Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numar de locuri - Anexa la HCA 49/28.05.2019

 
 

 

Repartizarea cifrei de școlarizare pentru studii universitare de licență - admitere 2019

 

Facultatea   Domeniul de licenţă Locuri
de la buget
Locuri
cu taxă
Facultatea de Automatică și Calculatoare   Calculatoare și tehnologia informaţiei 155 25
    Ingineria sistemelor 175 45
    Calculatoare și tehnologia informaţiei – limba engleză 75 15
    Informatică 65 35
    Informatică – ID 0 100
    TOTAL 470 220
Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului   Inginerie chimică 55 25
    Ingineria mediului 30 20
    Ingineria produselor alimentare 38 12
    TOTAL 123 57
Facultatea de Construcții   Inginerie geodezică 32 28
    Inginerie civilă 100 70
    Inginerie civilă - limba engleză 28 22
    Inginerie civilă - limba germană 27 23
    Ingineria instalațiilor 30 20
    TOTAL 217 163
Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale   Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale 240 60
    Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale – limba engleză 55 5
    Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale – ID 0 50
    TOTAL 295 115
Facultatea de Electrotehnică și Electroenergetică   Inginerie electrică 90 15
    Inginerie energetică 85 15
    TOTAL 175 30
Facultatea de Management în Producție și Transporturi   Inginerie și management 155 25
    Științe administrative 35 5
    TOTAL 190 30
Facultatea de Mecanică   Ingineria autovehiculelor 80 30
    Ingineria transporturilor 40 20
    Inginerie mecanică 80 30
    Inginerie industrială 50 20
    Inginerie industrială - IFR 0 60
    Ingineria materialelor 35 15
    Științe inginerești aplicate 35 10
    Mecatronică și robotică 90 20
    TOTAL 410 205
Facultatea de Inginerie din Hunedoara   Inginerie și management 37 23
    Inginerie electrică 36 24
    Ingineria materialelor 0 0
    Ingineria mediului 28 2
    Ingineria autovehiculelor 42 18
    Științe inginerești aplicate 37 23
    TOTAL 180 90
Facultatea de Științe ale Comunicării   Ştiinţe ale comunicării 60 15
    Ştiinţe ale comunicării-ID 0 75
    Limbi moderne aplicate 50 10
    TOTAL 110 100
Facultatea de Arhitectură și Urbanism   Arhitectură 80 10
    Mobilier și amenajări interioare 30 10
    TOTAL 110 20
Total UPT:     2280 1030

 

 
 
Ultima actualizare: 2020-02-20
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală  UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2024 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +