Universitatea Politehnica Timișoara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reglementări

 
 
Art. 1. Prezentele reglementari stabilesc detaliile aplicarii în UPT a prevederilor Legii nr. 441 / 18.07.2001.

Art. 2. Studentii admisi în regim cu taxa îsi pastreaza acest statut pe întreaga durata de scolarizare. Ei pot, însa, accede, pe parcursul studiilor, la finantarea scolarizarii de la bugetul statului, daca, la nivel de profil, în promotia din care fac parte în mod curent, se creeaza un disponibil de locuri în raport cu cifra de scolarizare fara taxa oferita la admitere respectivei promotii.

Art. 3. Înaintea fiecarui început de an universitar, imediat dupa încheierea situatiei la învatatura pentru anul universitar în curs, se determina efectivele de studenti cu statut de "admis fara taxa" pentru fiecare dintre viitorii ani de studiu, la nivel de profil. Respectivele efective vor cuprinde:
 -  studentii cu statut de "admis fara taxa" -inclusiv cei ajunsi sa studieze temporar cu taxa-, care au încheiat anul de studiu pe care l-au urmat în respectivul an universitar cu statutul de "promovat"
 -  studentii cu statut de "admis fara taxa", care îsi reiau studiile întrerupte pe parcursul respectivului an universitar sau mai devreme, din postura de studenti fara taxa - aceeasi pe care o aveau în momentul în care li s-a acordat întreruperea
 -  studentii cu statut de "admis cu taxa initiala n semestre", care au urmat în respectivul an universitar anul de studiu ce cuprinde semestrul n, încheindu-l cu statutul de "promovat"
 -  studentii cu statut de "admis fara taxa", care au sustinut concursul de admitere în anul 2001 din postura de studenti cu taxa si carora li se recunosc studiile efectuate în aceasta postura
Nota:
În toate cele patru categorii, daca va fi cazul, vor fi inclusi, respectiv, si eventualii studenti aflati în situatia de beneficiari ai unui transfer din afara UPT sau de la un profil al UPT la altul.

Art. 4. În cazul în care, la nivel de profil, numarul de locuri fara taxa pentru o anumita promotie, în anul admiterii ei, este excedentar totalului subsumat de categoriile de studenti precizate de art. 3, ce fac parte curent din respectiva promotie, atunci excedentul se pune la dispozitia studentilor cu statut de "admis cu taxa" -evident: cei din categoria a patra de la art. 3, aici vor fi exclusi, fiind deja rezolvati-, care nu si-au epuizat drepturile de finantare -adica: nu au beneficiat deja de finantarea scolarizarii un numar de semestre care ar fi trebuit sa-i duca într-un an de studiu mai mare sau egal cu anul de studiu pentru care se pune, în context, problema finantarii-.

Art. 5. Repartitia locurilor fara taxa disponibile pentru studentii cu statut de "admis cu taxa", în conformitate cu art. 4, se face în functie de rezultatele lor la învatatura în anii de studiu parcursi, reflectate prin media mediilor cu care ei au promovat respectivii ani. În calculul mediei unui an de studiu, ca nota pentru disciplinele nepromovate se va considera 4, daca aceasta este nota consemnata în catalog, respectiv 3, altfel.

Art. 6. O data obtinut de catre un student cu statutul de "admis cu taxa" accesul la finantarea scolarizarii de la bugetul statului, finantarea se pastreaza pâna la finele anului universitar în cauza - evident: mai putin în cazurile de forta majora: întreruperea studiilor, exmatricularea, etc.-. O data cu încheierea anului universitar respectiv, finantarea înceteaza, putând fi redobândita doar prin reaplicarea întregii proceduri, pentru fiecare nou an universitar. Evident, la reaplicarea procedurii este de asteptat ca atât numarul de locuri, cât si ierarhia studentilor aflati în competitie pentru ocuparea lor sa fie altele decât în anul anterior, cu consecintele de rigoare.

Art. 7. Indiferent daca acced sau nu la finantarea scolarizarii de la bugetul statului, studentii cu statut de "admis cu taxa" vor avea dreptul de a obtine burse, de toate tipurile, în conditii egale cu studentii cu statut de "admis fara taxa" (desigur, asta daca nu cumva au beneficiat deja de bursa de la bugetul statului un numar de semestre mai mare sau egal cu durata studiilor urmate curent).

Art. 8. Prezentele reglementari intra în vigoare începând cu anul universitar 2001 / 2002, pentru care deja vor produce efecte.


PRORECTOR,                                                                                                                                                                                              SECRETAR SEF,
Prof.dr.ing. Nicolae ROBU                                                                                                                                                                          Alexandru GASPAR
 
 
 
 
ARUT Eudres Biblioteca Centrală  UPT Editura Politehnica Fundația Politehnica Timișoara AS Politehnica DCI Tele Universitatea Avizier UPT UPosT CCOC Sindicatul UPT Comunicate UPT
 
© Copyright 2023 Universitatea Politehnica Timisoara. Toate drepturile rezervate
UPT pe Facebook UPT pe Twitter UPT pe Google +