UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA
DEPARTAMENTUL RELATII INTERNATIONALE
 
 
 
 

PROGRAMUL DE FINANTARE ISI

PROGRAMUL ISI V

NOU! Procedură de lucru privind obținerea de grant suport pentru participarea la manifestări științifice indexabile Web of Science/Clarivate Analytics (ISI) a asistenților universitari și doctoranzilor

Procedură de lucru privind obținerea de grant suport pentru publicări de lucrări în reviste cotate Web of Science/Clarivate Analytics (ISI) cu factor de impact

  • Solicitanții de granturi suport ISI înmatriculați la studii de doctorat vor transmite cererea și documentele justificative grupate într-un singur fișier pdf pe adresa andreea.rotaru@upt.ro pentru a putea fi încărcate în platforma Registraturii Electronice. Se va respecta întocmai ordinea documentelor din Cererea grant-suport.
  • Asistenții universitari vor transmite documentele (în original sau scanate) secretariatului departamentului de care aparțin pentru a fi încărcate pe registratura electronică și direcționate către Andreea Rotaru.
 
  • Solicitanții de granturi suport ISI vor încărca pe registratura electronică cererea împreună cu documentele justificative grupate într-un singur fișier .pdf.
  • Solicitanții care nu au acces direct la registratura electronică vor transmite documentele (în original sau scanate) secretariatului departamentului de care aparțin pentru a fi încărcate pe registratura electronică și direcționate către Andreea Rotaru. 

Cerere privind anularea aprobării/confirmării grant-suport suport tip 2 - în vederea publicării unei lucrări în reviste cotate ISI cu factor de impact, grant-suport tip 3 - pentru cercetare și grant suport tip 4 - stimulativ suplimentar

Obținerea aprobărilor cererilor de finanțare ISI nu implică în mod automat efectuarea de viramente bancare. Viramentele se efectuează doar după parcurgerea etapelor menționate mai jos: 
1.     Completarea de către solicitant a documentului Referat de necesitate - Model 2020 (https://www.upt.ro/img/files/2020-2021/dfc/Referat_de_necesitate_Model_2020.doc)
2.     Semnarea referatului de necesitate de către solicitant și de către directorul de departament. În cazul doctoranzilor va semna directorul de departament al conducătorului de doctorat. Se anexează la referat aprobarea ISI obținută și, eventual, factura.
3.     Predarea documentelor la secretariatul departamentului în vederea încărcării acestora pe platforma Registraturii Electronice.
4.     Secretariatul va transmite documentele la d-na Adina Ivoniciu, Biroul de Evidență Proiecte și Rezultate Științifice.
5.     După obținerea semnăturilor și aprobărilor necesare pe Referatul de necesitate, Secretariatul va transmite fișierul final solicitantului.
6.     Solicitantul va completa apoi documentele ALOP:
a.     Decont de cheltuieli gospodărești (dacă nu s-a efectuat o deplasare, https://www.upt.ro/img/files/2020-2021/dfc/Decont_cheltuieli_diverse_gospodaresti.doc) sau Decont de cheltuieli pentru deplasări în străinătate (dacă s-a efectuat o deplasare, https://www.upt.ro/img/files/2020-2021/dfc/Decont_cheltuieli_Deplasari_in_strainatate.doc). Toate deconturile se efectuează în lei. 
7.     Documentele ALOP se vor semna olograf de către directorul de departament, care va acorda și viza “Bun de plată” pe facturile anexate.
8.     Documentele ALOP se vor preda în original Serviciului Financiar-Contabilitate, care va efectua viramentul. 
 
Pentru informaţii suplimentare privind acest program:

Andreea Rotaru
DRI - Oficiul Mobilități Internaționale
Tel: 256-403135
E-mail: andreea.rotaru@upt.ro


ARHIVĂ PROGRAM ISI

PROGRAMUL ISI V

 
 

PROGRAMUL ISI IV - PROGRAM ACTIV ÎN PERIOADA 01.06.2015 - 28.02.2021

Cerere pentru grant-suport în vederea participării la manifestări ştiinţifice indexate ISI (art. 1) - formular valabil din 16.03.2020 - doar pentru doctoranzi şi asistenţi universitari care au calitatea de primi autori ai lucrării şi participă la conferinţa pentru care se solicită finanţarea. Pentru detalii consultaţi articolul 1 din Hotărârea Consiliului de Administraţie al UPT nr. 28/18.05.2015.

CERERE TIP 2 - TAXĂ DE PUBLICARE ÎN REVISTE SAU PREMIERE ARTICOLE REVISTE: 
Cerere de grant-suport în vederea publicării unei lucrări în reviste cotate ISI cu factor de impact (art. 2) sau pentru grant-suport pentru cercetare (art. 3) - formular valabil din 16.03.2020
 - pentru cadre didactice, cercetători şi doctoranzi. Pentru detalii consultaţi articolul 2 (taxa de publicare în reviste), respectiv articolul 3 (premiere) din Hotărârea Consiliului de Administraţie al UPT nr. 28/18.05.2015.
  • FORMULARELE DE MAI JOS AU FOST VALABILE ÎN PERIOADA 01.06.2015 - 15.03.2020.
    VĂ RUGĂM SĂ FOLOSIȚI FORMULARELE ACTUALIZATE DIN PARTEA DE SUS A PAGINII!

CERERE TIP 1 - CONFERINŢE: Cerere pentru grant-suport în vederea participării la manifestări ştiinţifice indexate ISI (art. 1)  - doar pentru doctoranzi şi asistenţi universitari care au calitatea de primi autori ai lucrării şi participă la conferinţa pentru care se solicită finanţarea. Pentru detalii consultaţi articolul 1 din Hotărârea Consiliului de Administraţie al UPT nr. 28/ 18.05.2015.

CERERE TIP 2A - TAXĂ DE PUBLICARE ÎN REVISTE ŞI 2B - PREMIERE ARTICOLE REVISTE:
Cerere de grant-suport în vederea publicării unei lucrări în reviste cotate ISI cu factor de impact (art. 2) sau pentru grant-suport pentru cercetare (art. 3
) - formular valabil 11.03.2019 - 15.03.2020
pentru cadre didactice, cercetători, postdoci şi doctoranzi. Pentru detalii consultaţi articolul 2 (taxa de publicare în reviste), respectiv articolul 3 (premiere) din Hotărârea Consiliului de Administraţie al UPT nr. 28/ 18.05.2015.

CERERE TIP 2A - TAXĂ DE PUBLICARE ÎN REVISTE ŞI 2B - PREMIERE ARTICOLE REVISTE:
Cerere de grant-suport în vederea publicării unei lucrări în reviste cotate ISI cu factor de impact (art. 2) sau pentru grant-suport pentru cercetare (art. 3)
- formular valabil 01.06.2015 - 10.03.2019
pentru cadre didactice, cercetători, postdoci şi doctoranzi. Pentru detalii consultaţi articolul 2 (taxa de publicare în reviste), respectiv articolul 3 (premiere) din Hotărârea Consiliului de Administraţie al UPT nr. 28/ 18.05.2015.

PROGRAMUL ISI III - NU SE MAI ACCEPTĂ CERERI DE PREMIERE ÎN CADRUL ACESTUI PROGRAM (PROGRAM ACTIV ÎN PERIOADA 03.12.2013 - 31.05.2015)

Hotărârea Consiliului de Administraţie al Universităţii "Politehnica" din Timişoara nr. 40/ 4.12.2013 privind creşterea calităţii cercetării ştiinţifice avansate în UPT - înlocuită de hotărârea 28 / 18.05.2015 pentru lucrările acceptate / publicate după data de 1 iunie 2015.

Cerere pentru grant-suport în vederea participării la manifestări ştiinţifice indexate ISI (tip 1) - doar pentru doctoranzi şi asistenţi universitari care au calitatea de primi autori ai lucrării şi participă la conferinţa pentru care se solicită finanţarea. Pentru detalii consultaţi articolul 1 din Hotărârea Consiliului de Administraţie al UPT nr. 40 / 4.12.2013.

Cerere pentru grant-suport în vederea publicării unei lucrări în reviste cotate ISI cu factor de impact (tip 2A şi 2B) - pentru cadre didactice, cercetători, postdoc şi doctoranzi. Pentru detalii consultaţi articolul 2 (taxa de publicare în reviste), respectiv articolul 3 (premiere) din Hotărârea Consiliului de Administraţie al UPT nr. 40 / 4.12.2013.

PROGRAMUL ISI II - NU SE MAI ACCEPTĂ CERERI DE PREMIERE ÎN CADRUL ACESTUI PROGRAM (PROGRAM ACTIV ÎN PERIOADA 07.11.2012 - 30.11.2013)

Hotărârea Consiliului de Administraţie al Universităţii "Politehnica" din Timişoara nr. 32/ 7.11.2012 privind creşterea calităţii cercetării ştiinţifice avansate în UPT - inlocuită de hotărârea 40 / 04.12.2013

Procedura pentru obţinerea grantului-suport în vederea participării la manifestări ştiinţifice indexate ISI a asistenţilor universitari şi doctoranzilor

Procedura pentru obţinerea de grant-suport în vederea publicării de lucrări în reviste cotate ISI cu factor de impact

 

ALTE INFORMATII

 
 
 
 
 
Piata Victoriei, Nr.2, 300006,
Timisoara, Romania
Tel. +40 256 403034, Fax. +40 256 403033
© Copyright 2021