UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA
DEPARTAMENTUL RELATII INTERNATIONALE
 
 
 
 

ORDINE DE DEPLASARE

 

NOU! Template cerere deplasare în străinătate - format utilizat din 05.07.2022

NOU! Procedură de lucru privind modul de efectuare a deplasărilor în țară și străinătate și decontarea cheltuielilor de deplasare aferente acestora - actualizată 27.06.2022

Solicitare ofertă de preţ pentru achiziţie bilete de avion - formular obligatoriu pentru deplasările efectuate din venituri proprii rectorat şi regii (actualizat mai 2019)

Procedura de lucru pentru achizitia de bilete de avion

 

IMPORTANT!

  1. Cererea de emitere a ordinului de deplasare - se completează exclusiv electronic. Cererea listată, semnată de solicitant şi de decan (dacă solicitantul este student), de conducătorul de doctorat (dacă solicitantul este doctorand) sau de directorul de departament (dacă solicitantul este cadru didactic) însoţită de documente justificative (invitaţie, aprobare ISI - dacă este cazul) şi de solicitarea ofertei de preţ pentru achiziţia biletului de avion (în cazul deplasărilor cu avionul efectuate din venituri proprii rectorat) se depune la Registratură cu minim o săptămână înainte de data plecării în delegaţie.
  2. Dacă deplasarea se face dintr-un contract/grant de cercetare, un program internaţional sau o sponsorizare, atunci în dreptul sumei solicitate trebuie să existe semnătura managerului de grant/contract.
  3. Dacă deplasarea se face parţial sau total din fonduri personale atunci solicitantul va semna în dreptul sumei estimate ca fiind din fonduri personale că este de acord să acopere aceste cheltuieli.
  4. Ordinul de deplasare în străinătate se emite de DRI în 3-4 zile lucrătoare şi se transmite prin Registratură la facultate. 
  5. Pentru deplasările efectuate din venituri proprii rectorat/ facultate/ departament (cu excepţia celor finanţate prin programul ISI) se vor depune la Departamentul Relaţii Internaţionale actele financiare pentru decont (bun de plată şi viză de compartiment se va pune la DRI) împreună cu un raport privind mobilitatea efectuată.
  6. TOATE FACTURILE PREZENTATE LA DECONT TREBUIE SĂ FIE EMISE PE NUMELE UNIVERSITĂŢII POLITEHNICA TIMIŞOARA, CU ADRESA PIAŢA VICTORIEI NR. 2 TIMIŞOARA ŞI SĂ MENŢIONEZE CIF 4269282 / VAT RO23690201.
  7. Pe cererile de ordin de deplasare se va completa CNP-ul solicitantului.

 

ARHIVĂ

Înștiințare privind mobilitățile derulate în contextul pandemiei COVID-19 - document solicitat în perioada 02.02.2021 - 22.03.2022.

 

ALTE INFORMATII

 
 
 
 
 
Piata Victoriei, Nr.2, 300006,
Timisoara, Romania
Tel. +40 256 403034, Fax. +40 256 403033
© Copyright 2024