Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programe de studii de licență 2008-2009

 
 

Domeniile şi Specializările în care UPT organizează
Programe de studii de LICENŢĂ în anul universitar 2008-2009
 

 Denumirea Entităţii
 Domeniul de Licenţă

Anii de studii Denumirea specializării

Plan de înv.

Criterii
de eval.
         
Departamentul de Comunicare şi Limbi Străine                                                                   
  Ştiinţe Administrative (L – program de 3 ani)  I, II, III Administraţie Publică  Pl  E
  Ştiinţe ale Comunicării (L - program de 3 ani)  I, II, III Comunicare şi Relaţii Publice  Pl  E
  Limbi Moderne Aplicate (L - program de 3 ani)  I Traducere şi Interpretare  Pl  E
Facultatea de Arhitectură                                                                                                           
  Arhitectură (L - program de 6 ani)  I, II, III,   IV    Pl  E
 V, VI Arhitectură  Pl  E
Facultatea de Automatică şi Calculatoare                                                                              
  Ingineria Sistemelor (L – program de 4 ani)
 
 I, II    Pl  E
 III, IV Automatică şi Informatică Aplicată  Pl  E
  Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei (L–prog.de 4 ani)  I, II    Pl  E
 III, IV Calculatoare  Pl  E
  Calculatoare şi Tehnologia Inf. (L – prog. 4 ani în eng.)  I    Pl  E
  Informatică (L – program de 3 ani)  I, II, III Informatică  Pl  E
  Informatică (L – program de 3 ani - ID)  I, II, III Informatică  Pl  E
  Ştiinţa Sistemelor şi a Calculatoarelor (LD)  V Automatică şi Informatică Aplicată  PI  E
 V Calculatoare  PI  E
Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului                                                       

  Inginerie Chimică (L– program de 4 ani)

 

 

 

 

 I, II    Pl  E
 III Ştiinţa şi Ingineria Polimerilor  Pl  E
 III, IV Chimia Alim. şi Teh.  Biochimice  Pl  E
 III, IV Ing. Subst. Anorg. şi Prot. Mediului  Pl  E
 III, IV Chim. şi ing. subs. org., petroch. si   carboch.  Pl  E
 III, IV Şt. şi Ing. Materialelor Oxidice şi Nanomateriale  Pl  E
  Ingineria Mediului (L– program de 4 ani)
 
 
 I, II    Pl  E
 III, IV Ing. şi Protecţia Mediului în Industrie  Pl  E
 V Ing. Sist. Biotehnice şi Ecologice  Pl  E
  Inginerie Chimică (LD)
 
 
 
 V Chimie Alimentară  PI  E
 V Ing. şi Chimia Subs. Anorganice  PI  E
 V Ing. şi Chimia Subs. Organice  PI  E
 V Ştiinţa şi Ing. Materialelor Oxidice  PI  E
  Ingineria Mediului (LD)  V    PI  E
Facultatea de Construcţii                                                                                                            

  Inginerie Civilă (L – program de 4 ani)

 

 

I, II    Pl  
 III, IV Construcţii Civile, Ind. şi Agricole  Pl  E
 
  Căi Ferate Drumuri şi Poduri  Pl  E
  Inginerie Civilă (L – program de 4 ani în lb. engleză)  IV Inginerie Civilă  Pl  E
  Inginerie Civilă (L – prog. de 4 ani în lb. engleză - „Politehnica  Internaţional”  I, II Inginerie Civilă  Pl  E
 III Inginerie Civilă  Pl  E
  Inginerie Civilă (L– program de 4 ani în lb. Germană)  I, II III, IV Inginerie Civilă  Pl  E
  Ingineria Instalaţiilor (L– program de 4 ani)  III, IV Instalaţii pentru Construcţii  Pl  E
  Ingineria Geodezica (L – program de 4 ani)
 
 I, II    Pl  E
 III, IV Măsurători Terestre şi Cadastru  Pl  E
  Inginerie Civilă (LD)
 
 V Construcţii Civile, Ind. şi Agricole  PI  E
 V Căi Ferate Drumuri şi Poduri  PI  E
  Inginerie Civilă (LD în limba engleză)  V Inginerie Civilă  PI  E
  Inginerie Civilă (LD în limba germană)  V Inginerie Civilă  PI  E
  Geodezie (LD)  V      E
  Instalaţii (LD)  V      E
Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii                                                                         
  Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii (L – program de 4 ani)
 
 
 
 I, II    Pl  E (1, 2)
 III Electronică Aplicată  Pl  E
 IV Electronică Aplicată  Pl  E (1, 2,3)
 III, IV Tehnologii şi Sis. de Telecomunicaţii  Pl  E (1, 2,3)
  Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii (L– prog. de 4 ani în engleză - Program „Politehnica Internaţional” )
 
 I, II    Pl  E
 III Electronica si Telecomunicatii  Pl  E
  Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii (L– prog. 4 ani înv. la distanţă - ID)
 
 I, II    Pl  E
 III, IV Tehnologii şi Sist. de Telecomunicaţii  Pl  E
  Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii (LD)
 
 V Electronică Aplicată  PI  E
 V Comunicaţii  PI  E
Facultatea de Electotehnică şi Electroenergetică                                                                
  Inginerie Electrică (L– program de 4 ani)
 
 I, II    Pl  E
 III, IV Electrotehnică  Pl  E
  Inginerie Energetică (L – program de 4 ani)
 
 I, II    Pl  E
 III, IV Ing. Sistemelor Electroenergetice  Pl  E
  Inginerie Electrică (LD)  V    PI  E
  Inginerie Energetică (LD)  V    PI  E
Facultatea de Hidrotehnică                                                                                                        
  Inginerie Civilă (L – program de 4 ani)
 
 
 
 I, II    Pl  E
 III, IV Amenajări si C-tii Hidrotehnice  Pl  E
 III, IV Imbunătăţiri Funciare şi Dez. Rurală  Pl  E
 III, IV Ing. Sanitară şi Protecţia Mediului  Pl  
  Inginerie Civilă  (LD)
 
 
 V Construcţii Hidrotehnice  PI  E
 V Ing. Sanitară şi Protecţia Mediului  PI  E
 V Imbunătăţiri Funciare şi Dezv. Rurală  PI  E
  Ingineria Mediului (LD)  V Ing. Sist. Biotehnice şi Ecologice  PI  E
Facultatea de Inginerie din Hunedoara                                                                                    
  Inginerie Electrică (L– program de 4 ani)
 
 I, II    Pl  E
 III, IV Electromecanică  Pl  E
  Ingineria Materialelor (L– program de 4 ani)


 
 I, II    Pl  E
 III Ing. Elaborarii Materialelor Metalice  Pl  E
 IV Ingineria Procesarii Materialelor  Pl  E
  Inginerie Mecanică (L– program de 4 ani)  IV Autovehicule Rutiere  Pl  E
  Ingineria Autovehiculelor (L – program de 4 ani)
 
 I, II    Pl  E
 III Autovehicule Rutiere  Pl  E
  Inginerie şi Management (L– program de 4 ani)


 
 I, II    Pl  E
 III, IV Ing. Ec. în domeniul Mecanic  Pl  E
 III, IV Ing. Ec. în Ind. Chimica si de Materiale  Pl  E
  Ştiinţe Inginereşti Aplicate (L – program de 4 ani)
 
 I, II    Pl  E
 III, IV Informatică Industrială  Pl  E
  Inginerie Economică (LD)

 
 V Ing. Ec. în domeniul Mecanic  PI  E
 V Ing. Ec. în Ind. Chimică şi de Materiale  PI  E
  Inginerie Electrică (LD)  V Electromecanică  PI  E
  Ingineria Materialelor (LD)  V Ingineria Proceselor Metalurgice  PI  E
  Inginerie Transporturilor (LD)  V Autovehicule Rutiere  PI  E
  Ştiinţe Inginereşti Aplicate (LD)  V Informatică Industrială  PI  E
Facultatea de Management în Producţie şi Transporturi                                                  
  Ingineria Autovehiculelor (L – program de 4 ani)
 
 I, II    Pl  E
 III Autovehicule Rutiere  Pl  E

  Inginerie Industrială (L – program de 4 ani)

 

 

 I, II, III    Pl  E
 IV Maşini Unelte şi Sist. de Producţie  Pl  E
 IV Tehnologia Construcţiilor de Maşini  Pl  E
 IV Ingineria Sudării  Pl  E
  Ingineria Materialelor (L – program de 4 ani)
 
 I, II, III    Pl  E
 IV Ştiinţa Materialelor  Pl  E

  Inginerie Mecanică (L – program de 4 ani)


 

 

 

 

 

 I, II    Pl  E
 IV Autovehicule Rutiere  Pl  E
 III, IV Sisteme şi Echipamente Termice  Pl  E
 III, IV Maşini şi Instalaţii pt. Agricultură şi Ind. Alimentara  Pl  E
 III, IV Inginerie Mecanică  Pl  E
 III, IV Maşini şi Sist. Hidraulice şi Pneumatice  Pl  E
 III, IV Utilaje pentru Textile şi Pielărie  Pl  E
 III, IV Vehicule pentru Transportul Feroviar  Pl  E
  Inginerie Mecanică (L – program de 4 ani în lb. eng.)  I    Pl  E
  Ingineria Transporturilor (L – program de 4 ani)
 
 I, II    Pl  E
 III, IV Ingineria Transporturilor si Trafic  Pl  E

  Mecatronică şi Robotică (L – program de 4 ani)

 

 I, II    Pl  E
 III, IV Robotică  Pl  E
 III, IV Robotică - Limba germană  Pl  E
 III, IV Mecatronică  Pl  E
  Ştiinţe Inginereşti Aplicate (L – program de 4 ani)
 
 I, II    Pl  E
 III, IV Inginerie Medicală  Pl  E

  Inginerie Industrială (LD)
 

 V Design Industrial  PI  E
  Tehnologia Construcţiilor de Maşini  PI  E
  Utilajul şi Tehnologia Sudării  PI  E
  Ingineria Materialelor (LD)  V    PI  E
  Inginerie Mecanică (LD)


 

 V

Utilaje şi Instalaţii de Proces  PI  E
 V Maşini si Sisteme Hidraulice si Pneumatice  PI  E
 V Utilaje Tehnologice pt. Ind. Alimentară  PI  E
  Ingineria Transporturilor (LD)

 
 V Autovehicule Rutiere  PI  E
  Material Rulant de cale ferată  PI  E
  Ingineria Transporturilor  PI  E
  Mecatronică şi Robotică (LD)
 
 V Mecatronică - Limba Română  PI  E
 V Roboţi Industriali – Limba Română  PI  E
  Ştiinţe Inginereşti Aplicate (LD)   V Inginerie Medicală  PI  E
 
 
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală  UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2023 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +