legea Educației Naționale nr. 1/2011 (actualizata la 01.04.2021)

Legea 199/04.07.2023  - a Învățământului Superior

 • OUG 22/31.03.2021privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației
   
 • LEGEA nr. 184_185 și 187/20.08.2020 - pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
   
 • OUG 141/19.08.2020 - privind instituirea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
   
 • LEGEA nr. 80/12.06.2020 - pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011
   
 • OUG 79/21.05.2020 - pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011

2023

 • HG nr. 367/20.04.2023 - privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2022-2023 - Anexa 1,  Anexa 2 (extras)
   
 • HG 356/20.04.2023 - privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2023-2024 - Anexa 1 (extras)

   

2022

 • HG 979/03.08.2022 - privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2022-2023 - Anexa 1-extras
   
 • HG 434/30.03.2022 - privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2022-2023 - Anexa 1-extras
   
 • OME 3106/09.02.2022 pentru modificarea si completarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a examenelor de licenta/diploma si disertatie, aprobata prin OMENCS nr. 6125/2016 - cu modificările și completările ulterioare
   
 • OME 3102/08.02.2022 - pentru modificarea și completarea Metodologiei cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, master și doctorat aprobata prin OMENCS 6102/15.12.2016 - cu modificările și completările ulterioare

2021

 • HG 906/19.08.2021 - privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2021-2022 - Anexa 1-extras
   
 • OUG nr. 99/10.09.2021 - privind modificarea unor acte normative din domeniul învătământului, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
   
 • HG 385/31.03.2021 - privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2021-2022 - Anexa 1-extras
   
 • OME nr. 3200/28.01.2021 pentru modificarea si completarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a examenelor de licenta/diploma si disertatie, aprobata prin OMENCS nr. 6125/2016 - cu modificările și completările ulterioare
   
 • OME 3199/28.01.2021 - pentru modificarea și completarea Metodologiei cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, master și doctorat aprobata prin OMENCS 6102/15.12.2016 - cu modificările și completările ulterioare
   

2020


2019
 

 • OMEC 5664/2019 - privind modificarea și completarea metodologiei de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație aprobată prin OMENCS nr. 6125/2016
   
 • OMEN 5146/12.09.2019 - privind aprobarea aplicării generalizate a sistemului european de credite transferabile; Anexa-Ghidul - utilizatorului sistemului european de transfer și acumulare a creditelor ECTS/SECT
   
 • OMEN 4698/02.08.2019 - privind modificarea și completarea ordiniului ministrului educației și cercetării nr. 3617/2005 privind aplicarea generalizată a Sistemului European de Credite Transferabile
   
 • HG 318/23.05.2019 - privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2019-2020; HG 641/27.08.2019 pentru modificarea Anexelor 1 și 2 la HG 318
   
 • HG 326/23.05.2019 - privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii institutelor de învățământ superior pentru anul universitar 2019-2020 Anexa 1, Anexa 2 - extras, Anexa 6 - extras

 


2018
 

 • L 95/20.04.2018 - privind adoptarea unor măsuri în domeniul finanțării învățământului
   
 • HG 185/04.04.2018 - privind domeniile și programele de studii universitare de masterat acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2018-2019 (extras); HG nr. 691/5.09.2018 pentru modificarea și completarea HG 185/04.04.2018
   
 • HG 158/29.03.2018 - privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii institutelor de învățământ superior pentru anul universitar 2018-2019; HG 692/5.09.2018 pentru modificarea și completarea HG 158/2018
   
 • ORDIN nr. 3.131/30.01.2018 - privind includerea în planurile de învăţământ, pentru toate programele de studii universitare organizate în instituţiile de învăţământ superior din sistemul naţional de învăţământ, a cursurilor de etică şi integritate academică
   
 • OMEN 3062/16.01.2018 privind modificarea art.13 din anexa la OMENCS nr. 6102/15.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat

   

2017

 • OMEN 5076/28.09.2017 pentru completarea anexei la OMEN 3392/27.02.2017 - privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanții din învățămâtul superior de stat, învățământ cu frecvență
   
 • HG 615/30.08.2017 - privind modificarea și completarea  HG 140/16.03.2017 - privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii institutelor de învățământ superior pentru anul universitar 2017-2018; Anexa 1; Anexa 2 (extras); Anexa 7 (extras)
   
 •  HG 614/30.08.2017 - privind modificarea anexelor nr.1 și 2 la HG 117/16.03.2017 - privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2017-2018; Anexa 1 (extras)
   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • OMEN 3471/17.03.2017 - privind modificarea art.19 din OMENCS 6125; OMENCS_6125/20.12.2016 - privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație;
   
 • OMEN 3475/17.03.2017 - pentru aprobarea Metodologiei de înscriere și înregistrare a calificărilor din învățământul superior în RNCIS

   
 • OMEN 3392/27.02.2017 - privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanții din învățămâtul superior de stat, învățământ cu frecvență

2016
 


2015


2011-2014


2004-2009

 • OMEdCT nr. 4666/2009 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de ARACIS (OMEdCTAnexa 1 - extras,Anexa 2

 • OMEdCT nr. 3955/2008 privind aprobarea Cadrului general de organizare a stagiilor de practică în cadrul programelor de studii universitare(OMEdCT 3955/2008, Anexe

Legenda:
HG - Hotărâre a Guvernului României
L - Lege a Parlamentului României
OMEdC sau OMEdCT-Ordin al Ministrului Educaţiei
OUG - Ordonanţă de urgenţă a Guvernului României
OMEN - Ordin al Ministrului Educaţiei Naţionale
 
 
 
 
 
Ultima actualizare: 2023-07-06
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2024 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +