UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA
DEPARTAMENTUL RELATII INTERNATIONALE
 
 
 
 

CENTRUL DE RESURSE PENTRU INFORMARE SI DOCUMENTARE

 
 
   Legislatie, metodologii pentru recunoasterea si echivalarea diplomelor si studiilor in strainatate
 
 
   Instructiuni si documente necesare mobilitatilor definitive
 
 
 
 
 
Piata Victoriei, Nr.2, 300006,
Timisoara, Romania
Tel. +40 256 403034, Fax. +40 256 403033
© Copyright 2023