Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programe licenţă 2010-2011

 
 

Domeniile şi Specializările în care UPT organizează
Programe de studii de LICENŢĂ în anul universitar 2010-2011

Denumirea Entităţii
Domeniul de Licenţă

Anii de studii

Denumirea specializării
Competenţe (CT)

Plan de înv.

Criterii
de eval.

Orar consultaţii
Sem. II

Cod
Dom_
licenţă_
specializ
   
Facultatea de Arhitectură     
 1. Arhitectura (prog. de 6 ani) I, II, III,  IV     PI E C  090.010
V, VI  Arhitectura CT PI E C  090.010.010
  2. Arhitectura (prog. de 3 ani) I  Mobilier si amenajari interioare CT PI E C  090.010.060    
Facultatea de Automatică şi Calculatoare      

 1. Ingineria Sistemelor (prog. de 4 ani)

I, II     PI E C  120.220
III, IV  Automatica si informatica aplicata CT PI E C  120.220.010
 2. Calculatoare si Tehnologia Informatiei (prog. de 4 ani) I, II     PI E C  120.010
III, IV  Calculatoare CT PI E C  120.010.010
 3a. Informatica (prog. de 3 ani) I, II, III  Informatica CT PI E C  010.040.010
 3b. Informatica (prog. de 3 ani, ID) I, II, III  Informatica CT PI E C  010.040.010
Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului      

 1. Inginerie Chimica

 

 

 

I, II     PI E C  120.050
IV Chimie alim. si tehn. biochimice CT PI E C  120.050.120
III, IV  Ing. subst. anorg. si prot. mediului CT PI E C  120.050.010
   Chimia si ing. subs. org.,  petroch. si   carboch. CT PI E C  120.050.020

 2. Ingineria Mediului
(prog. de 4 ani)

 

I, II     PI E C  120.190
III, IV  Ing. si prot. mediului in industrie CT PI E C  120.190.040
   Ing. sist. biotehnice si ecologice CT PI E C  120.190.020
Facultatea de Construcţii

 1a. Inginerie Civila
(prog. de 4 ani)

 

I, II     PI E C  120.060
III, IV  Constructii civile, industriale si
 agricole
CT PI E C  120.060.010
   Cai ferate drumuri si poduri CT PI E C  120.060.020
 1b. Inginerie Civila
(prog. de 4 ani in lb. eng.) - "Politehnica International"
 
I, II     PI E C  120.060
III, IV  Inginerie civila CT PI E C  120.060.080 - E
 1c. Inginerie Civila
(prog. de 4 ani in lb.germana)
I, II, III, IV  Inginerie civila CT PI E C  120.060.080 - G
 2. Ingineria Instalatiilor
(prog. de 4 ani)
I, II     PI E C  120.070
III, IV  Instalatii pentru constructii CT PI E C  120.070.010
 3. Inginerie geodezica
(prog. de 4 ani)
I, II     PI E C  120.030
III, IV  Masuratori terestre si cadastru CT PI E C  120.030.010
Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii      

 1a. Inginerie Electronica si Telecomunicatii
(prog. de 4 ani)

 

 

I, II     PI E (seria A,seria B) C  120.100
III, IV Electronica aplicata CT PI III: E
IV: (opt.1, 2, 3 )
C  120.100.010
  Tehnologii si sisteme de telecomunicatii CT PI III: E
IV: (opt. 1, 2, 3)
C  120.100.020
 1b. Inginerie Electronica si Telecomunicatii
(prog. de 4 ani in lb. engl.)
-"Politehnica International"
I, II     PI E C  120.100
III, IV Tehnologii si sisteme de telecomunicatii CT PI E C  
 1c. Inginerie Electronica si Telecomunicatii
(prog. de 4 ani, ID)
I, II     PI E C  120.100
III, IV Tehnologii si sisteme de telecomunicatii CT PI E C  120.100.020
Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică    
 1. Inginerie Electrica (prog. de 4 ani) I, II     PI E C  120.090
III, IV  Electrotehnica CT PI E C  120.090.030
 2. Inginerie Energetica I, II     PI E C  120.110
III, IV  Ingineria sistemelor electroenergetice CT PI E C  120.110.010
Facultatea de Hidrotehnică     
 1. Inginerie Civila (prog. de 4 ani) I, II     PI E C  120.060
III, IV  Amenajari de constructii hidrotehnice CT PI E C  120.060.040
   Imbun. funciare si dezv. rurala CT PI E C  120.060.070
   Inginerie sanitara si protectia mediului CT PI E C  120.060.060
Facultatea de Inginerie din Hunedoara
 1. Inginerie Electrica (prog. de 4 ani) I, II     PI E C  120.090
III, IV  Electromecanica CT PI E C  120.090.050
 2. Ingineria Materialelor I, II     PI E C  120.170
IV  Ingineria procesarii materialelor CT PI E C  120.170.030
III  Ing. elab. materialelor metalice CT PI E C  120.170.020
 3. Ingineria Autovehiculelor I, II     PI E C  120.160
III, IV  Autovehicule rutiere CT PI E C  120.160.030
 4. Inginerie si Management 
(prog. de 4 ani)
I, II     PI E C  120.230
III, IV Ing. economica in dom.mecanic CT PI E C  120.230.020
  Ing. econ. in ind. chimica si de mat. CT PI E C  120.230.070
 5. Stiinte Ingineresti Aplicate
(prog. de 4 ani)
I, II     PI E C  120.270
III, IV Informatica Industriala CT PI E C  120.270.050
Facultatea de Management în Producţie şi Transporturi
 1. Inginerie si Management
(prog. de 4 ani)
I, II     PI E C  120.230
III, IV Inginerie economica industriala CT PI E C  120.230.010
 2. Stiinte Administrative (prog. de 3 ani) I, II, III Administratie publica CT PI E C  060.050.010
Facultatea de Mecanică
 1. Ingineria Autovehiculelor
(prog. de 4 ani)
I, II     PI E C  120.160
III, IV Autovehicule rutiere CT PI E C  120.160.030
 2. Inginerie Industriala
(prog. de 4 ani)
I, II, III     PI E C  120.130
IV Tehnologia constructiilor de masini CT PI E C  120.130.010
 3. Ingineria Materialelor
(prog. de 4 ani)
I, II, III     PI E C  120.170
IV Stiinta materialelor CT PI E C  120.170.010

 4. Inginerie Mecanica
(prog. de 4 ani)

I, II     PI E C  120.080
III, IV Inginerie mecanica CT PI E C  120.080.050
IV Masini si instalatii pentru agricultara si industrie alimentara CT PI E C  120.180.060
III, IV Masini si sisteme hidraulice si pneumatice CT PI E C  120.180.020
  Sisteme si echipamente termice CT PI E C  120.180.010
 5. Ingineria Transporturilor
(prog. de 4 ani)
I, II     PI E C  120.240
III, IV Ingineria transporturilor si a traficului CT PI E C  120.240.010
 6. Mecatronica si Robotica
(prog. de 4 ani)
I, II     PI E C  120.250
III, IV Mecatronica CT PI E C  120.250.010
  Robotica CT PI E C  120.250.020
III Robotica - Limba germana CT PI E C  120.250.020 -G
 7. Stiinte Ingineresti Aplicate
(prog. de 4 ani)
I, II     PI E C  120.270
III, IV Inginerie medicala CT PI E C  120.270.010
Departamentul de Comunicare şi Limbi Străine
 1. Stiinte ale Comunicarii
(prog. de 3 ani)
 I, II, III Comunicare si relatii publice CT PI E C  060.050.020
 2. Limbi Moderne Aplicate
(prog. de 3 ani)
 I, II, III Traducere si interpretare CT PI E C  030.030.010
 
 
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală  UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2023 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +