Universitatea Politehnica Timişoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Master - Legislaţie naţională

 
 

 


2017

 

 • OMEN 5076/28.09.2017 pentru completarea anexei la OMEN 3392/27.02.2017 - privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanții din învățămâtul superior de stat, învățământ cu frecvență
   
 • HG 615/30.08.2017 - privind modificarea și completarea  HG 140/16.03.2017 - privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii institutelor de învățământ superior pentru anul universitar 2017-2018; Anexa 1; Anexa 2 (extras); Anexa 7 (extras)
   
 •  HG 614/30.08.2017 - privind modificarea anexelor nr.1 și 2 la HG 117/16.03.2017 - privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2017-2018; Anexa 1 (extras)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • OMEN 3471/17.03.2017 - privind modificarea art.19 din OMENCS 6125; OMENCS_6125/20.12.2016 - privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație;
   
 • OMEN 3475/17.03.2017 - pentru aprobarea Metodologiei de înscriere și înregistrare a calificărilor din învățământul superior în RNCIS

   
 • OMEN 3392/27.02.2017 - privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanții din învățămâtul superior de stat, învățământ cu frecvență

2016


2015


2011-2014


2004-2009

 • OMEdCT nr. 4666/2009 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de ARACIS (OMEdCTAnexa 1 - extras,Anexa 2

 • OMEdCT nr. 3955/2008 privind aprobarea Cadrului general de organizare a stagiilor de practică în cadrul programelor de studii universitare(OMEdCT 3955/2008, Anexe

Legenda:
HG - Hotărâre a Guvernului României
L - Lege a Parlamentului României
OMEdC sau OMEdCT-Ordin al Ministrului Educaţiei
OUG - Ordonanţă de urgenţă a Guvernului României
OMEN - Ordin al Ministrului Educaţiei Naţionale
 
 
 
 
 
Ultima actualizare: 2018-02-15
 
 
ARUT Biblioteca Centrală UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Vlog UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2018 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +