UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA
DEPARTAMENTUL RELATII INTERNATIONALE
 
 
 
 

ATRIBUTII SI DATE DE CONTACT

Director Departament Relaţii Internaţionale, Coordonator instituţional Erasmus+
Prof. univ. Dr. ing. Lia DOLGA
Adresă: Piaţa Victoriei nr. 2 birou 106 RO-300006 Timişoara
Tel: +40-256-403033
Fax: +40-256-403134
E-mail: lia.dolga@upt.ro


Birou Erasmus+
Ş.l. Dr. ing. Hannelore FILIPESCU - Şef birou
Adresă: Piaţa Victoriei nr. 2 birou 106 RO-300006 Timişoara
Tel: +40-256-403174
Fax: +40-256-403134
E-mail: hannelore.filipescu@upt.ro
Atribuţii: organizarea şi coordonarea activităţilor curente de mobilităţi Erasmus+ outgoing şi incoming pentru studenţi şi staff academic şi administrativ; coordonarea şi organizarea promovării programului şi a campaniilor de informare în UPT; consilierea beneficiarilor,  sprijinirea în pregătirea documentaţiei necesare şi desfăşurarea mobilităţilor; urmărirea redactării corecte şi a bunei circulații a documentelor legale specifice mobilităților Erasmus+ outgoing; sinteza informaţiilor financiare Erasmus+ mobilităţi; gestiunea mobilităţilor Erasmus+ outgoing pentru staff academic si administrativ; administrarea datelor pentru staff outgoing in Mobility Tool.

Miriana MILOSAVLEVICI
Adresă: Piaţa Victoriei nr. 2 birou 107 RO-300006 Timişoara
Tel: +40-256-403034
Fax: +40-256-403134
E-mail: miriana.milosavlevici@upt.ro
Atribuţii: Proiectul KA103 (gestiunea mobilităţilor Erasmus+ outgoing pentru studenţi şi absolvenţi: informare, selecţie, pregătire, derulare, legătura cu studenţii plecaţi şi cu universităţile gazdă, monitorizare desfăşurare mobilităţi, încheiere şi recunoaştere, circulaţia internă corectă a documentelor specifice în format electronic, respectiv tipărit; participarea la promovarea programului, la campaniile de informare, la realizarea materialelor de diseminare a rezultatelor); înscrierea datelor în baza de date Mobility Tool pentru studenţii Erasmus outgoing; protecţia muncii şi PSI.

Irena CIOBANU
Adresă: Piaţa Victoriei nr. 2 birou 107 RO-300006 Timişoara
Tel/Fax: +40-256-403134
E-mail: irena.ciobanu@upt.ro
Atribuţii: gestiunea mobilităţilor Erasmus KA103 şi non-Erasmus incoming pentru studenţi şi staff (informare, selecţie, pregătire, derulare, legătura cu beneficiarii plecaţi/sosiţi şi cu universităţile gazdă/ de origine, monitorizare documente şi mobilitate, circulaţia internă corectă a documentelor specifice în format electronic, respectiv tipărit, încheiere şi recunoaştere); promovarea programului Erasmus+, realizarea campaniilor de informare, realizarea materialelor de diseminare a rezultatelor.

ing. Simona TODINCA
Adresă: Piaţa Victoriei nr. 2 birou 107 RO-300006 Timişoara
Tel: +40-256-403034
Fax: +40-256-403134
E-mail: simona.todinca@upt.ro
Atribuţii: gestiunea programului de mobilități Erasmus+ KA107 (proiect 2019-2021) cu ţări partenere in şi out pentru studenţi şi staff (informare, selecţie, pregătire, derulare, legătura cu beneficiarii plecaţi/sosiţi şi cu universităţile gazdă/ de origine, monitorizare documente şi mobilitate, circulaţia internă corectă a documentelor specifice în format electronic, respectiv tipărit, încheiere şi recunoaştere); promovarea programului Erasmus+, realizarea campaniilor de informare, realizarea materialelor de diseminare a rezultatelor; înscrierea datelor specifice in Mobility Tool.


Birou Cooperare Internaţională
Adriana IACOB
Adresă: Piaţa Victoriei nr. 2 birou 107 RO-300006 Timişoara
Tel: +40-256-403135
Fax: +40-256-403134
E-mail: adriana.iacob@upt.ro
Atribuţii: realizarea acordurilor de cooperare de toate tipurile cu universităţi şi instituţii străine; gestiunea parteneriatelor şi reţelelor academice internaţionale, a programelor şi proiectelor educaţionale altele decât Erasmus+; cooperarea cu AUF (inclusiv burse E. IONESCU); burse non Erasmus (DAAD, CEEPUS, Vulcanus, GE Foundation, etc.); gestiunea activităţilor de visiting teacher pe durată mai lungă (excluzând Erasmus+); gestiunea programului SEE; administrare site şi newsletter DRI; administrarea paginii UPT de pe site-ul Study in Romania al Guvernului României (iulie 2015- iunie 2019) şi Keystone Academics (iunie 2016 - octombrie 2018).


Oficiul Mobilităţi Internaţionale
Andreea ROTARU
Adresă: Piaţa Victoriei nr. 2 birou 107 RO-300006 Timişoara
Tel: +40-256-403135
Fax: +40-256-403134
E-mail: andreea.rotaru@upt.ro
Atribuţii: gestiunea documentelor pentru efectuarea deplasărilor în străinătate altele decât Erasmus+; menţinerea bazei de date privind mobilităţile şi deplasările internaţionale (excluzând Erasmus+); gestiunea programului ISI; gestiunea afilierilor internaţionale (EUA, AUE, AUDEM, AUPELF, BENA, EADTU, EATA, EDEN, EUBREN, IADI, etc); registratura şi arhiva internă a DRI; distribuţia documentelor în interiorul DRI; achiziţiile produselor şi materialelor (planificare şi obţinere).


Oficiul Studenţi Internaţionali
Loredana Maria MUSTĂŢEA - concediu de creștere a copilului
Adresă: Piaţa Victoriei nr. 2 birou 107 RO-300006 Timişoara
Atribuţii: gestiunea recrutării şi depunerii aplicaţiilor, obţinerea aprobărilor, organizarea sosirii şi a şederii în UPT pentru studenţii străini la studii complete (informare, dosare-documente, înmatriculare, vize, cazare, conturi şi carduri specifice UPT, asigurări de sănătate, legătura cu Ministerul Educaţiei-departamentul de resort, monitorizarea studenţilor), inclusiv a românilor de pretutindeni; actualizarea bazei de date cu studenţii străini la studii complete; legătura cu facultăţile pentru studenţii străini la studii complete, cu Serviciul Imigrări şi vize de şedere; gestiunea paginilor UPT de pe studyportal.eu.

Diana BALŞ-DIACONESCU
Adresă: Piaţa Victoriei nr. 2 birou 107 RO-300006 Timişoara
Tel: +40-256-403034
Fax: +40-256-403134
E-mail: diana.bals-diaconescu@upt.ro
Atribuţii: gestiunea recrutării şi depunerii aplicaţiilor, obţinerea aprobărilor, organizarea sosirii şi a şederii în UPT pentru românii de pretutindeni (informare, dosare-documente, înmatriculare, vize, cazare, conturi şi carduri specifice UPT, asigurări de sănătate, legătura cu Ministerul Educaţiei-departamentul de resort, monitorizarea studenţilor); actualizarea bazei de date cu românii de pretutindeni; legătura cu facultăţile pentru românii de pretutindeni, cu Serviciul Imigrări şi vize de şedere; gestiunea paginilor UPT de pe studyinromania.gov.ro (începând din iulie 2019); gestiunea recrutării şi depunerii aplicaţiilor, obţinerea aprobărilor, organizarea sosirii şi a şederii în UPT pentru studenţii străini la studii complete; actualizarea bazei de date cu studenţii străini la studii complete; legătura cu facultăţile pentru studenţii străini la studii complete, cu Serviciul Imigrări şi vize de şedere; gestiunea paginilor UPT de pe studyportals.eu şi Keystone Academics;


 

 

ALTE INFORMATII

 
 
   Date statistice
 
 
 
 
 
 
Piata Victoriei, Nr.2, 300006,
Timisoara, Romania
Tel. +40 256 403034, Fax. +40 256 403033
© Copyright 2020