Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Licenţă - Legislaţie naţională

 
 

 


2020

 • OUG 94/4.06.2020 - privind unele măsuri pentru finanțarea din fonduri europene a unor programe naționale
   
 • OMEC 4241/12.05.2020 - privind luarea unor măsuri pentru eficentizarea servicilor furnizate de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor
   
 • OMEC 4216/8.05.2020 - pentru completarea Metodologiei - cadru de organizare și înregistrare a programelor post universitare de către instituțiile de învățământ superior aprobată prin OMEN nr. 4750/2019
   
 • OMEC 4206/6.05.2020 - privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului superior din România
   
 • OMEC 4205/6.05.2020 - pentru modificarea și completarea Metodologiei cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, master și doctorat aprobata prin OMENCS 6102/15.12.2016 - cu modificările și completările ulterioare
   
 • OMEC 4156/27.04.2020 - privind Regulamentul cadru privind regimul actelor de studii și al documentelor universitare în sistemul de învățământ superior
   
 • HG 327/23.04.2020 - privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat și pentru învățământul superior de stat în anul școlar/universitar 2020-2021
 • HG 299/9.04.2020 - privind aprobarea Nomenclatorului și al specializărilor/programelor de studii universitare și al structurilor în sistemul de învățământ superior pentru anul universitar 2020-2021

 


2019

 • OMEC 5664/2019 - privind modificarea și completarea metodologiei de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație aprobată prin OMENCS nr. 6125/2016
   
 • OMEN 5146/12.09.2019 - privind aprobarea aplicării generalizate a sistemului european de credite transferabile; Anexa-Ghidul - utilizatorului sistemului european de transfer și acumulare a creditelor ECTS/SECT
   
 • OMEN 4698/02.08.2019 - privind modificarea și completarea ordiniului ministrului educației și cercetării nr. 3617/2005 privind aplicarea generalizată a Sistemului European de Credite Transferabile
   
 • HG 326/23.05.2019 - privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii institutelor de învățământ superior pentru anul universitar 2019-2020 Anexa 1, Anexa 2 - extras, Anexa 6 - extras
   

2018

 • L 95/20.04.2018 - privind adoptarea unor măsuri în domeniul finanțării învățământului
   
 • HG 158/29.03.2018 - privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii institutelor de învățământ superior pentru anul universitar 2018-2019; HG 692/5.09.2018 pentru modificarea și completarea HG 158/2018
   
 • ORDIN nr. 3.131/30.01.2018 - privind includerea în planurile de învăţământ, pentru toate programele de studii universitare organizate în instituţiile de învăţământ superior din sistemul naţional de învăţământ, a cursurilor de etică şi integritate academică
   
 • OMEN 3062/16.01.2018 privind modificarea art.13 din anexa la OMENCS nr. 6102/15.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat

 


2017

 • HG 577/9.08.2017 - privind aprobarea denumirilor calificărilor și titlurilor conferite absolvenților învățământului universitar de licență înmatriculați în anul I de studii în anii universitari 2014-2015, 2015-2016 și 2016-2017

 • OMEN 3471/17.03.2017 - privind modificarea art.19 din OMENCS 6125; OMENCS_6125/20.12.2016 - privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație;

 • OMEN nr. 3475/17.03.2017 - pentru aprobarea Metodologiei de înscriere și înregistrare a calificărilor din învățământul superior în RNCIS

 • OMEN nr.3392/27.02.2017 - privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanții din învățămâtul superior de stat, învățământ cu frecvență
   


2016


2015


2011-2012


2008-2009


2004-2007


Legenda:

 HG - Hotărâre a Guvernului României
 L - Lege a Parlamentului României
 OMEdC sau OMEdCT-Ordin al Ministrului Educaţiei
 OUG - Ordonanţă de urgenţă a Guvernului României
 OMEN - Ordin al Ministrului Educaţiei Naţionale

 
 
Ultima actualizare: 2020-07-08
 
 
ARUT Biblioteca Centrală UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT AnelisPlus2020 Comunicate UPT
 
© Copyright 2020 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +